Donacije i sponzorstva

06.07.2020

Sukladno članku 10., stavku 1., točki 8. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/2015) te Akcijskom planu za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. (Narodne novine broj 79/2015), Primorsko-goranska županija objavljuje informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima te pregled preostalih sklopljenih ugovora.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Pregled donacija i sponzorstava
Akt
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.