Ustanove Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija kao regionalna samouprava u svom djelokrugu rada i nadležnosti zadužena je za funkcioniranje brojnih županijskih ustanova iz područja obrazovanja, zdravstva, socijale, kulture, prostornog planiranja, cestovne i lučke infrastrukture, sporta, zaštite okoliša. Unutar županijske mreže odgojno obrazovnih ustanova 32 su osnovne, 30 srednjih škola te četiri učenička doma.

Županija, preko svojih upravnih odjela, upravlja i s ukupno 37 ustanova, među kojima je čak osam zdravstvenih, šest ustanova kulture, pet ustanova socijalne skrbi, od kojih su i četiri doma za starije osobe.

Preko sustava od osam Županijskih lučkih uprava, PGŽ planira i upravlja razvojem lučkog područja na obali i na otocima, a Županijska uprava za ceste zadužena je za održavanje preko tisuću kilometara prometnica.

Preko Goranskog sportskog centra i Županijske zajednice sportova, ulaže i održava sportsku infrastrukturu te financira rad sportskih saveza i klubova.  Među ustanovama iz županijske upravljačke ingerencije su i Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj, zatim Regionalna razvoja agencija, a župan predsjedava Skupštinom TZ Kvarnera.

Prostorno planiranje i energetika djelokrug su rada županijskih ustanova Zavod za prostorno uređenje i Regionalna energetska agencija, a zaštita bogate prirodne baštine i morskog akvatorija JU Prirode i Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora.

Adresar

Osnovne škole
Srednje škole
Zdravstvene ustanove
Domovi socijalne skrbi
Ustanove u kulturi
Ostale ustanove i subjekti