Statistički podaci o gospodarstvu PGŽ

01.01.2020

Bruto domaći proizvod

Sukladno posljednjim javno dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2017. godini bruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika u Primorsko-goranskoj županiji iznosi 108.365 kune (14.526 EUR), što je za oko 22,1% više od prosjeka na razini Republike Hrvatske koji iznosi 88.726 kune (11.893 EUR), dok je u 2016. godini ostvareno 103.106 kune (13.694 EUR) po glavi stanovnika u Primorsko-goranskoj županiji što je oko 22,5% više u odnosu na prosjek Republike Hrvatske koji iznosi 84.164 kuna (11.178 EUR) po glavi stanovnika.


Ukupno je u 2017. godini u Primorsko-goranskoj županiji ostvaren BDP u visini 31.087,68 milijuna kuna (4.167,20 EUR), a što čini oko 8,5% u ukupnom BDP-u Republike Hrvatske, odnosno oko 26,1% u BDP-u Jadranske Hrvatske. U 2016. godini ukupna je veličina ostvarenog BDP-a u Primorsko-goranskoj županiji 29.844,49 kuna (3.963,74 EUR), što je oko 8,5% u BDP-u Republike Hrvatske i oko 26,3% u ostvarenom BDP-u Jadranske Hrvatske. Među županijama Jadranske Hrvatske Primorsko-goranska županija u 2017. godini bilježi prvi najveći ostvareni ukupni BDP, a BDP po glavi stanovnika je oko 25,7% iznad prosjeka Jadranske Hrvatske te 22% iznad prosjeka Republike Hrvatske.

Grafikon 1: Bruto domaći proizvod po stanovniku u Primorsko-goranskoj županiji, u kunama

Tablica 1. Bruto domaći proizvod (Izvor: DZS)

Opća gospodarska kretanja kod poduzeća

Broj i struktura poduzeća

Prema službenim podacima FINA-e o poslovnim subjektima obveznicima podnošenja godišnjeg financijskog izvješća (obveznicima poreza na dobit izuzev financijskih institucija, a prema evidenciji Porezne uprave), na području Primorsko-goranske županije u 2013. godini poslovalo je 9.011 subjekata, u 2014. godini njih 9.324, a u 2015. godini broj subjekata narastao je na 9.436, dok je u 2016. godini taj broj narastao na 9.689 subjekata, u 2017. godini na 10.189 subjekata, u 2018. godini na 10.974 subjekata te u 2019. godini na 11.261 subjekata.

Broj zaposlenih kod poduzeća

Prema podacima FINA-e za razdoblje 2013. – 2017., broj zaposlenih kod poduzeća Primorsko-goranske županije (nisu obuhvaćeni obrti, poljoprivrednici i ostala slobodna zanimanja) kretao se od 58.114 zaposlenih u 2013. godini, nakon čega je došlo do pada broja zaposlenih u 2014. i 2015. godini na oko 57.500, pa do 58.818 osoba u 2016. godini, 61.588 zaposlenih osoba u 2017. godini, 61.769 zaposlenih u 2018. godini, te 64.568 zaposlenih u 2019. godini, a što i dalje predstavlja rast u odnosu na 2018. godinu.

Rezultati poslovanja

Ukupni ostvareni prihod poduzeća u 2019. godini iznosi 40.959.588.867 kuna, a što je za oko 7,3% više u odnosu na rezultat iz 2018. godine kada je ostvareno 38.168.534.406 kuna ukupnih prihoda. S druge strane, u 2019. godini ostvareno je 39.555.033.552 kuna ukupnih rashoda, a što je za oko 6,1% više u odnosu na godinu ranije kada je zabilježeno 37.269.962.658 kuna ukupnih rashoda. Ukupni rezultati takvih trendova poslovanja su da je u 2019. godini ostvareno oko 1,03 milijarde kuna dobiti, što predstavlja rast od oko 75% u odnosu na 2018. godinu.

Grafikon 2. Struktura poduzeća po broju subjekata prema NKD-u u Primorsko-goranskoj županiji u 2019. godini (Izvor: FINA)

Grafikon 3. Struktura poduzeća po broju zaposlenih prema NKD-u u Primorsko-goranskoj županiji u 2019. godini (Izvor: FINA)

U strukturi poduzeća u 2019. godini, među prve tri djelatnosti prema broju subjekata spadaju:
1. trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala sa 20,2%,
2. stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sa 15,8%, te
3. građevinarstvo sa 12,6% udjela.

Prema broju zaposlenih pak, među prve tri djelatnosti spadaju:

1. trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala sa 20,6%,
2. prerađivačka industrija sa 17,2%, te
3. djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sa 13,0% udjela.

Tablica 2. Opća gospodarska kretanja kod poduzeća (Izvor: FINA)

Izravna inozemna ulaganja

Ukupna ulaganja u Republiku Hrvatsku za razdoblje 2010. – 2019. godine iznosila su 12,3 milijarde EUR, dok su ulaganja u Primorsko-goransku županiju u istom razdoblju iznosila 1,142 milijuna EUR, odnosno 11% ukupnih ulaganja na razini Republike Hrvatske.

U Primorsko-goransku županiju u 2019. godini došlo je do priljeva od 159,9 milijuna EUR kroz izravna inozemna ulaganja.

U 2019. godini 41% inozemnih ulaganja na području Primorsko-goranske županije plasirano u vlasnička ulaganja u nekretnine te 2% u poslovanje nekretninama. Gotovo 39% ukupnih inozemnih ulaganja u Županiju čine inozemna ulaganja u financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova. Inozemna ulaganja u ostale djelatnosti iznose oko 18% od ukupnih inozemnih ulaganja na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini, a odnose se na smještaj, sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti, proizvodnju pića i ostale djelatnosti.

Tablica 3. Izravna inozemna ulaganja (Izvor: HNB)

Razmjena roba i usluga s inozemstvom kod poduzeća

Prema podacima FINA-e, poduzeća Primorsko-goranske županije izvozno su orijentirana. Stopa pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosi visokih 186%, u 2014. godini 176%, u 2015. godini 265%, u 2016. godini 241%, u 2017. godini 181%, te u 2018. godini 176%. Pokrivenost uvoza izvozom u 2019. godini iznosi 172%, te je rezultat ostvarenja izvoza u visini 8,4 milijardi kuna i uvoza u visini 4,9 milijardi kuna, a što je rezultiralo i pozitivnim vanjskotrgovinskim saldom od preko 3,5 milijardi kuna.

Tablica 4. Razmjena roba i usluga s inozemstvom kod poduzeća (Izvod: FINA)

Tržište rada

Zaposlenost

Zaposlenost u ukupno radno aktivnom stanovništvu iznimno je bitna s obzirom na to da na zaposleno stanovništvo pada teret uzdržavanja sveukupnog stanovništva kroz poreze, doprinose te ostala javna davanja. Prosjek zaposlenosti ukupno radno sposobnog stanovništva u Hrvatskoj u 2019. godini se kreće oko 47,7%. S obzirom na to da ne postoje podaci o prosječnoj zaposlenosti ukupno radno sposobnog stanovništva na razini županija, može se pretpostaviti kako se i u Primorsko-goranskoj županiji taj prosjek kreće oko 47%. Sagledavajući dulje vremensko razdoblje od posljednjih deset godina, broj zaposlenih na razini Primorsko-goranske županije u 2019. godini smanjen je za 477 osoba u odnosu na 2010. godinu.

Plaće

Prosječna neto plaća po zaposlenom u Primorsko-goranskoj županiji u 2018. godini, prema podacima DZS-a, iznosila je 6.180,00 kn, što je za 3,36% više u odnosu na prosječnu neto plaću u 2017. godini koja je iznosila 5.979,00 kn.

Grafikon 4. Prosječna neto plaća po zaposlenom u Primorsko-goranskoj županiji u periodu 2008. – 2018. godina (Izvor: HZZ)

Tablica 5. Zaposlenost i plaće (Izvor: DZS)

Nezaposlenost

U 2019. godini u Primorsko-goranskoj je županiji registrirano ukupno 6.704 nezaposlenih osoba, što predstavlja smanjenje za oko 15% u odnosu na 2018. godinu kada je registrirano ukupno 7.946 nezaposlenih, a što je za oko 31% manje u odnosu na nezaposlenost u 2017. godini. Sagledavajući dulje vremensko razdoblje od posljednjih deset godina, primjetno je da nakon 2010. godine broj nezaposlenih raste do 2013. godine, velikim dijelom kao posljedica ekonomske i financijske globalne krize, dok su od 2014. godine do danas primjetni pozitivni trendovi smanjenja registrirane nezaposlenosti.

Grafikon 5. Nezaposlenost u Primorsko-goranskoj županiji prema spolu (Izvor: HZZ)

Grafikon 6. Nezaposlenost u Primorsko-goranskoj županiji prema dobi (Izvor: HZZ)

Tablica 6. Nezaposlenost (Izvor: HZZ)

Obrtništvo

Obrtnici čine značajan postotak aktivnih ustrojbenih oblika u Primorsko-goranskoj županiji. Nakon 2011. godine njihov postotak u ukupnom poduzetništvu Primorsko-goranske županije pada do 2015. godine. Obrtnici najniže udjele u ukupnom poduzetništvu Primorsko-goranske županije bilježe tijekom 2014. i 2015. godine kada su udjeli bili na razini ispod 40%. Ova se pojava može pripisati i uvođenjem novog ustrojbenog oblika – j.d.o.o.- a koji se u to vrijeme mnogim poduzetnicima činio atraktivnijim i jednostavnijim za osnivanje od samog obrta. U 2016. godini udio obrtnika u ukupnom poduzetništvu Primorsko-goranske županije je krenuo rasti i iznosio je 43,83% dok u 2017. i 2018. godini pada te u 2019. godini opet raste na 44,40%.

Broj zaposlenih u obrtništvu Primorsko-goranske županije nakon 2010. godine opada do 2017. godine, dok se u 2018. i 2019. godini opet povećava. Struktura zaposlenih u obrtništvu također se mijenja u promatranom razdoblju nakon 2010. godine te broj radnika zaposlenih kod obrtnika opada, odnosno vidljivo je kako vlasnici u strukturi zaposlenih čine veći udio – 57,9% u 2019. godini.

Tablica 7. Obrtništvo (Izvor: HOK)

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.