Statistički podaci o gospodarstvu PGŽ

01.01.2020

Bruto domaći proizvod

Sukladno posljednjim javno dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2016. godini bruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika u Primorsko-goranskoj županiji iznosi 100.815 kune (13.390 EUR), što je za oko 19,7% više od prosjeka na razini Republike Hrvatske koji iznosi 84.207 kune (11.184 EUR), dok je u 2015. godini ostvareno 97.721 kune (12.842 EUR) po glavi stanovnika u Primorsko-goranskoj županiji što je oko 21,1% više u odnosu na prosjek Republike Hrvatske koji iznosi 80.707 kuna (10.606 EUR) po glavi stanovnika.
Ukupno je u 2016. godini u Primorsko-goranskoj županiji ostvaren BDP u visini 29.181,26 milijuna kuna (3.875,65 milijuna EUR), a što čini oko 8,3% u ukupnom BDP-u Republike Hrvatske, odnosno oko 25,9% u BDP-u Jadranske Hrvatske. U 2015. godini ukupna je veličina ostvarenog BDP-a u Primorsko-goranskoj županiji 28.522,36 milijuna kuna (3.748,21 milijuna EUR), što je oko 8,4% u BDP-u Republike Hrvatske i oko 26,2% u ostvarenom BDP-u Jadranske Hrvatske. Među županijama Jadranske Hrvatske Primorsko-goranska županija u 2016. godini bilježi drugi najveći ostvareni ukupni BDP, a BDP po glavi stanovnika je oko 24,6% iznad prosjeka Jadranske Hrvatske te 19,7% iznad prosjeka Republike Hrvatske.
Grafikon 1. Bruto domaći proizvod po stanovniku u Primorsko-goranskoj županiji, u kunama

Grafikon 1: Bruto domaći proizvod po stanovniku u Primorsko-goranskoj županiji, u kunama

Bruto domaći proizvod

Tablica 1. Bruto domaći proizvod (Izvor: DZS)

Opća gospodarska kretanja kod poduzeća

Broj i struktura poduzeća

Prema službenim podacima FINA-e o poslovnim subjektima obveznicima podnošenja godišnjeg financijskog izvješća (obveznicima poreza na dobit izuzev financijskih institucija, a prema evidenciji Porezne uprave), na području Primorsko-goranske županije u 2013. godini poslovalo je 9.011 subjekata, u 2014. godini njih 9.324, a u 2015. godini broj subjekata narastao je na 9.436, dok je u 2016. godini taj broj narastao na 9.689 subjekata, u 2017. godini na 10.189 subjekata, te u 2018. godini na 10.974 subjekata.

Broj zaposlenih kod poduzeća
Prema podacima FINA-e za razdoblje 2013. – 2016., broj zaposlenih kod poduzeća Primorsko-goranske županije (nisu obuhvaćeni obrti, poljoprivrednici i ostala slobodna zanimanja) kretao se od 58.114 zaposlenih u 2013. godini, nakon čega je došlo do pada broja zaposlenih u 2014. i 2015. godini na oko 57.500, pa do 58.818 osoba u 2016. godini, 61.588 zaposlenih osoba u 2017. godini, te 61.769 zaposlenih u 2018. godini, a što i dalje predstavlja rast u odnosu na 2017. godinu.

Rezultati poslovanja
Ukupni ostvareni prihod poduzeća u 2018. godini iznosi 39.220.038.590 kuna, a što je za oko 7,7% više u odnosu na rezultat iz 2017. godine kada je ostvareno 36.415.156.204 kuna ukupnih prihoda. S druge strane, u 2018. godini ostvareno je 37.678.037.944 kuna ukupnih rashoda, a što je za oko 8,3% više u odnosu na godinu ranije kada je zabilježeno 34.788.687.909 kuna ukupnih rashoda. Ukupni rezultati takvih trendova poslovanja su da je u 2018. godini ostvareno oko 1,2 milijarde kuna dobiti, što predstavlja pad od oko 1,9% u odnosu na 2017. godinu.

Grafikon 2. Struktura poduzeća po broju subjekata prema NKD-u u Primorsko-goranskoj županiji u 2018. godini (Izvor: FINA)

Grafikon 3. Struktura poduzeća po broju zaposlenih prema NKD-u u Primorsko-goranskoj županiji u 2018. godini (Izvor: FINA)

U strukturi poduzeća u 2018. godini, među prve tri djelatnosti prema broju subjekata spadaju:
1. trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala sa 21,2%,
2. stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sa 15,9%, te
3. građevinarstvo sa 12,3% udjela.

Prema broju zaposlenih pak, među prve tri djelatnosti spadaju:
1. trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala sa 21,5%,
2. prerađivačka industrija sa 17,0%, te
3. djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sa 12,6% udjela.

Tablica 2. Opća gospodarska kretanja kod poduzeća (Izvor: FINA)

Izravna inozemna ulaganja

Ukupna ulaganja u Republiku Hrvatsku za razdoblje 2008. – 2018. godine iznosila su 16.988,8 milijuna EUR, dok su ulaganja u Primorsko-goransku županiju u istom razdoblju iznosila 1.297,8 milijuna EUR, odnosno oko 7,6% ukupnih ulaganja na razini Republike Hrvatske.

U razdoblju 1993. – 2018., u Primorsko-goransku županiju došlo je do priljeva 2.050,8 milijuna EUR kroz izravna inozemna ulaganja.

Oko 50% inozemnih ulaganja na području Primorsko-goranske županije plasirano je u financijske uslužne djelatnosti. Inozemna ulaganja u djelatnosti povezane sa nekretninama i vlasnička ulaganja u nekretnine čine oko 35% ukupnih inozemnih ulaganja u Županiju. Inozemna ulaganja u ostale djelatnosti iznose oko 15% od ukupnih inozemnih ulaganja na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 1993. – 2018.

Tablica 3. Izravna inozemna ulaganja (Izvor: HNB)

Robna razmjena s inozemstvom kod poduzeća

Prema podacima FINA-e, poduzeća Primorsko-goranske županije izvozno su orijentirana. Stopa pokrivenosti uvoza izvozom u 2013. godini iznosi visokih 185,6%, u 2014. godini 175,8%, u 2015. godini 265,5%, u 2016. godini 241,3%, te u 2017. godini 180,8%. Pokrivenost uvoza izvozom u 2018. godini iznosi 184,8%, te je rezultat ostvarenja izvoza u visini 8.256.621 tisuća kuna i uvoza u visini 4.467.809 tisuća kuna, a što je rezultiralo i pozitivnim vanjskotrgovinskim saldom od preko 3,8 milijardi kuna.

Tablica 4. Robna razmjena s inozemstvom kod poduzeća (Izvor: FINA)

Tržište rada

Zaposlenost
Zaposlenost u ukupno radno aktivnom stanovništvu iznimno je bitna s obzirom na to da na zaposleno stanovništvo pada teret uzdržavanja sveukupnog stanovništva kroz poreze, doprinose te ostala javna davanja. Prosjek zaposlenosti ukupno radno sposobnog stanovništva u Hrvatskoj u 2018. godini se kreće oko 46,9%. S obzirom na to da ne postoje podaci o prosječnoj zaposlenosti ukupno radno sposobnog stanovništva na razini županija, može se pretpostaviti kako se i u Primorsko-goranskoj županiji taj prosjek kreće oko 47%. Sagledavajući dulje vremensko razdoblje od posljednjih deset godina, broj zaposlenih na razini Primorsko-goranske županije u 2018. godini smanjen je za oko 6.000 osoba u odnosu na 2008. godinu.

Plaće
Prosječna neto plaća po zaposlenom u Primorsko-goranskoj županiji u 2017. godini, prema podacima DZS-a, iznosila je 5.971,00 kn, što je za 4,8% više u odnosu na prosječnu neto plaću u 2016. godini koja je iznosila 5.696,00 kn.

Grafikon 4. Prosječna neto plaća po zaposlenom u Primorsko-goranskoj županiji u periodu 2007. – 2017. godina (Izvor: HZZ)

Prosječna neto plaća u PGŽ

Tablica 5. Zaposlenost i plaće (Izvor: DZS)

Nezaposlenost
U 2018. godini u Primorsko-goranskoj je županiji registrirano ukupno 7.946 nezaposlenih osoba, što predstavlja smanjenje za oko 18,7% u odnosu na 2017. godinu kada je registrirano ukupno 9.774 nezaposlenih, a što je za oko 16,9% manje u odnosu na nezaposlenost u 2016. godini. Sagledavajući dulje vremensko razdoblje od posljednjih deset godina, primjetno je da nakon 2008. godine broj nezaposlenih raste do 2013. godine, velikim dijelom kao posljedica ekonomske i financijske globalne krize, dok su od 2015. godine do danas primjetni pozitivni trendovi smanjenja registrirane nezaposlenosti.

Grafikon 5. Nezaposlenost u Primorsko-goranskoj županiji prema spolu (Izvor: HZZ)

Grafikon 6. Nezaposlenost u Primorsko-goranskoj županiji prema dobi (Izvor: HZZ)

Nezaposlenost u PGŽ

Tablica 6. Nezaposlenost (Izvor: HZZ)

Obrtništvo

U Primorsko-goranskoj županiji u 2008. godini bilo je više registriranih obrta nego trgovačkih društava. Nakon 2008. godine, situacija se mijenja te se broj obrta i trgovačkih društava u 2009. godini izjednačava, a od 2010. do 2017. godine broj obrta se smanjuje da bi u 2018. godini broj obrta ponovno narastao i prekinuo negativni trend. Ukupno je u 2018. godini aktivno 8.013 obrta što predstavlja udio od 42,5% u ukupnom poduzetništvu Primorsko-goranske županije. Obrtnici su u 2008. godini činili većinu aktivnih ustrojbenih oblika u Primorsko-goranskoj županiji, a nakon 2008. godine njihov postotak u ukupnom poduzetništvu Primorsko-goranske županije održava se na razini nešto ispod 50%.

Broj zaposlenih u obrtništvu Primorsko-goranske županije nakon 2009. godine opada do 2017. godine, dok se u 2018. godini opet povećava. Struktura zaposlenih u obrtništvu također se mijenja u promatranom razdoblju nakon 2008. godine te broj radnika zaposlenih kod obrtnika opada, odnosno vidljivo je kako vlasnici u strukturi zaposlenih čine veći udio – 56,2% u 2018. godini.

Tablica 7. Obrtništvo (Izvor: HOK)

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.