Statistički podaci o gospodarstvu PGŽ

01.01.2020

Bruto domaći proizvod

Sukladno posljednjim javno dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2019. godini bruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika u Primorsko-goranskoj županiji iznosi 112.923 kune (15.232 EUR), što je za oko 13% više od prosjeka na razini Republike Hrvatske koji iznosi 101.354 kune (13.671 EUR), dok je u 2018. godini ostvareno 114.392 kune (15.429 EUR) po glavi stanovnika u Primorsko-goranskoj županiji što je oko 20,6% više u odnosu na prosjek Republike Hrvatske koji iznosi 95.543 kune (12.887 EUR) po glavi stanovnika.

Ukupno je u 2019. godini u Primorsko-goranskoj županiji ostvaren BDP u visini 31.921 milijuna kuna (4.305,68 milijuna EUR), a što čini oko 7,7% u ukupnom BDP-u Republike Hrvatske, odnosno oko 24,2% u BDP-u Jadranske Hrvatske. U 2018. godini ukupna je veličina ostvarenog BDP-a u Primorsko-goranskoj županiji 32.535,2  milijuna kuna (4.388,3 milijuna EUR), što je oko 8,3% u BDP-u Republike Hrvatske i oko 25,7% u ostvarenom BDP-u Jadranske Hrvatske. Među županijama Jadranske Hrvatske Primorsko-goranska županija u 2019. godini se nalazi na drugom mjestu po visini BDP-a, dok je Splitsko-dalmatinska županija na prvom mjestu.

Grafikon 1. Bruto domaći proizvod po stanovniku u Primorsko-goranskoj županiji, u kunama (Izvor:DZS)

Tablica 1. Bruto domaći proizvod (Izvor: DZS)

Opća gospodarska kretanja kod poduzeća

Broj i struktura poduzeća

Prema službenim podacima FINA-e o poslovnim subjektima obveznicima podnošenja godišnjeg financijskog izvješća (obveznicima poreza na dobit izuzev financijskih institucija, a prema evidenciji Porezne uprave), na području Primorsko-goranske županije u 2013. godini poslovalo je 9.011 subjekata, u 2014. godini njih 9.324, a u 2015. godini broj subjekata porastao je na 9.436, u 2016. godini broj subjekata je porastao na 9.689 subjekata. U drugoj polovini promatranog razdoblja broj subjekata je u 2017. godini porastao na 10.189 subjekata, u 2018. godini na 10.974 subjekata, u 2019. godini na 11.261 subjekata, te u 2020. godini na 11.461 subjekt. Broj subjekata u 2021. godini u odnosu na prethodnu godinu povećao se za 2,55% i iznosio je sveukupno 11.753 subjekta.

Broj zaposlenih kod poduzeća

Prema službenim podacima FINA-e za razdoblje 2013. – 2021., broj zaposlenih kod poduzeća Primorsko-goranske županije (nisu obuhvaćeni obrti, poljoprivrednici i ostala slobodna zanimanja) kretao se od 59.279 zaposlenih u 2013. godini, nakon čega je došlo do pada broja zaposlenih u 2014. na 58.659 zaposlenih. U razdoblju od 2015. godine do 2019. godine zabilježen je pozitivan trend rasta broja zaposlenih te je u 2019. godini broj zaposlenih iznosio 64.568 zaposlenih. U 2020. godini zabilježen ponovni pad broja zaposlenih za 3,7%, odnosno 3.209 manje zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu, što je ujedno i najniži broj u promatranom razdoblju, a uzrok tome je utjecaj epidemije virusa COVID-19  i povezanog  smanjenja broja djelatnika. U 2021. godini broj zaposlenih je iznosio 63.135 zaposlenih, što je povećanje za 2,9% u odnosu na 2020. godinu s 61.359 zaposlena.

Rezultati poslovanja

Ukupni ostvareni prihod poduzeća u 2021. godini iznosi 45,85 milijardi kuna, a što je porast od 22,1% u odnosu na 2020. godinu kada je ostvareno 37,55 milijardi kuna ukupnih prihoda. S druge strane, u 2021. godini ostvareno je 43,2 milijardi kuna ukupnih rashoda, a što je za oko 17,07% više u odnosu na godinu ranije kada je zabilježeno 36,9 milijardi kuna ukupnih rashoda. Ukupni rezultati takvih trendova poslovanja su da je u 2021. godini ostvareno oko 2,2 milijarde kuna dobiti, što predstavlja porast od 544% u odnosu na 2020. godinu.

Grafikon 2. Struktura poduzeća po broju subjekata prema NKD-u u Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini (Izvor: FINA)
Grafikon 3. Struktura poduzeća po broju zaposlenih prema NKD-u u Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini (Izvor: FINA)

U strukturi poduzeća u 2020. godini, među prve tri djelatnosti prema broju subjekata spadaju:
1. trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala sa 18,8%
2. stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sa 15,71%,
3. građevinarstvo sa 13,98% udjela,
4. djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane sa 11,31%
5. prerađivačka industrija sa 9,26%.

Prema broju zaposlenih, među prve tri djelatnosti spadaju:

1. trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala sa 21,1%,
2. prerađivačka industrija sa 17,2%
3. djelatnost pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane sa 11,8%,
4. građevinarstvo sa 11,4%
5. prijevoz i skladištenje sa 10,5%.

Tablica 2. Opća gospodarska kretanja kod poduzeća (Izvor:FINA)

Izravna inozemna ulaganja

Ukupna ulaganja u Republiku Hrvatsku za razdoblje 2011. – 2021. godine iznosila su 17 milijardi EUR, dok su ulaganja u Primorsko-goransku županiju u istom razdoblju iznosila 1,51 milijuna EUR, odnosno 8,99% ukupnih ulaganja na razini Republike Hrvatske.

U Primorsko-goransku županiju u 2021. godini došlo je do priljeva od 346,2 milijuna EUR kroz izravna inozemna ulaganja, što je za oko 108,1% više u odnosu na prethodnu godinu.

U 2021. godini je 47% inozemnih ulaganja na području Primorsko-goranske županije plasirano u vlasnička ulaganja u nekretnine. Gotovo 27% ukupnih inozemnih ulaganja u Županiju čine inozemna ulaganja u financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova. Inozemna ulaganja u ostale djelatnosti iznose oko 26% od ukupnih inozemnih ulaganja na području Primorsko-goranske županije u 2021. godini, a odnose se na trgovinu na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, poslovanje nekretninama, skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu, proizvodnju ostalih prijevoznih sredstava i ostale djelatnosti.

Tablica 3. Izravna inozemna ulaganja (Izvor: HNB)

Razmjena roba i usluga s inozemstvom kod poduzeća

Prema podacima FINA-e, stopa pokrivenosti uvoza izvozom u promatranom razdoblju je bila najviša u 2016. godini te iznosila 243%. Od navedene godine pokrivenosti uvoza izvozom pada sve do 2020. godine. Ukupan izvoz roba i usluga Primorsko-goranske županije u 2021. godini iznosio je 8,9 milijardi kuna, dok je istodobno uvoz iznosio 5,6 milijardi kuna, čime je ostvaren vanjskotrgovinski suficit od 3,3 milijarde kuna. Pokrivenost uvoza izvozom se povećala u odnosu na prethodnu godinu i iznosila je 159%.

Tablica 4. Razmjena roba i usluga s inozemstvom kod poduzeća (Izvod: FINA)

Tržište rada

Zaposlenost

Zaposlenost u ukupno radno aktivnom stanovništvu iznimno je bitna s obzirom na to da na zaposleno stanovništvo pada teret uzdržavanja sveukupnog stanovništva kroz poreze, doprinose te ostala javna davanja. Ukupan broj zaposlenih na području Primorsko-goranske županije u 2021. godini broji 107.165 zaposlenih. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku na dan 31.3.2021. godine u Primorsko-goranskoj županiji evidentirano je 116.724 aktivnih stanovnika. S obzirom na navedeno, oko 92% aktivnog stanovništva Primorsko-goranske županije je zaposleno. Sagledavajući dulje vremensko razdoblje od posljednjih deset godina, broj ukupno zaposlenih na razini Primorsko-goranske županije u 2021. godini porastao je za 180 osoba u odnosu na 2011. godinu.

Plaće

Prosječna neto plaća po zaposlenom u Primorsko-goranskoj županiji u 2020. godini, prema podacima DZS-a, iznosila je 6.431,00 kn, što je za 1,3% više u odnosu na prosječnu neto plaću u 2019. godini koja je iznosila 6.350,00 kn. To je nešto niže od prosječne plaće na razini RH koja je iznosila 6.590 kuna.

Grafikon 4. Prosječna neto plaća u Primorsko-goranskoj županiji u periodu 2011.-2020. godine (Izvor: DZS)

Tablica 5. Zaposlenost i plaće (Izvor: DZS)

Nezaposlenost

Sagledavajući dulje vremensko razdoblje od posljednjih deset godina, primjetno je da nakon 2011. godine broj nezaposlenih raste do 2013. godine, velikim dijelom kao posljedica ekonomske i financijske globalne krize, dok su od 2014. godine do 2019. godine primjetni pozitivni trendovi smanjenja registrirane nezaposlenosti. Epidemija virusa COVID-19 je ipak ostavila značajnog učinka u 2020. godini s obzirom da je zabilježen porast broja nezaposlenih za 1.913, odnosno 28% u odnosu na prethodnu godinu. U 2021. godini zabilježeno je smanjenje broja nezaposlenih za 2,3%, odnosno zabilježeno je 8.416 nezaposlenih, od toga 3.726 nezaposlenih muškaraca (44,3%) te 4.691 nezaposlenih žena (55,7%).

Grafikon 5. Nezaposlenost u Primorsko-goranskoj županiji prema spolu (Izvor: HZZ)
Grafikon 6. Nezaposlenost u Primorsko-goranskoj županiji prema dobi (Izvor: HZZ)

Tablica 6. Nezaposlenost (Izvor: HZZ)

Obrtništvo

Obrtnici čine značajan postotak aktivnih ustrojbenih oblika u Primorsko-goranskoj županiji. Nakon 2011. godine njihov postotak u ukupnom poduzetništvu Primorsko-goranske županije pada do 2015. godine. Obrtnici najniže udjele u ukupnom poduzetništvu Primorsko-goranske županije bilježe tijekom 2014. i 2015. godine kada su udjeli bili na razini ispod 40%. Ova se pojava može pripisati i uvođenjem novog ustrojbenog oblika – j.d.o.o.- a koji se u to vrijeme mnogim poduzetnicima činio atraktivnijim i jednostavnijim za osnivanje od samog obrta. U 2016. godini udio obrtnika u ukupnom poduzetništvu Primorsko-goranske županije je krenuo rasti i iznosio je 43,83% dok u 2017. i 2018. godini pada te u 2019. godini opet raste na 44,40%. U 2020. godini zabilježen je lagani pad udjela obrtnika u ukupnom poduzetništvu na 44,25%, dok je u 2021. godini udio obrta u ukupnom poduzetništvu PGŽ porastao na 45,6%.

Broj zaposlenih u obrtništvu Primorsko-goranske županije nakon 2011. godine opada do 2017. godine, dok je od 2018. do 2020. godine zabilježen porast. Struktura zaposlenih u obrtništvu također se mijenja u promatranom razdoblju nakon 2011. godine te broj radnika zaposlenih kod obrtnika opada, odnosno vidljivo je kako vlasnici u strukturi zaposlenih čine veći udio – 59,6% u 2021. godini.

Tablica 7. Obrtništvo (Izvor: HOK)

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.