Popis stanovništva

10.11.2020

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u nastavku teksta: Popis 2021.) najveće je statističko istraživanje koje se provodi svakih deset godina radi prikupljanja osnovnih podataka o broju, prostornom rasporedu i sastavu stanovništva prema njegovim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim obilježjima. Također, Popisom 2021. se prikupljaju podaci o kućanstvima i stanovima te njihovim obilježjima.

Popis 2021. provest će se u dvije faze:

I. faza u razdoblju od 1. do 10. travnja 2021.g. samostalnim popisivanjem stanovništva kroz sustav e-Građani; te

II. faza u razdoblju od 16. travnja do 7. svibnja 2021.g., kada će popisivači na terenu obavljati popisivanje svih popisnih jedinica koje nisu samostalno popisane, putem osobnog intervjua sa stanovništvom. Popisivači će istovremeno obavljati i kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi.

Popis 2021. provodi se prema stanju na dan 31. ožujka 2021. u 24,00 sati, što se smatra referentnim trenutkom Popisa 2021.

Sukladno Zakonu o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine („Narodne novine“ broj 25/20) Popis 2021. priprema, organizira, koordinira i provodi Državni zavod za statistiku RH u suradnji s tijelima državne uprave utvrđenim Zakonom, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim sudionicima Popisa 2021. (popisivači, kontrolori, instruktori, koordinatori, zamjenici koordinatora, članovi županijskih popisnih povjerenstava i Popisnog povjerenstva Grada Zagreba, članovi popisnih povjerenstava ispostava i voditelji popisnih centara).

Radi pripreme, organizacije i provedbe Popisa 2021. osnivaju se i druga tijela: županijska popisna povjerenstva za područje županija; popisna povjerenstva ispostava za područje gradova i općina i popisni centri za područje grada ili općine odnosno dijela grada ili općine. Navedena tijela u okviru svojih nadležnosti osnivaju ispostave/popisne centre te predlažu i/ili imenuju sudionike Popisa i obavljaju druge zadaće sukladno Zakonu.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Privici
Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Dokumentacija
Akt
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.