Popis stanovništva

10.11.2020

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u nastavku teksta: Popis 2021.) najveće je statističko istraživanje koje se provodi svakih deset godina radi prikupljanja osnovnih podataka o broju, prostornom rasporedu i sastavu stanovništva prema njegovim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim obilježjima. Također, Popisom 2021. se prikupljaju podaci o kućanstvima i stanovima te njihovim obilježjima.

Popis 2021. provest će se u dvije faze:

I. faza u razdoblju od 13. rujna do 26. rujna 2021.g. samostalnim popisivanjem stanovništva kroz sustav e-Građani; te

II. faza u razdoblju od 27. rujna do 17. listopada 2021.g., kada će popisivači na terenu obavljati popisivanje svih popisnih jedinica koje nisu samostalno popisane, putem osobnog intervjua sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja. Popisivači će istovremeno obavljati i kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi.

S ciljem što veće uključenosti stanovništva te smanjenja fizičkog kontakta, građani mogu iskoristiti mogućnost samopopisivanja sebe i svih članova svoga kućanstva putem sustava e-Građani od 13. do 26. rujna u prvom digitalnom Popisu stanovništva. Više informacija dostupno je na www.popis2021.hr.

Iznimno, Popis 2021. se može provoditi do 29. listopada 2021.g. ako se ustanovi da do 17. listopada nisu popisane sve popisne jedinice.

U slučaju nemogućnosti provođenja Popisa 2021. u utvrđenim rokovima zbog pojave posebnih okolnosti, nove rokove utvrdit će Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom koja će se objaviti u „Narodnim novinama“.

Popis 2021. provodi se prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24,00 sati, što se smatra referentnim trenutkom Popisa 2021.

Sukladno Zakonu o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine („Narodne novine“ broj 25/20, 34/21 Popis 2021. priprema, organizira, koordinira i provodi Državni zavod za statistiku RH u suradnji s tijelima državne uprave utvrđenim Zakonom, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim sudionicima Popisa 2021. (popisivači, kontrolori, instruktori, koordinatori, zamjenici koordinatora, članovi županijskih popisnih povjerenstava i Popisnog povjerenstva Grada Zagreba, članovi popisnih povjerenstava ispostava i voditelji popisnih centara).

Radi pripreme, organizacije i provedbe Popisa 2021. osnivaju se i druga tijela: županijska popisna povjerenstva za područje županija; popisna povjerenstva ispostava za područje gradova i općina i popisni centri za područje grada ili općine odnosno dijela grada ili općine. Navedena tijela u okviru svojih nadležnosti osnivaju ispostave/popisne centre te predlažu i/ili imenuju sudionike Popisa i obavljaju druge zadaće sukladno Zakonu.

U skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (Narodne novine, br. 25/20. i 34/21.), Državni zavod za statistiku odlučio je produljiti provedbu druge faze Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, odnosno terenskog popisivanja do 29. listopada 2021. Odluka o produljenju provedbe Popisa 2021. donesena je zbog procjene da do 17. listopada 2021. neće biti popisane sve popisne jedinice definirane spomenutim Zakonom.

Zbog specifičnih okolnosti u kojima se provodi Popis 2021., produljenje provedbe terenskog popisivanja omogućit će popisivačima koji su na terenu da obave popisivanje svih popisnih jedinica koje nisu samostalno popisane, osobnim intervjuom sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te izvrše kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa 2021. Stoga građani ne trebaju brinuti da popisivači neće obići njihova kućanstva.

Državni zavod za statistiku objavit će prve rezultate Popisa 2021. 60 dana od završetka popisivanja na terenu, a konačne rezultate u skladu s rokovima koji će biti definirani programima publiciranja i kalendarima objavljivanja statističkih podataka.

Broj popisanih osoba u fazi samopopisivanja možete pratiti na poveznici.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Privici
Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Dokumentacija
Akt
Razno
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.