Civilna zaštita

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Primorsko-goranska županija slijedom zakonske obveze (Zakon o sustavu civilne zaštite) osnovala je Stožer zaštite i spašavanja (civilne zaštite) Primorsko–goranske županije.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi župan Primorsko–goranske županije, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Primorsko-goranske županije. Članovi Stožera kojem rukovodi Župan u pravilu se pozivaju putem Županijskog centra 112.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje (civilnu zaštitu) na području Primorsko – goranske županije su:

– Stožer zaštite i spašavanja (civilne zaštite) Primorsko-goranske županije
– Vatrogasna zajednica Primorsko – goranske županije
– Specijalističke postrojbe civilne zaštite Primorsko-goranske županije
. . . > Tim za spašavanje iz ruševina (USAR) Primorsko-goranske županije
. . . > Tim za logistiku Primorsko-goranske županije
– Županijski operativni centar za zaštitu mora Primorsko-goranske županije
– Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
– Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
– Hrvatska gorska služba spašavanja (Stanica Rijeka; Stanica Delnice)
– Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije
– Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
– Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa-Grupa potražnih pasa Rijeka
– Udruga eRIpio, Hrvatska udruga za promicanje vrijednosti i tehnika civilne zaštite

Odlukom o ustrojavanju postrojbi civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije ustrojeni su slijedeći specijalistički timovi:
. . . > Tim za spašavanje iz ruševina (USAR) Primorsko-goranske županije
. . . > Tim za logistiku Primorsko-goranske županije

Svi građani mogu se volonterski uključiti u Specijalističke postrojbe civilne zaštite Primorsko-goranske županije. Dodatne informacije dostupne su na telefon 351-645 i e-mail adresu damir.malenica@pgz.hr.

Elementarne nepogode

Elementarnom nepogodom smatraju se osobito potresi od 7 i više stupnjeva po Mercalli-Cancani-Siebergovoj skali te olujni i orkanski vjetrovi od 8 i više bofora. Također, nepogodom se smatraju i požari, poplave, suše, tuča, jaki mrazovi, izvanredno velika visina snijega, snježni nanosi i lavine, nagomilavanje leda na vodotocima, odroni zemljišta i druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.

Primorsko-goranska županija osnovala je Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda koje, koje ima zaduženje da procijeni  opravdanost proglašenja elementarne nepogode, odnosno odluči hoće li županu predložiti proglašenje elementarne nepogode za pojedina područja ili za cijelu županiju.

https://www.zakon.hr/z/540/Zakon-o-za%C5%A1titi-od-elementarnih-nepogoda

Važniji WEB linkovi

Državna uprava za zaštitu i spašavanje
https://civilna-zastita.gov.hr/?page=office.aspx&pageID=13

Policijska uprava PGŽ
https://primorsko-goranska-policija.gov.hr/

Vatrogasna zajednica PGŽ
http://www.vz-pgz.hr/

Zavod za hitnu medicinsku pomoć PGŽ
http://www.zzhm-pgz.hr/

Nastavni zavod za javno zdravstvo
http://www.zzjzpgz.hr/

Hrvatska Gorska Služba Spašavanja Rijeka
http://www.gss-rijeka.hr/

Hrvatska Gorska Služba Spašavanja Delnice
http://delnice.gss.hr/

Društvo crvenog križa PGŽ
http://www2.hck.hr/hr/

Dom Zdravlja PGŽ
https://domzdravlja-pgz.hr/o-nama/

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Dokumentacija
Razno