Sjednice Županijske skupštine

Sjednice Županijske skupštine u mandatu 2017 – 2021 od 01.01.2020.

Prethodne sjednice Županijske skupštine iz ovog mandata, te Arhiva prethodnih mandata može se pogledati na starom Web portalu PGŽ.

Javnost rada Županijske skupštine Primorsko-goranske županije

Javnost rada Županijske skupštine Primorsko-goranske županije propisana je Poslovnikom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 25/13-pročićeni tekst).

Njime Poslovnikom je, među ostalim, utvrđeno da je rad Skupštine javan te da se javnost rada osigurava pozivanjem medija na sjednice te da izvjestitelji medija imaju pravo pratiti rad Skupštine i izvješćivati javnost o radu Skupštine; objavljivanjem poziva za sjednice Skupštine s dnevnim redom, materijalima o kojima će se raspravljati na sjednicama i usvojenih zapisnika sa sjednica na županijskoj Internet stranici; javnim održavanjem sjednica; izvješćivanjem javnosti o radu Skupštine putem medija te objavljivanjem akata Skupštine u službenom glasilu Županije („Službene novine Primorsko-goranske županije „ – www.sn.pgz.hr ).

Također, sjednice Skupštine se snimaju te je direktan video prijenos sjednica Skupštine omogućen putem YouTube kanala i FB stranice Primorsko-goranske županije, te na Internet stranici Primorsko-goranske županije (www.pgz.hr), dok lokalna TV-kuća KanalRi, naknadno, pušta snimku sjednice.

Prisustvo građana na sjednicama Županijske skupštine


Odlukom o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (“Službene novine” 9/15) određen je broj osoba kojima se osigurava neposredno prisustvovanje sjednicama Skupštine te se propisuje postupak u vezi s prijavom osoba.
Sukladno Odluci sjednicama Skupštine mogu istodobno prisustvovati najviše tri osobe. Zahtjev za prisustvovanjem mogu podnijeti fizičke (građani) i pravne osobe (udruge ili druge pravne osobe).

U ime pravne osobe zahtjev podnosi osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe, uz navođenje imena najviše triju osoba koje će ispred pravne osobe prisustvovati sjednici Skupštine.


Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine može se podnijeti po objavi dnevnog reda Županijske skupštine na internetskim stranicama, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 48 sati prije početka sjednice.
Zahtjev se podnosi elektronskim putem (skupstina@pgz.hr) ili putem telefaksa (351-637) na slijedećim obrascima:

ZAHTJEV ZA PRISUSTVOVANJE SJEDNICI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KADA JE PODNOSITELJ ZAHTJEVA GRAĐANIN

ZAHTJEV ZA PRISUSTVOVANJE SJEDNICI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KADA JE PODNOSITELJ ZAHTJEVA PRAVNA OSOBA

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod

Privici
Pitanja članova ŽS PGŽ postavljena između sjednica

Filter
tekst
Search
mandat
Tijela
Zahvaćanje zapisa...
1/1
1/1