Matični uredi

02.03.2020

Stranke mogu putem sustava e-Građani pristupiti usluzi e-Matice koja omogućava pregled osobnih podataka iz državnih matica i evidencije o državljanstvu.

Usluga e-Matice omogućava kreiranje i ispisivanje elektroničkih zapisa iz matice rođenih, matice vjenčanih i evidencije o državljanstvu, a koji zapisi se mogu koristiti pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.)

Obavijesti o radu Matičnih ureda

Obavijest o radu MU Kastav

Obavijest o radu MU Novi Vinodolski

Obavijest o radu MU Čavle

Obavijest o radu MU Vrbovsko

Obavijest o radu MU Čabar

NAZIV I SJEDIŠTE MATIČNOG UREDAMATIČNA PODRUČJAE-MAIL ADRESATELEFONFAXRADNO VRIJEME
Matični ured Bakar
Bakar
Primorje 39
1. Bakar
2. Škrljevo
3. Krasica
4. Hreljin
mu.bakar@pgz.hr051/354-140051/761-008ponedjeljak i srijeda
od 08:00 do 16:00
(uredovno vrijeme sa strankama 08,30-14,00)
Matični ured Čabar
Čabar
Zaobilazinica 1
1. Čabarmu.cabar@pgz.hr051/354-628

051/354-631svaki radni dan od 07:00 do 15:00
(uredovno vrijeme sa strankama 08,30-14,00)
Matični ured Čavle
Čavle
Čavja 17
1. Čavle
2. Jelenje
mu.cavle@pgz.hr051/354-142
051/259-512svaki radni dan od 08:00 do 16:00
(uredovno vrijeme sa strankama 08,30-14,00 )
Matični ured Cres
Cres
Ul. Creskog statuta 15
1. Cresmu.cres@pgz.hr051/354-141051/571-299četvrtak
od 07:00 do 15:00
(uredovno vrijeme sa strankama 08,30-14,00 )
Matični ured Crikvenica
Crikvenica Preradovićeva 61. Crikvenica
2. Selce
3. Grižane-Belgrad
4. Bribir
5. Jadranovo
6. Tribalj
7. Drvenik
mu.crikvenica@pgz.hr051/ 354-413
051/ 354-414
051/ 354-415
051/241-540svaki radni dan od 08:00 do 16:00
(uredovno vrijeme sa strankama 08,30-14,00)
Matični ured Delnice
Delnice
Trg 138. brigade HV 4
1. Delnice
2. Brod Moravice
3. Brod na Kupi
4. Crni Lug
5. Fužine
6. Lokve
7. Mrkopalj
8. Skrad
9. Ravna Gora
mu.delnice@pgz.hr051/354-637
051/354-638
051/354-639
051/811-802svaki radni dan od 07:00 do 15:00
(uredovno vrijeme sa strankama 08,30-14,00)
Matični ured Kastav
Kastav
Zakona kastafskega 3
1. Kastavmu.kastav@pgz.hr051/354-143svaki radni dan od 08:00 do 16:00
(uredovno vrijeme sa strankama 08,30-14,00)
Matični ured Kraljevica
Kraljevica
Palih boraca 4
1. Kraljevicamu.kraljevica@pgz.hr051/354-144051/281-336četvrtak od 08:00 do 16:00
(uredovno vrijeme sa strankama 08,30-14,00)
Matični ured Krk
Krk
Trg J.b.Jelačića 2
1. Krk
2. Punat
3. Baška
4. Vrbnik
mu.krk@pgz.hr051/354-345
051/354-361
051/220-063svaki radni dan od 07:00 do 15:00
(uredovno vrijeme sa strankama 08,30-14,00)
Matični ured Lovran
Lovran
Šetalište M. Tita 41
1. Lovran
2. Mošćenićka Draga
mu.lovran@pgz.hr051/354-145051/291-101ponedjeljak i srijeda od 08:00 do 16:00
(uredovno vrijeme sa strankama 08,30-14,00)
Matični ured Mali Lošinj
Mali Lošinj
Riva Lošinjskih kapetana 7
1. Mali Lošinj
2. Susak
mu.malilosinj@pgz.hr051/354-658
051/354-657
051/233-670svaki radni dan od 07:00 do 15:00
(uredovno vrijeme sa strankama 08,30-14,00)
Matični ured Malinska
Malinska
Lina Bolmarčića 22
1. Malinska
2. Omišalj
3. Dobrinj
mu.malinska@pgz.hr051/354-147051/859-362utorak i četvrtak od 07:00 do 15:00
(uredovno vrijeme sa strankama 08,30-14,00)
Matični ured Matulji
Matulji
Dalmatinskih brigada 5
1. Matuljimu.matulji@pgz.hr051/354-148051/277-190utorak i četvrtak od 08:00 do 16:00
(uredovno vrijeme sa strankama 08,30-14,00)
Matični ured Novi Vinodolski
Novi Vinodolski
Trg Vinodolskog zakona br. 5
1. Novi Vinodolski
2. Ledenice
mu.novivinodolski@pgz.hr051/354-146051/244-265utorak i petak od 07:00 do 15:00
(uredovno vrijeme sa strankama 08,30-14,00)
Matični ured Opatija
Opatija
M.Tita 6
1. Opatija mu.opatija@pgz.hr051/354-674
051/554-287
051/354-149
svaki radni dan od 08:00 do 16:00
(uredovno vrijeme sa strankama 08,30-14,00)
Matični ured Rab
Rab
Trg Municipium Arba 2
1. Rabmu.rab@pgz.hr051/354-607
051/354-608
051/724-602svaki radni dan od 07:00 do 15:00
(uredovno vrijeme sa strankama 08,30-14,00)
Matični ured Rijeka
Rijeka
Riva 10
1. Rijeka
2. Klana
mu.rijeka@pgz.hrMR 051/354-317
MR 051/354-320
MR 051/354-321
MV 051/354-318
MU 051/354-316
KD 051/354-324
šalter 051/354-323
051/354-326svaki radni dan od 08:00 do 16:00
(uredovno vrijeme sa strankama 08,30-14,00 šalter za izdavanje isprava svaki radni dan od 08,30 do 15,30)
Matični ured Vrbovsko
Vrbovsko
Dobra 4
1. Vrbovsko
2. Gomirje
3. Severin na Kupi
4. Moravice
5. Lukovdol
mu.vrbovsko@pgz.hr051/354-623
051/354-619
051/354-621svaki radni dan od 07:00 do 15:00
(uredovno vrijeme sa strankama 08,30-14,00)
BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Odluke – Matičarstvo
Akt
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.