Ured za pripremu sjednica – Tajništvo Županije

29.04.2022

Djelokrug rada:

U Uredu za pripremu sjednica – Tajništvu Županije

– obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na pripremu sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela (odbora) te pripremu sjednica Kolegija Župana
– obavljaju se poslovi objavljivanja akata Županijske skupštine i Župana u službenom glasilu Primorsko-goranske županije
– prati se provedba svih donesenih akata
– neposredno se prati rad Mandatnog odbora, Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja te Odbora za statutarno-pravna pitanja kao stalnih radnih tijela Županijske skupštine
– obavljaju se stručni poslovi za potrebe Antikorupcijskog i Etičkog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije
– obavljaju se poslovi Službenika za informiranje i Povjerljive osobe sukladno posebnim zakonima.

Kontakt podaci:

Adamićeva 10/VI
51000 Rijeka

T: +385 51 351-631
F: +385 51 351-637
E: tajnistvo.zupanije@pgz.hr
E: skupstina@pgz.hr

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.