Javni uvid u prijedloge granica pomorskog dobra

04.10.2023

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (,,Narodne novine” br. 83/23 – dalje u tekstu Zakon) Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra dužno je prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene staviti na javni uvid na oglasnu plodu i mrežne stranice jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

Javni uvid traje 30 dana i svi sudionici za vrijeme trajanja javnog uvida mogu dati pisane prijedloge i primjedbe Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir kod izrade izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji se u pisanom obliku zaprime za vrijeme trajanja javnog uvida dostavljaju se Županijskom povjerenstvu za granice pomorskog dobra Primorsko-goranske županije koje je dužno obraditi zaprimljene prijedloge i primjedbe i pripremiti izvješće o javnoj raspravi.

Izvješće o javnoj raspravi objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

Napomena:
Posljednja verzija Google Chrome ne otvara dobro pojedine dokumente pa preporučamo otavanje drugim Web preglednicima ( Mozilla Firefox, MS Edge).

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.