Upisi u škole

19.03.2020

Upisi u prvi razred osnovne škole

U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina. Prijave djece za upis provode se u osnovnim školama najbližim mjestu prebivališta/boravišta djeteta, odnosno prema upisnom području utvrđenom mrežom osnovnih škola.

Dijete se može upisati u školu kojoj ne pripada po upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela, odnosno ako upisuje dijete u školu koja izvodi alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ili se upisuje u školu kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba.

Nakon provedenih prijava, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje utvrđuje popis djece školskih obveznika te javno obavještava roditelje o obvezi i načinu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta čime se utvrđuje sposobnost djeteta da započne svoje osnovnoškolsko obrazovanje.

Roditelj pod određenim uvjetima može tražiti prijevremeni upis djeteta u prvi razred kao i odgodu upisa, o čemu Odluku donosi Upravni odjel za odgoj i obrazovanje.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje krajem kolovoza a najkasnije početkom rujna tekuće godine, za svaku osnovnu školu na području Županije donosi Odluku o broju učenika i razrednih odjela.

Sve informacije dostupne su u osnovnim školama i kod nadležnog školskog liječnika u zdravstvenim ustanovama.

Upisi u prvi razred srednje škole

Učenici se u I. razred srednje škole prijavljuju elektronički i upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), što omogućuje učenicima brz i jednostavan upis u željenu srednju školu. Prijave u sustav za učenike počinju krajem svibnja svake godine.

Aktivnosti oko upisa učenika u I. razred srednje škole započinju početkom kalendarske godine kada Ministarstvo znanosti i obrazovanja svim relevantnim subjektima u postupku upisa dostavlja Uputu o provedbi upisa učenika u srednje škole za iduću školsku godinu.

Odluku o upisu u I. razred srednje škole kojom se utvrđuje način upisa, broj mjesta u razrednim odjelima, rokovi za upis te ostali uvjeti i postupci, donosi Ministar nadležan za obrazovanje, a na prijedlog srednje škole i uz suglasnost osnivača.

Najkasnije do sredine lipnja svake godine na svojim mrežnim stranicama (i oglasnim pločama) Županija i škole objavljuju natječaj za upis učenika u I. razred srednjih škola.

Primorsko-goranska županija osnivač je 30 srednjih škola, od kojih 24 provode strukovne programe (petogodišnje, četverogodišnje, trogodišnje i dvogodišnje).

U prosjeku 31% učenika srednjih škola pohađa gimnazijske programe, njih 65% strukovne programe (od čega 52% četverogodišnje i petogodišnje programe, a 13% trogodišnje i dvogodišnje programe), 3% učenika umjetničke programe, a 1% učenika programe za učenike s teškoćama u razvoju.

U tijeku je izrada prijedloga plana upisnih mjesta kojeg Upravni odjel za odgoj i obrazovanje mora potvrditi putem NISpuSŠ mrežne stranice najkasnije do 31. ožujka 2020. godine.

BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.