Upisi u škole

19.03.2020

Upisi u prvi razred osnovne škole

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u suradnji s CARNET-om i SDURDD-om, razvilo je Modul Nacionalni informacijski sustav upisa u osnovne škole u sklopu projekt „Informatizacija upisa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojno-obrazovne ustanove e-Upisi“.

Donesena je odluka da se na razini Primorsko-goranske županije ovogodišnji upisi u prvi razred osnovne škole provode elektroničkim putem, korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole.

Dana 22. veljače 2024. godine u Nacionalnom informacijskom sustavu za upise u osnovne škole otvaraju se prijave za redovan upis u 1. razred osnovne škole. Roditelji će preko poveznice https://osnovne.e-upisi.hr/ moći podnijeti prijavu za upis svoga djeteta u 1. razred osnovne škole, sve do 31. ožujka 2024. godine.

U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina. U školsku godinu 2024./2025. upisuju se djeca rođena od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. godine.

U sustavu će roditeljima biti vidljivi opći podaci o djetetu te škola na čijoj se listi školskih obveznika dijete nalazi prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Odmah po podnošenju prijave roditelji će moći odabrati mogućnosti koje im se nude u dodijeljenoj školi npr. izborne predmete, produženi boravak i sl. Također, ako imaju razloga za to, roditelji će prilikom podnošenja prijave moći izraziti želju za upis u drugu školu od one kojoj dijete pripada prema upisnom području.

Prijave za upis djece s utvrđenim teškoćama su otvorene već ranije, od 1. veljače 2024. godine do 31. ožujka 2024. godine.

S obzirom da se u sustav za elektroničke upise u osnovne škole ulazi preko portala e-Građani, roditelji koji nemaju vjerodajnice za ulazak u portal moraju se javiti školi kojoj pripadaju prema upisnom području koja će prijavu za upis njihovog djeteta izvršiti umjesto njih.

Dijete se može upisati u školu kojoj ne pripada po upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela, odnosno ako upisuje dijete u školu koja izvodi alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ili se upisuje u školu kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba. Zahtjev za upis u školu drugog upisnog područja, roditelj odnosno staratelj podnosi od 1. veljače 2024. do 31. kolovoza 2024. godine. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, sukladno zakonskim propisima, obavještava roditelje o mogućnosti upisa u školu drugog upisnog područja, a o istom je dužan obavijestiti školu kojoj školski obveznik pripada prema upisnom području.

Uz prijavu za redovne upise u 1. razred osnovne škole od 22. veljače 2024. godine do 31. ožujka 2024. godine, roditelji će moći podnijeti i zahtjev za prijevremeni upis u 1. razred osnovne škole kao i za privremeno oslobađanje od upisa u 1. razred osnovne škole.

Roditelj odnosno staratelj pod određenim uvjetima može podnijeti zahtjev Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje za prijevremeni upis djeteta u prvi razred kao i za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, o čemu se na prijedlog nadležnog Stručnog povjerenstva donosi rješenje. Na isto roditelj odnosno staratelj ima pravo žalbe.

Za sve ostale informacije, termine testiranja u školi, liječničkih pregleda i laboratorijskih pretraga potrebno je pratiti mrežne stranice škole kojoj dijete pripada prema upisnom području.

Upisi u prvi razred srednje škole

Primorsko-goranska županija osnivač je 30 srednjih škola, od kojih 4 provode gimnazijske programe, 24 provode strukovne programe (petogodišnje, četverogodišnje, trogodišnje) i 2 srednje škole provode umjetničke programe.

Aktivnosti oko upisa učenika u prvi razred srednje škole započinju početkom kalendarske godine. Postupak planiranja strukture upisa, prijave i upis učenika u I. razred srednje škole provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole Ministarstva znanosti i obrazovanja (NISpuSŠ).

Odluku o upisu u I. razred srednje škole kojom se utvrđuje način upisa, broj mjesta u razrednim odjelima, rokovi za upis te ostali uvjeti i postupci, donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a na prijedlog srednje škole i uz suglasnost osnivača.

Županija i škole objavljuju natječaj za upis učenika u I. razred srednjih škola na svojim mrežnim stranicama, najkasnije do sredine lipnja svake godine (i oglasnim pločama).

Tijekom upisnih priprema Hrvatski zavod za zapošljavanje pomaže službama u osnovnim školama te učenike informira i vodi kroz proces samoprocjene vlastitih interesa i mogućnosti radi izbora primjerenog programa obrazovanja i budućeg zanimanja.

U tijeku je izrada prijedloga plana upisnih mjesta kojeg Upravni odjel za odgoj i obrazovanje mora potvrditi putem NISpuSŠ mrežne stranice najkasnije do 08. ožujka 2024. godine.

Upisi u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

Učenici se u I. razred srednje škole prijavljuju elektronički i upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), što omogućuje učenicima brz i jednostavan upis u željenu srednju školu. Prijave u sustav za učenike počinju krajem svibnja svake godine.

Osnivači srednjih škola pokreću aktivnosti upisa, koordiniraju postupke i u suradnji sa srednjim školama izrađuju prijedlog plana upisa.

Srednje škole unose podatke o planu upisa od 26. veljače 2024. godine, a Županija potvrđuje unos škola u NISpuSŠ-u najkasnije do 08. ožujka 2024. godine.

Unos i potvrđivanje podataka za škole i Županiju odvija se putem mrežne stranice https: //srednjeadmin.e-upisi.hr/.

Srednje škole koje provode obrtničke programe imaju uvid u popis slobodnih naučničkih mjesta za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja kod obrtnika ili pravne osobe koja posjeduje dozvolu (licenciju) na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja putem aplikacije e-Naukovanje na poveznici: https//enaukovanje.gov.hr/login.htm.

Uvid u popis slobodnih mjesta za izvođenje učenja temeljenog na radu u gospodarskim subjektima u strukovnim kurikulumima prema dualnom modelu obrazovanja dostupan je u Registru gospodarskih subjekata uključenih u provedbu dualnog modela obrazovanja u Republici Hrvatskoj na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja na poveznici.

Srednje škole Primorsko-goranske županije na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole («Narodne novine» broj 49/15, 109/16, 47/17 i 39/22) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole, objavljuju Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.