Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 13. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine, donijela je Odluku o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije te na 17. sjednici, održanoj 13. prosinca 2018. godine, donijela je Odluku o razrješenju članice ( Ingrid Mufić Koren i imenovan je Avelino Baretić. ).

U Savjet za zdravlje Primorsko-goranske županije imenovani su:
– prof.dr.sc. Romana Jerković, dr.med., predstavnica Primorsko-goranske županije, za predsjednicu,
– Vedrana Fržop, dr.med., predstavnica Primorsko-goranske županije, za članicu,
– Karla Mušković, dr.med., predstavnica jedinica lokalne samouprave, za članicu,
– Snježana Krizmanić, predstavnica jedinica lokalne samouprave, za člana,
– prim.mr.sc. Jagoda Dabo, dr.med., predstavnica jedinica lokalne samouprave, za članicu,
– prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.med., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,
– prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,
– prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,
– Ines Krajačević, mag.pharm., predstavnica poslodavaca u zdravstvu, za članicu,
– doc.dr.sc. Vladimir Mozetić, dr. med, predstavnik Doma zdravlja Primorsko-goranske županije,
– prof.dr.sc. Sanja Balen, dr.med., predstavnica Medicinskog fakulteta u Rijeci, za članicu,
– Mr. sc. Darko Rački, dr.dent.med., predstavnik komora u zdravstvu, za člana,
– Doc.dr.sc. Goran Hauser, dr.med., predstavnik komora u zdravstvu, za člana,
– Borislava Surina, predstavnica udruga za zaštitu prava pacijenata, za članicu,
– Radmila Čahut, viši fizioterapeut, predstavnica sindikata iz područja zdravstvene djelatnosti, za članicu,
– Maša Smokrović, dipl. iur. predstavnica zdravstvenih ustanova na području Županije čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, za članicu
– Nataša Ruberša, dipl.oec, predstavnica klastera zdravstvenog turizma Kvarnera, za članicu
– Prim. Tanja Šepić, dr. med. predstavnica lokalne samouprave, za članicu
– doc.dr.sc. Nikola Ivaniš, prim.dr.med., predstavnik zdravstvenih ustanova na području Županije čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, za člana
– Leonardo Bressan, dr.med.spec.obit.med., predstavnik strukovnih udruženja u zdravstvu, za člana
– Doc.dr. Hari Jurdana, dr.med., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana
– Avelino Baretić,dr.med.,spec.epidemiologije, predstavnik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Rijeka, za člana
– Dijana Ban, prvostupnica sestrinstva, predstavnica komora u zdravstvu, za članicu

Mandat predsjednika i članova Savjeta za zdravlje PGŽ traje četiri (4) godine. (SN 22/18)