Opća uprava i udruge

02.03.2020

Udruge

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 151/22, dalje u tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2023. godine, osnivači, osoba/e ovlaštena/e za zastupanje i likvidator dužni su priložiti Zahtjevu za upis/upis promjena u registar udruga i ovjerenu izjavu o nepostojanju zapreke iz članka 11. stavaka 7. i 8. Zakona, odnosno članka 19. stavaka 2. i 3. Zakona. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na strane udruge.

Zaklade

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama („Narodne novine“, broj 151/22, dalje u tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2023. godine, zakladnik/ici, osoba/e ovlaštena/e za zastupanje i članovi tijela upravljanja dužni su priložiti Zahtjevu za upis/upis promjena u registar zaklada i ovjerenu izjavu o nepostojanju zapreke iz članka 15. stavka 3. Zakona, odnosno članka 15. stavka 4. Zakona.

Odredbom članka 19. stavak 4. Zakona o zakladama („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19 i 151/22) propisano je da se zahtjev za upis promjena u registar zaklada podnosi u roku 60 dana od dana donošenja odluke o promjeni.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na strane zaklade.

Kontakti za postupke registracije udruga i zaklada

Rijeka, Riva 10 : 051/354-196 051/354-199 051/354-334
Crikvenica, Kralja Tomislava 85 : 051/354-413
Delnice (za Delnice, Čabar i Vrbovsko), Trg 138. brigade HV 4: 051/354-635
Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2 : 051/354-342
Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7: 051/354-656
Opatija, M.Tita 6: 051/354-671
Rab, Trg Municipium Arba 2: 051/354-604

Sukladno odredbama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br. 156/22) za izdavanje rješenja i izvadaka iz registra udruga/zaklada ne plaća se upravna pristojba.

Osobna stanja građana

Sukladno odredbama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br. 156/22) za izdavanje svih isprava iz državnih matica, registra životnog partnerstva i evidencije o državljanstvu ne plaća se upravna pristojba.

Kontakti za postupke osobnih stanja građana

Rijeka, Riva 10 : 051/354-198 051/354-218
Crikvenica, Kralja Tomislava 85 : 051/354-413
Delnice (za Delnice, Čabar i Vrbovsko), Trg 138. brigade HV 4: 051/354-635
Krk, Trg Bana Josipa Jelačića 2 : 051/354-342
Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7: 051/354-656
Opatija, M.Tita 6: 051/354-671
Rab, Trg Municipium Arba 2: 051/354-604

Registar birača

Temeljem članka 62. Zakona o registru birača („Narodne novine“, 144/12, 105/15 i 98/19) svi podnesci, radnje i akti u svezi s upisom u popis birača te dopune i ispravci oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi.

Glasovanje državljana drugih država članica EU

Temeljem članka 62. Zakona o registru birača („Narodne novine“, 144/12, 105/15 i 98/19) svi podnesci, radnje i akti u svezi s upisom u popis birača te dopune i ispravci oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi.

BLOK obrasci: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.