ArtVision+

ArTVision+

17.02.2019

Projekt ArTVision+ nastavak je projekta ArTVision koji je Primorsko-goranska županija kao jedan od partnera provodila od 2012. do 2015. godine. Projekt ArTVision+ sufinancirao se iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.006.360,00 eura. Udio Županije iznosi 244.310,00 eura, od čega 207.663,50 eura (85%) čine sredstva EU, dok je 36.646,50 eura (15%) vlastiti udio Županije. Projekt se provodio od 1. siječnja 2018. godine do 30. rujna 2019. godine.

Nositelj projekta bila je Primorsko-goranska županija, dok su partneri Turistička zajednica Kvarnera, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Zaklada Pino Pascali iz Barija, Turistička zajednica regije Puglia, Sveučilište u Veneciji „Ca’ Foscari“ i Regija Veneto.

Glavna ideja projekta temeljila se na novom konceptu promocije zajedničkog turističkog proizvoda. Budući da je turistička promocija češće usmjerena prema većim destinacijama, ovaj projekt uključivao je manje popularna odredišta te jačanje njihove turističke promocije putem predstavljanja njihovog kulturnog nasljeđa turistima te kroz poticanje kvalitetne suradnje između umjetnika i organizatora turističke ponude. Osim promidžbene kampanje, promocija uključuje motivaciju većeg broja umjetnika čiji rad do sada nije prepoznat.

Svrha projekta je koristiti vrijednost i potencijal kulture kao glavnog kotača održivog turističkog razvoja. Ovim projektom utječe se na razvoj turizma kroz povećanje vidljivosti destinacija koristeći prizmu kulture, na vidljivost trenutno manje zastupljenih destinacija kroz afirmativan rad umjetnika te na uspostavljanje funkcionalnog i jednostavnog komunikacijskog kanala između umjetnika i organizatora turističkih atrakcija u obliku IT platforme

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.