EnerNetMob logo

ENERNETMOB

31.08.2020

Naziv projekta: „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“.

Projekt „EnerNETMob“ provodi se pri Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, a sufinanciran je u okviru programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014.-2020.

Trajanje projekta: 48 mjeseci

Proračun projekta: 5.742.802,10 EUR

Proračun Primorsko-goranske županije: 415.875,00 EUR

Projektni partneri: 15

Vodeći partner (VP): Regija Peloponnese (Grčka)

Opći cilj projekta jest izraditi, testirati i promovirati održive planove elektromobilnosti, na temelju zajedničkih standarda električnog transportnog sustava na transnacionalnoj razini, kroz povezivanje regionalne mreže elekričnih punionica, a u cilju ostvarivanja veće mobilnosti između gradova i regija na Mediteranu. U sklopu projekta planirana je nabava električnih vozila te postavaljanje električnih punionica, provedba testiranja, analiza rezultata testiranja kao i prijenos znanja te kapitalizacija dobivenih rezulata u projektu.

Više na WEB stranici projekta

Video o projektu:

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.