Carnivora Dinarica

Carnivora Dinarica

11.02.2020

Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim dinaridima

Projekt je službeno započeo 01. rujna 2018. godine.

Sufinanciranje projekta zajamčeno je u okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska.

Projekt vrijedan 2.347.340 € izvodit će se 30 mjeseci, do kraja veljače 2021.godine.

Glavna svrha projekta Carnivora Dinarica je poboljšanje statusa zaštite velikih zvijeri – euroazijskog risa, vuka i medvjeda – u područjima Natura 2000: Javorniki – Snežnik i Notranjski trikotnik u Sloveniji te na području Gorskog kotara i sjeverne Like u Hrvatskoj. Projektom je obuhvaćeno prekogranično šumsko područje, jedinstveno u Srednjoj Europi, gdje je na istom prostoru prisutno još oko 20 risova, 60 vukova i 700 medvjeda. Očuvanje njihove dugoročne prisutnosti od iznimnog je značaja za zaštitu biološke raznolikosti i ekosustava prekograničnog područja Slovenije i Hrvatske. S obzirom na dobru povezanost i prohodnost toga prostora upravo je međudržavna suradnja pri tom od ključnog značaja. Projekt je usredotočen na tri najvažnija zajednička izazova: i) poboljšanje strategije i uklanjanje nedostataka u prekograničnom upravljanju velikim zvijerima; ii) smanjenje rizika koji ugrožavaju velike zvijeri, posebno sve veći pritisak od čovjeka (promet, štete na poljoprivredi i fragmentacija staništa), te iii) (ne)razumijevanje uloge velikih zvijeri u ekosustavima.

Carnivora Dinarica u usporedbi s prethodnim projektima tematiku prvi puta obrađuje sistematično i sveobuhvatno, u skladu s nacionalnim i EU politikama, a posebno u prijenosu znanja od istraživačkih partnera prema lokalnoj praksi. Mjere će osigurati prenosivost i održivost i nakon završetka projekta.

Očekivani rezultati projekta uključuju poboljšanu prekograničnu zaštitu i upravljanje velikim zvijerima kroz usklađivanje metodologija za praćenje populacija vuka i risa, bolje razumijevanje prijetnji za povezanost staništa, bolje razumijevanje ekosustava velikih zvijeri kao rezultat bolje suradnje institucija obiju zemalja.

Posebna pažnja će se obratiti na smanjenje rizika koji ugrožavaju očuvanje velikih zvijeri. U tu će se svrhu izvesti deset demonstracijskih aktivnosti. Među najvažnijim smatraju se uspostava poljoprivrednih gospodarstava dobre prakse, donacije ograda za sprečavanje šteta, uzgoj pastirskih pasa, postavljanje dinamične signalizacije na prometnicama radi sprečavanja stradavanja u prometu, izgradnja nastambe za napuštene mladunce risa u NP Risnjak, postavljanje spremnika za otpad „otpornih“ na medvjede, provođenje mjera za usmjeravanje posjeta na području NP Risnjak, Snežnika i dijelu Kupe te osnivanje centra za usmjeravanje i podizanje svijesti o velikim zvijerima u Pivki, tzv. „Zvjerinjak“.

Važan dio aktivnosti posvećen je radu s ljudima s ciljem poboljšanja vještina, znanja i svijesti o važnosti velikih zvjeri i načinima suživota s njima. To će se postići kroz opsežnu komunikacijsku kampanju i obuku nacionalnih i lokalnih dionika i drugih zainteresiranih strana na projektnom području.

Vodeći partner projekta je Univerza u Ljubljani – Biotehnološki fakultet. Slovenski projektni partneri su Zavod za gozdove Slovenije i Općina Pivka. Na hrvatskoj strani u projektu sudjeluju Sveučilište u Zagrebu – Veterinarski fakultet, Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, WWF Adria – svjetska organizacija za zaštitu prirode, grad Vrbovsko i Primorsko-goranska županija.

Primorsko-goranska županija putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, sudjeluje u projektu proračunom od 177.500 € i aktivnostima koje se odnose na smanjenje rizika koji ugrožavaju velike zvijeri (prometni prijelazi za divljač, donacije ograda za sprečavanje šteta, postavljanje spremnika za otpad „otpornih“ na medvjede i dr.).

U projektu će sudjelovati i pridruženi partneri. To su Javna ustanova Priroda (Primorsko-goranska županija), Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i NINA Norsk Institut for naturforskning (Norveški institut za istraživanje prirode).

Za više informacija kontaktirajte:
– voditeljica projekta Aleksandra Majić Skrbinšek, Univerza u Ljubljani, Biotehnološki fakultet, Odjel za biologiju, aleksandra.majicskrbinsek@bf.uni-lj.si, +386 1 3203 336,
– Slaven Reljić, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sreljic@vef.hr, +385 91 584 6114;
– Dragan Turk, JU Nacionalni park Risnjak, projekti@np-risnjak.hr, +385 99 348 0001
– Andrea Štefan, WWF Adria, astefan@wwfadria.org, +385 95 256 7771,
– Pinija Poljaković, WWF Adria, ppoljakovic@wwfadria.org, +385 95 376 0822
– Dražen Mufić, Grad Vrbovsko, drazen.mufic@vrbovsko.hr, +385 99 4479 644
– Ivan Filipović, Primorsko-goranska županija, ivan.filipovic@pgz.hr, +385 51 351 270,
– Melita Raukar, Primorsko-goranska županija, melita.raukar@pgz.hr, +385 51 351 260

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.