Interreg Smartfish

Adri.Smartfish

12.02.2020

Valorizacija malog ribarstva uzduž jadranske obale u okviru njegove održivosti

Projekt sufinancira Europska unija u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska.

Vodeći partner projekta je regija Veneto, a uz Primorsko-goransku županiju u projektu sudjeluju regija Friuli Venezia Gulia, regija Emilia Romagna, regija Marche, Univerzitet Ca’Foscari Venezia, Istarska županija, Zadarska županija, Institut za oceanografiju i ribarstvo Split i Ministarstvo poljoprivrede. Aktivnosti na projektu realiziraju se putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, a za provedbu projekta zaduženi su Dana Jovanović Drpić, Iris Bruketa Milić, Karmen Štimac, i Mladen Brajan.

Glavni cilj Projekta je očuvanje, zaštita promicanje i razvoj sektora malog ribarstva u cilju održivosti i promicanja resursa. U sklopu projekta na području Primorsko-goranske županije planirano je postavljanje umjetnih brakova u cilju obnove ribljeg resursa čime bi se utjecalo na obnovu ribljeg fonda s izradom studije utjecaja na okoliš. Izradit će se analize sektora malog ribarstva i cjelovita studija stanja na Jadranu. Povezivanje ribara s lokalnim tržištem, promocija i prezentacija autohtonih ribljih jela u suradnji s ugostiteljskim školama planirano je za iduću godinu u okviru ribarskih manifestacija. Za naglasiti je da je u projektu planirana nabava opreme za male ribare gdje su planirane su tipične kućice s ledomatom i mogućnošću skladištenja ribe radi što lakšeg povezivanja odnosno prodaje ribe na lokalnom tržištu.

Ukupni budžet projekta iznosi 3.242.230,50 €, a budžet Primorsko-goranske županije iznosi 259.305,00 €.

Razdoblje provedbe projekta 1. 1. 2019. – 30. 6. 2021.

Očekivani rezultati projekta Glavni izlazni rezultati :
sveobuhvatna baza znanja o sektoru malog ribarstva
studija stanja malog ribarstva s prijedlozima za poboljšanje
smjernice za ujednačenu, racionaliziranu, održivu usmjerenu regulaciju sektora malog ribarstva na području projekta
postavljene ribarske kućice u funkciji malog ribarstva i povezivanja s tržištem

Kontakt osoba za više informacija:

Mladen Brajan
E: mladen.brajan@pgz.hr
T: 051/351-266

Iris Bruketa Milić
E: iris.bruketa.milic@pgz.hr
T: 051/351-271

W: Web stranica projekta

Promotivni film „Iz mora do stola“ doprinos je valorizaciji i promociji ribarstva kao i promicanju svijesti o važnosti odgovornog ribarstva kroz edukaciju i praksu.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.