Argos

ARGOS

14.09.2020

Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu

Projekt sufinancira Europska unija u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska.

Autonomna regija Friuli Venezia Giulia, kao vodeći partner, izvršila je prijavu projekta po Prioritetnoj osi 3, posebni cilj 3, strateške teme 3.2.2 Ribarstvo i akvakultura – Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu. Opći cilj projekta je promicanje zajedničkog integriranog pristupa u zaštiti riba i morskih resursa i poboljšanju uvjeta kakvoće okoliša u moru kroz akcije koje će se provoditi na više razina, a orijentirane su na izravno i neizravno smanjenje pritiska ribarskih i akvakulturnih aktivnosti na morsko okruženje.

Specifični ciljevi projekta:
– konsolidirati institucionalni dijalog između talijanskih i hrvatskih institucija relevantnih za upravljanje ribarstvom i akvakulturnim aktivnostima kako bi se uspostavio koordinirani okvir za upravljanje jadranskim ribljim resursima;
– ojačati proces donošenja odluka utemeljenih na znanju, u gore spomenutom okviru upravljanja jadranskim ribljim resursima, uspostavljanjem stalne znanstvene mreže između znanstvenih i istraživačkih centara, promičući razmjenu znanja i razvoj novih zajedničkih znanja.

Očekivani rezultat projekta:
– usvojiti održiva ponašanja i prakse od strane subjekata u ribarskom sektoru kao glavnog načina da se osigura očuvanje i zaštita morskih resursa, te usvojiti znanja i razviti mogućnosti, posebice u vidu prostorno-planske dokumentacije, za pokretanje inovativnog uzgoja u zatvorenim kopnenim ili platformskim sustavima, te razmotriti mogućnosti za pučinski uzgoj ne dovodeći u pitanje proizvodni kapacitet okoliša.

Budžet PGŽ:
2.361.187,50 kn (314.825,00 €), odnosno 15% (47.223,75 € / 354.178,12 kn)

Ukupna vrijednost projekta
41.357.305,00 kuna (5.588.825,00 €, sufinanciranje 85%)

Razdoblje provedbe projekta
1.4.2020. – 31.12.2022.

Projektni partneri:
• LP – Autonomna Regija Friuli Venezia Giulia (IT)
• P1 – Regija Veneto (IT)
• P2 – Regija Emilia-Romagna (IT)
• P3 – Regija Marche (IT)
• P4 – Regija Molise (IT)
• P5 – Regija Puglia (IT)
• P6 – Istarska županija (HR)
• P7 – Primorsko-goranska županija (HR)
• P8 – Zadarska županija (HR)
• P9 – Razvojna agencija Šibensko-kninske županije (HR)
• P10 – RERA Razvojna agencija Splitsko-dalmatinska županije (HR)
• P11 – Dubrovačko-neretvanska županija (HR)
• P12 – Il Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR (IT)/Nacionalno vijeće za istraživanje
• P13 – Institut za oceanografiju i ribarstvo IZOR (HR)
• P14 – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (IT)/ Ministarstvo poljoprivrede, prehrambene i šumarske politike – pridružen partner
• P15 – Ministarstvo poljoprivrede (HR) – pridružen partner

Kontakt osoba za više informacija:
Mladen Brajan T: 051/351-266, M: mladen.brajan@pgz.hr T:051/351-266
Danijela Perković T: 051/351-261, M: mailto:danijela.perkovic@pgz.hr

Web stranica projekta: https://www.italy-croatia.eu/
Facebook stranica projekta: https://www.facebook.com/Argos.Interreg.ItalyCroatia/

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.