ENERMOB

12.05.2020

Naziv projekta: ENERMOB: INTERREGIONAL ELECTROMOBILITY NETWORK FOR INTERURBAN LOW CARBON MOBILITY

Projekt „ENERMOB“ provodi se pri Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, a sufinanciran je u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG ADRION 2014.-2020.

Trajanje projekta: 48 mjeseci

Proračun projekta: 1.222.513,63 EUR

Proračun Primorsko-goranske županije: 222.745,17 EUR

Projektni partneri:
– Vodeći partner (VP): Slobodni općinski konzorcij Ragusa (ITALIJA)
– Regija Peloponnese (GRČKA)
– RRA Sjeverna primorska razvojna agencija Nova Gorica (SLOVENIJA)
– Primorsko-goranska županija (HRVATSKA)
– Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja (SRBIJA)

Opći cilj projekta:
Opći cilj projekta je implementirati međuregionalnu mrežu elektromobilnosti koja će povezivati više regija na Jadransko-jonskom području unutar transnacionalnog područja primjenjujući pritom isti standard.

Cilj projekta je podijeljen na sljedeće specifične ciljeve:
• identificirati zajedničke smjernice za implementaciju sustava električne mobilnosti sukladno istim tehničkim standardima i protokolima komunikacije
• implementirati zajedničke strategije mobilnosti i urbanog planiranja sustava električne mobilnosti u okviru postojeće regionalne prometne mreže
• uspostaviti regionalnu mrežu električne mobilnosti koja će omogućiti povezivanje gradova, ruralnih područja i intermodalnih terminala

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavlja poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta, putem sljedećih aktivnosti: sudjelovanje u korespondenciji s projektnim partnerima vezano za administrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti; predlaganje dinamike administrativno financijskog izvršenja proračuna projekta; prikupljanje, obrada i analiza te priprema i izrada financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta; pripremanje, izrada i obrada administrativne dokumentacije za provedbu projekta; pripremanje zahtjeva za izmjenu proračuna projekta; pružanje pomoći u pripremi projektnih zadataka za provedbu postupaka jednostavne i javne nabave te sudjelovanje u postupcima nabava te sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama i drugim skupovima od važnosti za projekt.

Više o projektu na linku

Akcijski plan infrastrukturne mreže manjih razmjera Primorsko-goranske županije možete preuzeti na linku.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.