Izjava o pristupačnosti

28.10.2020

Primorsko-goranska županija nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.), te CARNET-ovim Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti (V 1.1, studeni 2019.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu https://www.pgz.hr.

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.

Implementacijom nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica tijekom 2020. godine, te postavljanjem dodatka za prilagodbu zahtjevima digitalne pristupačnosti ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

• pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama prije 2020. godine nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;

• dio fotografija nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);

• pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a *.doc(x), *.xls(x), *.ppt(x) i *.zip datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;

• dio poveznica nije podcrtan već prikazan u drugoj boji, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 21. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Ured Županije Primorsko-goranske županije, kao i automatizirana provjera pristupačnosti korištenjem alata Lighthouse Web Accessibility Evaluation.

Primorsko-goranska županija obvezuje se najmanje jednom godišnje provoditi provjeru pritupačnosti svojih internet stranica te ukloniti uočene nepravilnosti i revidirati ovu izjavu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Primorsko-goranske županije o eventualnim neusklađenostima sa Zakonom o pristupačnosti, te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene, odnosno sve upite u vezi s pristupačnosti Internet stranice www.pgz.hr korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte na adresu informiranje@pgz.hr ili pisanim putem na adresu: Službenica za Informiranje Primorsko-goranske županije, Primorsko-goranska županija, Ured Županije, Adamićeva 10, 51000 Rijeka.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijesti ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica (www.pgz.hr), korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom (+385 1 2099 120) ili putem elektroničke pošte na adresu pristupacnost@pristupinfo.hr.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.