Natječaji Primorsko-goranske županije

Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja zdravstva u 2017. godini

Objava: 13. siječnja 2017. godine

Natječaj
Obrazac prijave
Obrazac troškovnika
Dokumentacija
Izjava o sposobnosti prijavitelja
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2017. godini

Objava: 22. prosinca 2016. godine

Natječaj
Obrazac prijave
Obrazac troškovnika
Dokumentacija
Izjava o sposobnosti prijavitelja
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Godišnji plan raspisivanja natječaja u 2017. godini - Primorsko-goranska županija

Objava: 19. prosinca 2016. godine

Natječaj
Javni natječaj za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture u 2017. godini

Objava: 9. prosinca 2016. godine

Natječaj
Obrazac prijave
Upute za prijavitelje
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava o ispunjenju obveza
Javni poziv iznajmljivačima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja "KVARNER FAMILY" na području Primorsko-goranske županije

Objava: 31. prosinca 2015. godine

Obavijest
Javni poziv
Dokumentacija
Zahtjev za kredit
Izjava
Obrazci prijave
Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra

Objava: 30. studenoga 2016. godine

Natječaj
Javni natječaj za prodaju nekretnine u Brestovoj Dragi, k.č. 841/2, K.O. Sunger

Objava: 25. studenoga 2016. godine

Natječaj
Natječaj za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2016./2017. godini

Objava: 15. studenoga 2016. godine

Natječaj
Natječaj za volontere godine 2016.

Objava: 24. listopada 2016. godine

Natječaj
Uputstva
Nominacijski obrazac
Javna rasprava o Strateškom marketing planu turizma Kvarnera do 2020. godine

Objava: 22. rujna 2016. godine

Javna rasprava
Obrazac za javnu raspravu
Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje

Objava: 21. rujna 2016. godine

Javni poziv
Početak Javne rasprave u Studiju Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu- Sunčana elektrana Orlec Trinket - istok

Objava: 14. rujna 2016. godine

Natječaj
Javni natječaj za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/102 „Rab“ i VIII/129 „Dubračina“

Objava: 10. rujna 2016. godine

Natječaj
Javi poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekta Komercijalizacija inovacija

Objava: 9. rujna 2016. godine

Javni poziv
Zahtjev za dodjelu financijskih sredstavaj
Skupna izjava
Obrazac izjave o potporama
Odluka o poništenju Javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/102 „Rab“ i VIII/129 „Dubračina“

Objava: 8. rujna 2016. godine

Natječaj
Obavijest o namjeni davanja koncesije za obavljane javne zdravstvene službe u djelatnostima obiteljske (opće) medicine i dentalne zdravstvene zaštite, u Primorsko-goranskoj županiji.

Objava: 31. kolovoza 2016. godine

Obavijest
Dokumentacija za nadmetanje
Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u Primorsko-goranskoj županiji

Objava: 12. kolovoza 2016. godine

Javni poziv
Javni natječaj za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/102 "RAB" i VIII/129 "DUBRAČINA

Objava: 25. srpnja 2016. godine

Javni natječaj
Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna PGŽ za 2016. godinu.

Objava: 15. srpnja 2016. godine

Poziv
Javni poziv za predlaganje kandidata/kinja za članove Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije

Objava: 7. srpnja 2016. godine

Poziv
Poziv za iskazivanje interesa rada na pripremnim aktivnostima u sklopu provedbe projekata Rijeka 2020

Objava: 21. lipnja 2016. godine

Poziv
Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.

Objava: 17. lipnja 2016. godine

Opći dio natječaja
Posebni dio natječaja
Učenički domovi
Javni natječaj za zakup nekretnine u zgradi ambulante u Lokvama

Objava: 17. lipnja 2016. godine

Javni natječaj
Javni poziv za sufinanciranje programa (projekata i aktivnosti) razvoja šumarstva i drvne industrije u 2016. godini

Objava: 10. lipnja 2016. godine

Javni poziv
Uputa za prijavitelje
Prilog 1: obrazac prijave
Prilog 2: Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Prilog 3: Izjava o ispunjenju obveza
Prilog 4: Obrazac izvješća
Javni poziv za iskaz interesa (neobvezujući) za izgradnju potencijalnih turističkih smještajnih kapaciteta u sklopu Regionalnog sportsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak

Objava: 6. lipnja 2016. godine

Javni poziv
Obrazac
Javni poziv za prijavu na programa kreditiranja "Poduzetnik u turizmu 2016"

Objava: 30. svibnja 2016. godine

Javni poziv
Obrazac
Izjava
Popis dokumentacije uz zahtjev za kredit
Zahtjev za kredit
Izvadak iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007.-NKD 2007.
Izvadak iz Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata
Zaključak Župana o odabiru programa / projekata
Javni poziv za prijavu programa (projekata i aktivnosti) unapređenja i razvoja lovstva u 2016. godini

Objava: 23. svibnja 2016. godine

Natječaj
Obrazac
Upute
Izvješće o provedbi
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava o ispunjenju obveza
Javni poziv poljoprivrednim gospodarstvima za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije u 2016. godini

Objava: 23. svibnja 2016. godine

Poziv
Obrazac
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Javni natječaj udrugama za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije u 2016. godini

Objava: 23. svibnja 2016. godine

Natječaj
Obrazac
Upute
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava o ispunjenju obveza
Odluka o dodjeli sredstava
Javni poziv za prijavu programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu."

Objava: 2. svibnja 2016. godine

Javni poziv
Obrazac izvješća
Obrazac prijave
Odluka o raspisivanju Javnog poziva
Odluka o Povjerenstvu
Uputa
Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje prijava na Program kreditiranja "PODUZETNIK U PGŽ U 2016."

Objava: 24. travnja 2016. godine

Obavijest

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka Javnog natječaja za kreditiranja "PODUZETNIK U PGŽ U 2016." i točke 21 Javnog natječaja, Povjerenstvo je na 5. sjednici održanoj 18. listopada 2016. godine nakon razmatranja realizacije Programa donijelo odluku da se zahtjevi na Program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ u 2016.“od 18. listopada 2016. godine više ne zaprimaju jer je kreditni potencijal u potpunosti iskorišten.

Javni poziv
Popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu Povjerenstvu
Zahtjev za kredit (privitak br. 1)
Prihvatljive djelatnosti
Skupna izjava (privitak br. 2)
Javni poziv za sufinanciranje izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016 godinu

Objava: 8. travnja 2016. godine

Javni poziv
Obrazac za prijavu
Upute za prijavitelje
Izjave
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekta Komercijalizacija inovacija (rok: 20.04.2016)

Objava: 4. travnja 2016. godine

Javni poziv
Obrazac prijave
Skupna izjava
Zahtjev za dodjelu financijskih sredstava
Pravilnik
Javni natječaj za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području tehničke kulture u 2016. godini

Objava: 1. travnja 2016. godine

Javni natječaj
Obrazac prijave
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava o ispunjenju obveza
Uputa za prijavitelje
Obrazac izvješća
Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih u 2016. godini

Objava: 16. ožujka 2016. godine

Odluka
Javni poziv za predlaganje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji

Objava: 7. ožujka 2016. godine

Javni poziv
Obrazac
Javni poziv za besplatno poslovno savjetovanje poduzetnika početnika i potencijalnih poduzetnika

Objava: 7. ožujka 2016. godine

Javni poziv
Javni poziv za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu

Objava: 3. ožujka 2016. godine

Javni poziv
Upute za prijavitelje
Obrazac za prijavu
Izjave
Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016 godinu

Objava: 3. ožujka 2016. godine

Javni poziv
Upute za prijavitelje
Obrazac prijave
Izjave
Javni natječaj za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture u 2016. godini

Objava: 17. veljače 2016. godine

Javni natječaj za odabir programa
Obrazac prijave
Uputa za prijavitelje
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava o ispunjenju obaveza
Javne potrebe u kulturi 2016. - rezultati
Javni poziv za nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 15. veljače 2016. godine

Javni poziv
Natječaj za financiranje programa/projekata iz područja zdravstva u 2016. godini

Objava: 12. veljače 2016. godine

Tekst Natječaja
Natječajna dokumentacija s potrebnim obrascima
Obrazac prijave programa/projekata
Obrazac proračuna (troškovnika) programa/projekata
Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika

Objava: 5. veljače 2016. godine

Javni poziv
Obrazac
Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava radi pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta

Objava: 5. veljače 2016. godine

Javni poziv
Obrazac
Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra

Objava: 28. siječnja 2016. godine

Javni poziv
Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje

Objava: 28. siječnja 2016. godine

Javni poziv
Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih u 2016. godini

Objava: 28. prosinca 2015. godine

Natječaj
Dokumentacija
Obrazac prijave
Obrazac proračuna/troškovnika
Poziv za prvi sastanak inicijative za osnivanje FLAG-a ribarstvenog područja Liburnije i kvarnerskih otoka

Objava: 8. prosinca 2015. godine

Javni poziv
Javni poziv za iskaz interesa (neobvezujući) za izgradnju i gospodarsko korištenje objekata "Centra za dobrobit životinja"

Objava: 20. studenoga 2015. godine

Javni poziv
Odluka o odabiru projekata kojima će sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 20. studenoga 2015. godine

Odluka
Odluka o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 20. studenoga 2015. godine

Odluka
Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije

Objava: 11. studenoga 2015. godine

Javni poziv
Natječaj za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2015./2016. godini

Objava Natječaja: Novi list od 4. studenoga 2015. godine
Rok za podnošenje prijava: zaključno do 12. studenoga 2015. godine

Natječaj
Nagrada Volonteri godine 2015.

Objava: 22. listopada 2015. godine

Uputstva - volonteri
Uputstva - organizatori volontiranja
Obrazac - volonteri
Obrazac - organizatori volontiranja
Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje

Objava: 15. listopada 2015. godine

Javni poziv
Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra

Objava: 15. listopada 2015. godine

Javni poziv
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Primorsko-goranske županije

Objava: 9. listopada 2015. godine

Javni poziv
Obrazac
Obrazac (neformalne skupine)
Javni poziv poduzetnicima početnicima i potencijalnim poduzetnicima za dobivanje besplatnog savjetovanja temeljem projekta "Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala poduzetnika početnika na području Primorsko – goranske županije"

Objava: 7. listopada 2015. godine

Javni poziv
Natječaj za idejno rješenje audio sadržaja s naglaskom na kulturne i tradicijske značajke Primorsko-goranske županije, u funkciji akustičkog dizajna prostora putničkog terminala Zračne luke Rijeka

Objava: 6. listopada 2015. godine

Natječaj
Javni poziv poduzetnicima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije "Poduzetnik u poljoprivredi 2015."

Objava: 1. listopada 2015. godine

Javni poziv
Popis dokumentacije
Popis dodatne dokumentacije
Zahtjev za kredit
Obrazac br. 1 - prilog uz zahtjev za kredit
Obrazac br. 2 - izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko - goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2015.

Objava: 7. rujna 2015. godine

Natječaj
Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Primorsko-goranska županija

Objava: 26. kolovoza 2015. godine

Javni poziv
Javni poziv zaklade FIPRO za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekta Komercijalizacija inovacija mikro i malim gospodarskim subjektima Primorsko-goranske županije

Objava: 24. kolovoza 2015. godine

Javni poziv
Zahtjev
Skupna izjava
Izjava
Javni poziv za iskaz interesa (neobvezujući) za iskaz interesa za realizaciju projekta "Dom za starije i nemoćne osobe – gerontološki centar Volosko"

Objava: 10. kolovoza 2015. godine

Javni poziv
Odluka o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 20. srpnja 2015. godine

Odluka
Odluka o odabiru projekata kojima će se sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 20. srpnja 2015. godine

Odluka
Javni poziv za prijavu projekata unapređenja i razvoja lovstva za dodjelu tekućih donacija iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 10. srpnja 2015. godine

Poziv
Obrazac prijave
Uputa za prijavitelje
Obrazac izvješća

Javni poziv bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program kreditiranja "Kvarner Family 2015."

Objava: 26. lipnja 2015. godine

Obavijest o javnom pozivu
Odluka o raspisivanju javnog poziva
Program kreditiranja "Kvarner Family 2015"
Popis dokumentacije i kriteriji za odabir banaka

Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016.

Objava: 11. lipnja 2015. godine

Tekst natječaja
Tablica

Javni poziv gradovima i općinama za podnošenje zahtjeva na program razvoja malih poslovnih zona na području Primorsko-goranske županije u 2015. godini

Objava: 10. lipnja 2015. godine

Odluka
Javni poziv
Obrazac za prijavu
Izjave
Upute za prijavitelje

Odluka o odabiru projekata unapređenja i razvoja lovstva za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 12. svibnja 2015. godine

Odluka

Odluka o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 30. travnja 2015. godine

Odluka

Odluka o odabiru projekata kojima će sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 30. travnja 2015. godine

Odluka

Javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

Objava: 29. travnja 2015. godine

Javni poziv

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Vijeća seniora Primorsko-goranske županije

Objava: 29. travnja 2015. godine

Javni poziv

Odluka o odabiru kapitalnih projekata razvoja turizma radi dodjele kapitalne pomoći sa svrhom realizacije proračunske aktivnosti "Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma" za 2015. godinu

Objava: 28. travnja 2015. godine

Odluka

Javni poziv bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije – Poduzetnik u poljoprivredi 2015.

Objava: 7. travnja 2015. godine

Javni poziv
Dokumentacija
Informacije

Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava radi pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta

Objava: 26. ožujka 2015. godine

Javni poziv
Obrazac prijave

Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika

Objava: 26. ožujka 2015. godine

Javni poziv
Obrazac prijave

Oglas o prodaji službenog vozila prikupljanjem ponuda

Objava: 13. ožujka 2015. godine

Oglas

Javni poziv za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 19. veljače 2015. godine

Javni poziv
Obavijest o javnom pozivu
Upute za prijavitelje
Obrazac za prijavu
Obrazac izvješća

Javni poziv za prijavu projekata unapređenja i razvoja lovstva za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 19. veljače 2015. godine

Javni poziv
Upute
Obrazac za prijavu
Obrazac izvješća

Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra

Objava: 12. veljače 2015. godine

Javni poziv

Javni poziv za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije

Objava: 9. veljače 2015. godine

Javni poziv
Upute
Obrazac za prijavu
Izjave

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije

Objava: 9. veljače 2015. godine

Javni poziv
Upute
Obrazac za prijavu
Izjave

Javni poziv za nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva Primorsko-goranske županije za 2014. godinu

Objava: 29. siječnja 2015. godine

Javni poziv
Popis nagrađenih
Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje

Objava: 29. siječnja 2015. godine

Javni poziv
Odluka o odabiru programa/projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih koji će se financirati sredstvima Proračuna PGŽ za 2015. godinu

Objava: 26. siječnja 2015. godine

Tekst odluke
Javni natječaj za prodaju poslovnog prostora u Ulici Janka Polić Kamova 19, Rijeka

Objava: 25. siječnja 2015. godine u Novom listu

Javni poziv

Natječaj za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koje će se financirati iz proračuna PGŽ za 2015. godinu

Objava: 22. prosinca 2014. godine

Natječaj
Upute
Obrazac za prijavu
Obrazac proračuna
Rezultati natječaja

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada PGŽ u 2014. godini

Objava: 12. prosinca 2014. godine

Javni poziv

Natječaj za odabir programa i projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih koji će se financirati iz proračuna PGŽ za 2015. godinu

Objava: 4. prosinca 2014. godine

Natječaj
Upute za prijavitelje
Obrazac prijave
Obrazac troškovnika

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološkog rješenja postojećeg postrojenja Rafinerija nafte Rijeka na lokaciji Urinj

Objava: 24. prosinca 2013. godine

Natječaj
Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije

Objava Natječaja: 17. prosinca 2013. godine

Natječaj
Javni poziv iz Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u industriji za 2013. godinu

Objava Natječaja: 4. prosinca 2013. godine

Natječaj
Natječaj za odabir programa i projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih koji će se financirati iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu

Objava Natječaja: 2. prosinca 2013. godine

Natječaj
Upute
Obrazac prijave
Obrazac troškovnika

Natječaj za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se financirati iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu

Objava Natječaja: 2. prosinca 2013. godine

Natječaj
Obrasci
Obrazac proračuna
Pravilnik
Rezultati natječaja

Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju stanova u zgradama ambulanti u Mrkoplju, Skradu i Lokvama

Objava odluke: 2. prosinca 2013. godine

Natječaj

Natječaj za financiranje Programa samoorganiziranja mladih u lokalnim zajednicama u 2013. godini

Objava Javnog poziva: 25. listopada 2013. godine

Natječaj
Obrazac za prijavu
Prijavnica za radionicu

Javni poziv za sudjelovanje u izboru "Volonteri godine" za 2013. godinu

Objava Javnog poziva: 14. listopada 2013. godine

Javni poziv
Obrazac za organizatore
Obrazac za volontere
Uputstva za organizaciju
Uputstva za volontere

Javni natječaj za prodaju stanova u zgradama ambulanti u Mrkoplju, Skradu i Lokvama

Objava Javnog natječaja: 13. listopada 2013. godine

Javni poziv
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Rab

Objava Javnog natječaja: 10. listopada 2013. godine

Javni poziv
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Rab

Objava Javnog natječaja: 10. listopada 2013. godine

Javni poziv
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Krk

Objava Javnog natječaja: 9. listopada 2013. godine

Javni poziv
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lucke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga

Objava Javnog natječaja: 7. listopada 2013. godine

Javni poziv
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Objava Javnog natječaja: 4. listopada 2013. godine

Javni poziv
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Novi Vinodolski

Objava Javnog natječaja: 4. listopada 2013. godine

Javni poziv
Natječaj za davanje koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe

Objava Javnog natječaja: 17. rujna 2013. godine

Javni poziv
Natječaj za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture, sporta i tehničke kulture u 2014. godini

Objava Javnog natječaja: 13. rujna 2013. godine

Javni poziv
Obrazac za prijavu
Opis provedbe projekta - izvješće
Rezultati natječaja
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Županijskog savjeta mladih

Objava Natječaja: 12. rujna 2013. godine.

Natječaj
Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju stanova u zgradama ambulanti u Mrkoplju, Skradu i Lokvama

Objava Odluke: 29. srpnja 2013. godine.

Odluka
Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju zemljišta upisanog u zk.ul. 1321, k.č. 1500/15, k.o. Kampor

Objava Odluke: 1. srpnja 2013. godine.

Odluka
Javni poziv za prijavu programa/projekata neprofitnih organizacija od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju za 2013. godinu

Objava Javnog poziva: Novi list od 3. srpnja 2013. godine.
Rok za podnošenje prijava: do iskorištenja sredstava, najkasnije do 30. studenog 2013. godine

Javni poziv
Obrasci
Javni natječaj za prodaju stanova u zgradama ambulanti u Mrkoplju, Skradu i Lokvama

Objava Javnog natječaja: Novi list od 28. svibnja 2013. godine.
Rok za podnošenje prijava: 20 dana od dana objave Javnog natječaja u Novom listu, tj. do 17. lipnja 2013. godine

Natječaj
Javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu koncesija na pomorskom dobru Primorsko-goranske županije

Objava Javnog natječaja: 25. travnja 2013. godine

Javni poziv
Javni poziv za prijavu za sufinanciranje projekata/programa udruga nacionalnih manjina

Objava Javnog natječaja: 10. travnja 2013. godine

Javni poziv
Obrazac za prijavu
Obrazac za polugodišnje izvještavanje
Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje prema programu "Poduzetnik u turizmu"

Datum objave: 10. travnja 2012.

Javni poziv
Zahtjev za kredit
Prilozi uz kreditni zahtjev
 
ispiši stranicu ispiši stranicu