Natječaji Primorsko-goranske županije

Natječaja za prijam učenika u učeničke domove u školskoj 2017./2018. godini

Objava: 4. srpnja 2017. godine
Za detaljne informacije učenici se upućuju na adresu učeničkog doma

Tekst natječaja
Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj 2017./2018. godini

Objava: 16. lipnja 2017. godine
Detaljne informacije možete dobiti na stranicama škola.

Tekst natječaja
Natječaji po školama
Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnostima obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece i medicine rada u PGŽ

Objava: 30. svibnja 2017. godine
Datum otvaranja ponuda: 4.7.2017. godine

Obavijest
Dokumentacija
Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2017. godini

Objava: 30. svibnja 2017. godine

Natječaj
Obrazac prijave
Obrazac zahtjeva
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava o ispunjenju obveza
Dodatne upute mjera 1.1.1.
Javni natječaj za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture u 2017. godini

Objava: 21. travnja 2017. godine

Natječaj
Obrazac prijave
Upute za prijavitelje
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava o ispunjenju obveza
Javni poziv poduzetnicima početnicima i potencijalnim poduzetnicima za dobivanje besplatnog savjetovanja temeljem projekta "Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala poduzetnika početnika na području Primorsko-goranske županije"

Objava: 13. travnja 2017. godine

Javni poziv
Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja zdravstva u 2017. godini

Objava: 13. siječnja 2017. godine

Natječaj
Obrazac prijave
Obrazac troškovnika
Dokumentacija
Izjava o sposobnosti prijavitelja
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja zdravstva u 2017. godini
Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata iz područja  poljoprivrede, šumarstva, drvne industrije i lovstva iz Proračuna PGŽ u 2017. godini

Objava: 9. ožujka 2017. godine

Javni natječaj
Uputa za prijavitelje iz područja lovstva
Uputa za prijavitelje iz područja šumarstva i drvne industrije
Uputa za prijavitelje iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja
Obrasci
Javni poziv za nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva Primorsko-goranske županije za 2016. godinu

Objava: 21. veljače 2017. godine

Javni poziv
Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava radi pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta

Objava: 17. veljače 2017. godine

Javni poziv
Obrazac za prijavu
Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika

Objava: 17. veljače 2017. godine

Javni poziv
Obrazac za prijavu
Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje

Objava: 14. veljače 2017. godine

Javni poziv
Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra

Objava: 14. veljače 2017. godine

Javni poziv
Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu

Objava: 1. veljače 2017. godine

Javni poziv
Upute za prijavitelje
Obrazac za prijavu
Izjave
Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu

Objava: 1. veljače 2017. godine

Javni poziv
Upute za prijavitelje
Obrazac za prijavu
Izjave
Javni poziv za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu

Objava: 1. veljače 2017. godine

Javni poziv
Obrazac izvješća o provedbi projekta
Odluka o imenovanju Povjerenstva
Uputa za prijavitelje
Obrazac prijave s izjavama
Javni poziv za prijavu programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu

Objava: 27. siječnja 2017. godine

Javni poziv
Odluka o raspisivanju
Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir
Uputa za prijavitelje
Odluka o odabiru programa/projekta
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije

Objava: 20. siječnja 2017. godine

Javni poziv
Odluka o poništenju natječaja za prodaju nekretnine u Brestovoj Dragi, k.č. 841/2, k.o. Sunge

Objava: 20. siječnja 2017. godine

Natječaj
Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2017. godini

Objava: 22. prosinca 2016. godine

Natječaj
Obrazac prijave
Obrazac troškovnika
Dokumentacija
Izjava o sposobnosti prijavitelja
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Godišnji plan raspisivanja natječaja u 2017. godini - Primorsko-goranska županija

Objava: 19. prosinca 2016. godine

Natječaj
Javni natječaj za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture u 2017. godini

Objava: 9. prosinca 2016. godine

Natječaj
Obrazac prijave
Upute za prijavitelje
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava o ispunjenju obveza
Rezultati natječaja
Javni poziv iznajmljivačima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja "KVARNER FAMILY" na području Primorsko-goranske županije

Objava: 31. prosinca 2015. godine

Obavijest
Javni poziv
Dokumentacija
Zahtjev za kredit
Izjava
Obrazci prijave
Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra

Objava: 30. studenoga 2016. godine

Natječaj
Javni natječaj za prodaju nekretnine u Brestovoj Dragi, k.č. 841/2, K.O. Sunger

Objava: 25. studenoga 2016. godine

Natječaj
Natječaj za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2016./2017. godini

Objava: 15. studenoga 2016. godine

Natječaj
Natječaj za volontere godine 2016.

Objava: 24. listopada 2016. godine

Natječaj
Uputstva
Nominacijski obrazac
Javna rasprava o Strateškom marketing planu turizma Kvarnera do 2020. godine

Objava: 22. rujna 2016. godine

Javna rasprava
Obrazac za javnu raspravu
Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje

Objava: 21. rujna 2016. godine

Javni poziv
Početak Javne rasprave u Studiju Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu- Sunčana elektrana Orlec Trinket - istok

Objava: 14. rujna 2016. godine

Natječaj
Javni natječaj za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/102 „Rab“ i VIII/129 „Dubračina“

Objava: 10. rujna 2016. godine

Natječaj
Javi poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekta Komercijalizacija inovacija

Objava: 9. rujna 2016. godine

Javni poziv
Zahtjev za dodjelu financijskih sredstavaj
Skupna izjava
Obrazac izjave o potporama
Odluka o poništenju Javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/102 „Rab“ i VIII/129 „Dubračina“

Objava: 8. rujna 2016. godine

Natječaj
Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u Primorsko-goranskoj županiji

Objava: 12. kolovoza 2016. godine

Javni poziv
Javni natječaj za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/102 "RAB" i VIII/129 "DUBRAČINA

Objava: 25. srpnja 2016. godine

Javni natječaj
Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna PGŽ za 2016. godinu.

Objava: 15. srpnja 2016. godine

Poziv
Javni poziv za predlaganje kandidata/kinja za članove Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije

Objava: 7. srpnja 2016. godine

Poziv
Poziv za iskazivanje interesa rada na pripremnim aktivnostima u sklopu provedbe projekata Rijeka 2020

Objava: 21. lipnja 2016. godine

Poziv
Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.

Objava: 17. lipnja 2016. godine

Opći dio natječaja
Posebni dio natječaja
Učenički domovi
Javni natječaj za zakup nekretnine u zgradi ambulante u Lokvama

Objava: 17. lipnja 2016. godine

Javni natječaj
Javni poziv za sufinanciranje programa (projekata i aktivnosti) razvoja šumarstva i drvne industrije u 2016. godini

Objava: 10. lipnja 2016. godine

Javni poziv
Uputa za prijavitelje
Prilog 1: obrazac prijave
Prilog 2: Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Prilog 3: Izjava o ispunjenju obveza
Prilog 4: Obrazac izvješća
Javni poziv za iskaz interesa (neobvezujući) za izgradnju potencijalnih turističkih smještajnih kapaciteta u sklopu Regionalnog sportsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak

Objava: 6. lipnja 2016. godine

Javni poziv
Obrazac
Javni poziv za prijavu na programa kreditiranja "Poduzetnik u turizmu 2016"

Objava: 30. svibnja 2016. godine

Javni poziv
Obrazac
Izjava
Popis dokumentacije uz zahtjev za kredit
Zahtjev za kredit
Izvadak iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007.-NKD 2007.
Izvadak iz Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata
Zaključak Župana o odabiru programa / projekata
Javni poziv za prijavu programa (projekata i aktivnosti) unapređenja i razvoja lovstva u 2016. godini

Objava: 23. svibnja 2016. godine

Natječaj
Obrazac
Upute
Izvješće o provedbi
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava o ispunjenju obveza
Javni poziv poljoprivrednim gospodarstvima za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije u 2016. godini

Objava: 23. svibnja 2016. godine

Poziv
Obrazac
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Javni natječaj udrugama za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije u 2016. godini

Objava: 23. svibnja 2016. godine

Natječaj
Obrazac
Upute
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava o ispunjenju obveza
Odluka o dodjeli sredstava
Javni poziv za prijavu programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu."

Objava: 2. svibnja 2016. godine

Javni poziv
Obrazac izvješća
Obrazac prijave
Odluka o raspisivanju Javnog poziva
Odluka o Povjerenstvu
Uputa
Javni poziv za sufinanciranje izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016 godinu

Objava: 8. travnja 2016. godine

Javni poziv
Obrazac za prijavu
Upute za prijavitelje
Izjave
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekta Komercijalizacija inovacija (rok: 20.04.2016)

Objava: 4. travnja 2016. godine

Javni poziv
Obrazac prijave
Skupna izjava
Zahtjev za dodjelu financijskih sredstava
Pravilnik
Javni natječaj za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području tehničke kulture u 2016. godini

Objava: 1. travnja 2016. godine

Javni natječaj
Obrazac prijave
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava o ispunjenju obveza
Uputa za prijavitelje
Obrazac izvješća
Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih u 2016. godini

Objava: 16. ožujka 2016. godine

Odluka
Javni poziv za predlaganje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji

Objava: 7. ožujka 2016. godine

Javni poziv
Obrazac
Javni poziv za besplatno poslovno savjetovanje poduzetnika početnika i potencijalnih poduzetnika

Objava: 7. ožujka 2016. godine

Javni poziv
Javni poziv za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu

Objava: 3. ožujka 2016. godine

Javni poziv
Upute za prijavitelje
Obrazac za prijavu
Izjave
Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016 godinu

Objava: 3. ožujka 2016. godine

Javni poziv
Upute za prijavitelje
Obrazac prijave
Izjave
Javni natječaj za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture u 2016. godini

Objava: 17. veljače 2016. godine

Javni natječaj za odabir programa
Obrazac prijave
Uputa za prijavitelje
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava o ispunjenju obaveza
Javne potrebe u kulturi 2016. - rezultati
Javni poziv za nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 15. veljače 2016. godine

Javni poziv
Natječaj za financiranje programa/projekata iz područja zdravstva u 2016. godini

Objava: 12. veljače 2016. godine

Tekst Natječaja
Natječajna dokumentacija s potrebnim obrascima
Obrazac prijave programa/projekata
Obrazac proračuna (troškovnika) programa/projekata
Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika

Objava: 5. veljače 2016. godine

Javni poziv
Obrazac
Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava radi pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta

Objava: 5. veljače 2016. godine

Javni poziv
Obrazac
Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra

Objava: 28. siječnja 2016. godine

Javni poziv
Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje

Objava: 28. siječnja 2016. godine

Javni poziv
Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih u 2016. godini

Objava: 28. prosinca 2015. godine

Natječaj
Dokumentacija
Obrazac prijave
Obrazac proračuna/troškovnika
Poziv za prvi sastanak inicijative za osnivanje FLAG-a ribarstvenog područja Liburnije i kvarnerskih otoka

Objava: 8. prosinca 2015. godine

Javni poziv
Javni poziv za iskaz interesa (neobvezujući) za izgradnju i gospodarsko korištenje objekata "Centra za dobrobit životinja"

Objava: 20. studenoga 2015. godine

Javni poziv
Odluka o odabiru projekata kojima će sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 20. studenoga 2015. godine

Odluka
Odluka o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 20. studenoga 2015. godine

Odluka
Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije

Objava: 11. studenoga 2015. godine

Javni poziv
Natječaj za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2015./2016. godini

Objava Natječaja: Novi list od 4. studenoga 2015. godine
Rok za podnošenje prijava: zaključno do 12. studenoga 2015. godine

Natječaj
Nagrada Volonteri godine 2015.

Objava: 22. listopada 2015. godine

Uputstva - volonteri
Uputstva - organizatori volontiranja
Obrazac - volonteri
Obrazac - organizatori volontiranja
Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje

Objava: 15. listopada 2015. godine

Javni poziv
Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra

Objava: 15. listopada 2015. godine

Javni poziv
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Primorsko-goranske županije

Objava: 9. listopada 2015. godine

Javni poziv
Obrazac
Obrazac (neformalne skupine)
Javni poziv poduzetnicima početnicima i potencijalnim poduzetnicima za dobivanje besplatnog savjetovanja temeljem projekta "Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala poduzetnika početnika na području Primorsko – goranske županije"

Objava: 7. listopada 2015. godine

Javni poziv
Natječaj za idejno rješenje audio sadržaja s naglaskom na kulturne i tradicijske značajke Primorsko-goranske županije, u funkciji akustičkog dizajna prostora putničkog terminala Zračne luke Rijeka

Objava: 6. listopada 2015. godine

Natječaj
Javni poziv poduzetnicima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije "Poduzetnik u poljoprivredi 2015."

Objava: 1. listopada 2015. godine

Javni poziv
Popis dokumentacije
Popis dodatne dokumentacije
Zahtjev za kredit
Obrazac br. 1 - prilog uz zahtjev za kredit
Obrazac br. 2 - izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko - goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2015.

Objava: 7. rujna 2015. godine

Natječaj
Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Primorsko-goranska županija

Objava: 26. kolovoza 2015. godine

Javni poziv
Javni poziv zaklade FIPRO za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekta Komercijalizacija inovacija mikro i malim gospodarskim subjektima Primorsko-goranske županije

Objava: 24. kolovoza 2015. godine

Javni poziv
Zahtjev
Skupna izjava
Izjava
Javni poziv za iskaz interesa (neobvezujući) za iskaz interesa za realizaciju projekta "Dom za starije i nemoćne osobe – gerontološki centar Volosko"

Objava: 10. kolovoza 2015. godine

Javni poziv
Odluka o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 20. srpnja 2015. godine

Odluka
Odluka o odabiru projekata kojima će se sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 20. srpnja 2015. godine

Odluka
Javni poziv za prijavu projekata unapređenja i razvoja lovstva za dodjelu tekućih donacija iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 10. srpnja 2015. godine

Poziv
Obrazac prijave
Uputa za prijavitelje
Obrazac izvješća

Javni poziv bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program kreditiranja "Kvarner Family 2015."

Objava: 26. lipnja 2015. godine

Obavijest o javnom pozivu
Odluka o raspisivanju javnog poziva
Program kreditiranja "Kvarner Family 2015"
Popis dokumentacije i kriteriji za odabir banaka

Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016.

Objava: 11. lipnja 2015. godine

Tekst natječaja
Tablica

Javni poziv gradovima i općinama za podnošenje zahtjeva na program razvoja malih poslovnih zona na području Primorsko-goranske županije u 2015. godini

Objava: 10. lipnja 2015. godine

Odluka
Javni poziv
Obrazac za prijavu
Izjave
Upute za prijavitelje

Odluka o odabiru projekata unapređenja i razvoja lovstva za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 12. svibnja 2015. godine

Odluka

Odluka o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 30. travnja 2015. godine

Odluka

Odluka o odabiru projekata kojima će sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 30. travnja 2015. godine

Odluka

Javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

Objava: 29. travnja 2015. godine

Javni poziv

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Vijeća seniora Primorsko-goranske županije

Objava: 29. travnja 2015. godine

Javni poziv

Odluka o odabiru kapitalnih projekata razvoja turizma radi dodjele kapitalne pomoći sa svrhom realizacije proračunske aktivnosti "Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma" za 2015. godinu

Objava: 28. travnja 2015. godine

Odluka

Javni poziv bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije – Poduzetnik u poljoprivredi 2015.

Objava: 7. travnja 2015. godine

Javni poziv
Dokumentacija
Informacije

Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava radi pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta

Objava: 26. ožujka 2015. godine

Javni poziv
Obrazac prijave

Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika

Objava: 26. ožujka 2015. godine

Javni poziv
Obrazac prijave

Oglas o prodaji službenog vozila prikupljanjem ponuda

Objava: 13. ožujka 2015. godine

Oglas

Javni poziv za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 19. veljače 2015. godine

Javni poziv
Obavijest o javnom pozivu
Upute za prijavitelje
Obrazac za prijavu
Obrazac izvješća

Javni poziv za prijavu projekata unapređenja i razvoja lovstva za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Objava: 19. veljače 2015. godine

Javni poziv
Upute
Obrazac za prijavu
Obrazac izvješća

Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra

Objava: 12. veljače 2015. godine

Javni poziv

Javni poziv za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije

Objava: 9. veljače 2015. godine

Javni poziv
Upute
Obrazac za prijavu
Izjave

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije

Objava: 9. veljače 2015. godine

Javni poziv
Upute
Obrazac za prijavu
Izjave

Javni poziv za nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva Primorsko-goranske županije za 2014. godinu

Objava: 29. siječnja 2015. godine

Javni poziv
Popis nagrađenih
Javni poziv za prijavu projekta za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje

Objava: 29. siječnja 2015. godine

Javni poziv
Odluka o odabiru programa/projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih koji će se financirati sredstvima Proračuna PGŽ za 2015. godinu

Objava: 26. siječnja 2015. godine

Tekst odluke
Javni natječaj za prodaju poslovnog prostora u Ulici Janka Polić Kamova 19, Rijeka

Objava: 25. siječnja 2015. godine u Novom listu

Javni poziv

Natječaj za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koje će se financirati iz proračuna PGŽ za 2015. godinu

Objava: 22. prosinca 2014. godine

Natječaj
Upute
Obrazac za prijavu
Obrazac proračuna
Rezultati natječaja

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada PGŽ u 2014. godini

Objava: 12. prosinca 2014. godine

Javni poziv

Natječaj za odabir programa i projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih koji će se financirati iz proračuna PGŽ za 2015. godinu

Objava: 4. prosinca 2014. godine

Natječaj
Upute za prijavitelje
Obrazac prijave
Obrazac troškovnika

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološkog rješenja postojećeg postrojenja Rafinerija nafte Rijeka na lokaciji Urinj

Objava: 24. prosinca 2013. godine

Natječaj
Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije

Objava Natječaja: 17. prosinca 2013. godine

Natječaj
Javni poziv iz Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u industriji za 2013. godinu

Objava Natječaja: 4. prosinca 2013. godine

Natječaj
Natječaj za odabir programa i projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih koji će se financirati iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu

Objava Natječaja: 2. prosinca 2013. godine

Natječaj
Upute
Obrazac prijave
Obrazac troškovnika

Natječaj za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se financirati iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu

Objava Natječaja: 2. prosinca 2013. godine

Natječaj
Obrasci
Obrazac proračuna
Pravilnik
Rezultati natječaja

Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju stanova u zgradama ambulanti u Mrkoplju, Skradu i Lokvama

Objava odluke: 2. prosinca 2013. godine

Natječaj

Natječaj za financiranje Programa samoorganiziranja mladih u lokalnim zajednicama u 2013. godini

Objava Javnog poziva: 25. listopada 2013. godine

Natječaj
Obrazac za prijavu
Prijavnica za radionicu

Javni poziv za sudjelovanje u izboru "Volonteri godine" za 2013. godinu

Objava Javnog poziva: 14. listopada 2013. godine

Javni poziv
Obrazac za organizatore
Obrazac za volontere
Uputstva za organizaciju
Uputstva za volontere

Javni natječaj za prodaju stanova u zgradama ambulanti u Mrkoplju, Skradu i Lokvama

Objava Javnog natječaja: 13. listopada 2013. godine

Javni poziv
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Rab

Objava Javnog natječaja: 10. listopada 2013. godine

Javni poziv
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Rab

Objava Javnog natječaja: 10. listopada 2013. godine

Javni poziv
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Krk

Objava Javnog natječaja: 9. listopada 2013. godine

Javni poziv
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lucke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga

Objava Javnog natječaja: 7. listopada 2013. godine

Javni poziv
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Objava Javnog natječaja: 4. listopada 2013. godine

Javni poziv
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Novi Vinodolski

Objava Javnog natječaja: 4. listopada 2013. godine

Javni poziv
Natječaj za davanje koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe

Objava Javnog natječaja: 17. rujna 2013. godine

Javni poziv
Natječaj za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture, sporta i tehničke kulture u 2014. godini

Objava Javnog natječaja: 13. rujna 2013. godine

Javni poziv
Obrazac za prijavu
Opis provedbe projekta - izvješće
Rezultati natječaja
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Županijskog savjeta mladih

Objava Natječaja: 12. rujna 2013. godine.

Natječaj
Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju stanova u zgradama ambulanti u Mrkoplju, Skradu i Lokvama

Objava Odluke: 29. srpnja 2013. godine.

Odluka
Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju zemljišta upisanog u zk.ul. 1321, k.č. 1500/15, k.o. Kampor

Objava Odluke: 1. srpnja 2013. godine.

Odluka
Javni poziv za prijavu programa/projekata neprofitnih organizacija od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju za 2013. godinu

Objava Javnog poziva: Novi list od 3. srpnja 2013. godine.
Rok za podnošenje prijava: do iskorištenja sredstava, najkasnije do 30. studenog 2013. godine

Javni poziv
Obrasci
Javni natječaj za prodaju stanova u zgradama ambulanti u Mrkoplju, Skradu i Lokvama

Objava Javnog natječaja: Novi list od 28. svibnja 2013. godine.
Rok za podnošenje prijava: 20 dana od dana objave Javnog natječaja u Novom listu, tj. do 17. lipnja 2013. godine

Natječaj
Javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu koncesija na pomorskom dobru Primorsko-goranske županije

Objava Javnog natječaja: 25. travnja 2013. godine

Javni poziv
Javni poziv za prijavu za sufinanciranje projekata/programa udruga nacionalnih manjina

Objava Javnog natječaja: 10. travnja 2013. godine

Javni poziv
Obrazac za prijavu
Obrazac za polugodišnje izvještavanje
Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje prema programu "Poduzetnik u turizmu"

Datum objave: 10. travnja 2012.

Javni poziv
Zahtjev za kredit
Prilozi uz kreditni zahtjev
 
ispiši stranicu ispiši stranicu