Vijeća nacionalnih manjina

BLOK adrese: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod

Kontakt podaci vijeća nacionalnih manjina koje djeluju u PGŽ

Kontakt podaci vijeća nacionalnih manjina koje djeluju u PGŽ
Vijeće albanske nacionalne manjine
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine
Vijeće crnogorske nacionalne manjine
Vijeće makedonske nacionalne manjine
Vijeće romske nacionalne manjine
Vijeće slovenske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine
Vijeće talijanske nacionalne manjine
Predstavnik češke nacionalne manjine
Predstavnik mađarske nacionalne manjine
Predstavnica slovačke nacionalne manjine
Predstavnik ukrajinske nacionalne manjine
Predstavnica ruske nacionalne manjine