Vijeća nacionalnih manjina

Županija od svojega osnutka pomaže rad udruga i zajednica nacionalnih manjina na svojem području. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, na području Županije je živjelo 31.745 pripadnika 22 različitih nacionalnih manjina, od kojih je najviše Srba (5,0 %), Bošnjaka (1,6 %) i Talijana (1,2 %). U Županiji djeluju zajednice i udruge nacionalnih manjina koje Županija prati u radu, prije svega njihove kulturne, prosvjetne i sportske aktivnosti.

BLOK adrese: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Adresar
Vijeće albanske nacionalne manjine
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine
Vijeće romske nacionalne manjine
Vijeće slovenske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine
Vijeće talijanske nacionalne manjine
Predstavnik crnogorske nacionalne manjine
Predstavnik češke nacionalne manjine
Predstavnik mađarske nacionalne manjine
Predstavnica makedonske nacionalne manjine
Predstavnica slovačke nacionalne manjine
Predstavnik ukrajinske nacionalne manjine
Predstavnica ruske nacionalne manjine

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Financijski izvještaji Vijeća nacionalnih manjina po godinama
Razno