Odbori

Člankom 44. Statuta Primorsko-goranske županije propisano je da Županijska skupština Primorsko-goranske županije ima slijedeća stalna radna tijela:

 1. Mandatni odbor,
 2. Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, 
 3. Odbor za statutarno-pravna pitanja, 
 4. Odbor za proračun i financije 
 5. Odbor za gospodarski razvoj i infrastrukturu 
 6. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
 7. Odbor za zdravstvo 
 8. Odbor za socijalnu skrb 
 9. Odbor za socijalno partnerstvo i civilno društvo 
 10. Odbor za kulturu 
 11. Odbor za sport i tehničku kulturu 
 12. Odbor za odgoj, obrazovanje i školstvo 
 13. Odbor za znanost i tehnologije 
 14. Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu 
 15. Odbor za međunarodnu i regionalnu suradnju 
 16. Odbor za turizam 
 17. Odbor za pomorstvo, promet i veze 
 18. Odbor za pomorsko dobro i morske luke 
 19. Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom Županijske skupštine.

Na 1. konstituirajućoj sjednici Županijske skupštine održanoj 19. lipnja 2017. izabrani su članovi 2 odbora: 

Mandatni odbor:

 1. Srđan Srdoč, predsjednik
 2. Đurđica Tancabel, članica
 3. Čedomir Dundović, član 

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja:

 1. Loris Rak, predsjednik 
 2. Davor Zubović, potpredsjednik 
 3. Željko Lambaša, član (od 22. veljače 2018. godine Gabrijela Gorjanac Kapša, od 13. prosinca 2018. godine opet Željko Lambaša)
 4. Dinko Beaković, član (od 21. rujna 2017. godine Lovorko Gržac)
 5. Nerea Pulić, članica 

Na 2. konstituirajućoj sjednici Županijske skupštine održanoj 13. srpnja 2017. godine izabrani su članovi jednog odbora.

Odbor za statutarno-pravna pitanja:

 1. Petar Petrinić, predsjednik 
 2. Iva Vrkić, potpredsjednica
 3. Davor Košmrlj, član 
 4. Petra Mandić, članica 
 5. Marko Spes, član (od 26. travnja 2018. godine Bojan Tomić)

Na 3. sjednici Županijske skupštine održanoj 20. srpnja 2017. izabrani su članovi 5 odbora:

Odbor za proračun i financije:  

 1. Vesna Buterin, predsjednica
 2. Ante Županić, potpredsjednik 
 3. Jagoda Ugrin, članica 
 4. Tatjana Luksetić,  članica 
 5. Sanja Beljan Brkić, članica 

Odbor za zdravstvo: 

 1. Mladen Prenc, predsjednik 
 2. Avelino Baretić, potpredsjednik, (od 21. rujna 2017. g. Grgo Martinović) 
 3. Nikola Lazić,  član 
 4. Neven Čače, član
 5. Rudolf Ljubičić, član

Odbor za sport i tehničku kulturu: 

 1. Dean Caput, predsjednik 
 2. Zoran Miličković, potpredsjednik 
 3. Milena Žitić, članica 
 4. Dejan Ljubiša, član
 5. Marijan Majnarić, član 

Odbor za pomorstvo, promet i veze: 

 1. Hrvoje Burić, predsjednik
 2. Goran Rački, potpredsjednik 
 3. Marin Barać, član 
 4. Jadranka Horvat, članica
 5. Anto Zovko, član 

Odbor za pomorsko dobro i morske luke: 

 1. Norbert Mavrinac, predsjednik
 2. Bojan Hodap, potpredsjednik
 3. Marko Vukelić, član
 4. Damir Pilepić, član 
 5. Bojan Kreso, član 

Na 5. sjednici Županijske skupštine održanoj 21. rujna 2017. izabrani su članovi 11 odbora:

Odbor za gospodarski razvoj i infrastrukturu: 

 1. Edvard Badurina,  predsjednik (od 30. svibnja Robert Marčelja)
 2. Nenad Marinac,  potpredsjednik
 3. Branko Grašo,  član
 4. Ante Periš, član ( od 27. rujna 2018. godine Damir Dumančić)
 5. Martin Kvaternik, član

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša:

 1. Sonja Polonijo, predsjednica
 2. Dario Konta, potpredsjednik
 3. Nataša Miljak, članica (od 17. svibnja 2018. godine Emin Mašinović)
 4. Manda Tadej, članica
 5. Anet Trope, članica

Odbor za socijalnu skrb:

 1. Avelino Baretić, predsjednik
 2. Gordana Saršon, potpredsjednica
 3. Radoslav Medica, član
 4. Tatjana Šepić, članica (od 27. rujna 2018. godine Tomislava Zečević Pedić)
 5. Edmond Tić, član

Odbor za socijalno partnerstvo i civilno društvo:

 1. Marko Mataja-Mafrici, predsjednik
 2. Siniša Ferenčić, potpredsjednik
 3. Loren Kolenc, članica
 4. Ljubica Stojanović, članica
 5. Dina Šverko, članica

Odbor za kulturu:

 1. Davor Jurčić, predsjednik
 2. Nives Žauhar, potpredsjednica
 3. Nina Štimac Grbac, članica (od 23. studenog 2017. godine Vojin Božović, a od 30. svibnja 2019. godine Nevenka Česal)
 4. Ivica Brusić, član
 5. Darko Kavain, član (od 29. ožujka 2018. godine Ljiljana Bevandić)

Odbor za odgoj, obrazovanje i školstvo:

 1. Neda Eleta-Barišić, predsjednica
 2. Marija Crnić-Martinović, potpredsjednica
 3. Antonija Španjol-Faflja, članica (od 20. prosinca 2018. Stanko Vučetić)
 4. Gordana Gerić-Paulić, članica
 5. Vedran Vivoda, član (od 13. prosinca 2018. Andrej Briščik, a od 18. i 25. srpnja 2019. godine opet Vedran Vivoda)

Odbor za znanost i tehnologije:

 1. Čedomir Dundović, predsjednik
 2. Ivan Gržeta, potpredsjednik
 3. Jasna Bićanić, članica
 4. Jadran Rubeša, član
 5. Frane Gabrić, član

Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu:

 1. Dušan Kotur, predsjednik
 2. Goran Šajina, potpredsjednik
 3. Branko Juretić, član
 4. Larisa Mandić, članica
 5. Miran Pendić, član

Odbor za međunarodnu i regionalnu suradnju:

 1. Dino Jardas, predsjednik
 2. Adelina Kunst, potpredsjednica
 3. Viliam Floridan, član (od 29. ožujka 2018. godine Davor Willheim)
 4. Davorin Borščak, član
 5. Goran Mavrinac, član

Odbor za turizam:

 1. Marin Lazarić, predsjednik
 2. Marijan Zubalj, potpredsjednik
 3. Gabrijela Gorjanac Kapša, članica
 4. Lana Babić, članica
 5. Vladimir Šimunić, član

Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine:

 1. Milan Eraković, predsjednik
 2. Jasna Granić Ranić, potpredsjednica
 3. Dušan Sekulić, član
 4. Iva Džaja, članica
 5. Robert Cifrek, član
ispiši stranicu ispiši stranicu