Odbori

01.01.2020

Člankom 44. Statuta Primorsko-goranske županije propisano je da Županijska skupština Primorsko-goranske županije ima slijedeća stalna radna tijela:

 1. Mandatni odbor,
 2. Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja,
 3. Odbor za statutarno-pravna pitanja,
 4. Odbor za proračun i financije
 5. Odbor za gospodarski razvoj i infrastrukturu
 6. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 7. Odbor za zdravstvo
 8. Odbor za socijalnu skrb
 9. Odbor za socijalno partnerstvo i civilno društvo
 10. Odbor za kulturu
 11. Odbor za sport i tehničku kulturu
 12. Odbor za odgoj, obrazovanje i školstvo
 13. Odbor za znanost i tehnologije
 14. Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu
 15. Odbor za međunarodnu i regionalnu suradnju
 16. Odbor za turizam
 17. Odbor za pomorstvo, promet i veze
 18. Odbor za pomorsko dobro i morske luke
 19. Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom Županijske skupštine.

Na 1. konstituirajućoj sjednici Županijske skupštine održanoj 17. lipnja 2021. izabrani su članovi  odbora:

Mandatni odbor:

 1. Srđan Srdoč, predsjednik (od 15. srpnja 2021. godine Đurđica Tancabel)
 2. Đurđica Tancabel, članica (od 15. srpnja 2021. godine Ivan Jakšić)
 3. Ivo Zrilić, član (od 15. srpnja 2021. Adelina Kunst)

Na 2. konstituirajućoj sjednici Županijske skupštine održanoj 8. srpnja 2021. godine izabrani su članovi jednog odbora.

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja:

 1. Mario Alempijević, predsjednik
 2. Iva Rinčić, potpredsjednica
 3. Sanjin Vrkić, član
 4. Josip Katalinić, član (od 29. srpnja 2021. godine Marko Mataja Mafrici)
 5. Vice Sep, član (od 29. srpnja 2021. godine Davor Zubović)

Na nastavku 2. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine održanoj 15. srpnja 2021. godine izabrani su članovi pet odbora.

Odbor za statutarno-pravna pitanja:

 1. Marina Tomić Pujić, predsjednica
 2. Ivana Lakota, potpredsjednica
 3. Davor Košmrlj, član
 4. Bojan Tomić, član
 5. Maura Dorčić, članica

Odbor za proračun i financije: 

 1. Robert Matić, predsjednik
 2. Denis Buterin, potpredsjednik
 3. Alan Sanković, član
 4. Đanino Sučić,  član
 5. Katarina Benić, članica

Odbor za zdravstvo:

 1. Leonardo Bressan,  predsjednik
 2. Stipo Karaula, potpredsjednik
 3. Nikola Lazić,  član
 4. Ivana Ljubičić Bistrović, članica
 5. Dean Miculinić, član

Odbor za socijalno partnerstvo i civilno društvo

 1. Nasrin El Gharni, predsjednica
 2. Renato Sanković,  potpredsjednik
 3. Loredana Maras,  članica
 4. Avelino Baretić, član  
 5. Sanja Tamarut, članica

Odbor za pomorsko dobro i morske luke

 1. Zoran Bakalović, predsjednik
 2. Walter Volk, potpredsjednik
 3. Viktorija Vlahov,  članica
 4. Igor Posarić, član 
 5. Andrej Kljun, član
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.