Lokalni izbori 2021.

15.04.2021

Na temelju članka 5. i članka 6. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela slijedeće ODLUKE

ODLUKU o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica Iokalne i područne (regionalne) samouprave

ODLUKU o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike

ODLUKU o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Za dan provedbe izbora odreduje se nedjelja, 16. svibnja 2021.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Privici
Dokumentacija
Obavjesti
Objava pravovaljanih kandidacijskih lista i zbirnih lista
Pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste objavljene su u petak, 30. travnja 2021. u 14:00 sati , a od kojeg trenutka teče rok za prigovore.
Rezultati izbora za županijsku razinu izbora.
Datum objave 17. svibnja 2021. u 12:30 sati
Rezultati izbora za gradove i općine u PGŽ
Konačni rezultati izbora za županijsku razinu izbora – 21. svibnja 2021.
Objava rezultata drugog kruga glasovanja za izbor župana i zamjenika župana Primorsko-goranske županije provedenog 30. svibnja 2021.
Datum objave 31. svibnja 2021. u 09:00 sati

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.