Donesen Plan rada županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Sjednica 25.01.2024 Socijalna politika

U cilju jačanja ravnopravnosti spolova i borbe protiv diskriminacije, županijsko Povjerenstvo za ravnopravnost spolova usvojilo je Plan rada za 2024. godinukoji predstavlja želju prema izgradnji inkluzivnog društva u kojem svaki pojedinac, bez obzira na spol, ima jednake prilike i priznanje.

Tom prilikom, predsjednica Povjerenstva Jovana Čutul naglasila je kako je misija Povjerenstva stvaranje okoline u kojoj su žene i muškarci partneri u izgradnji društva temeljenog na pravdi, poštovanju i jednakim prilikama za sve.

“Nastavit ćemo surađivati s različitim sektorima društva kako bismo ostvarili stvarne promjene i osigurali da svi imaju jednaku mogućnost ostvarivanja svojih ciljeva bez obzira na spol. Smatram da je samo ekonomski neovisna žena slobodna žena te će edukacija, povezivanje i osnaživanje biti centar našeg rada”, naglasila je Čutul te napomenula kako su u planu konkretni radni sastanci sa stručnim službama i ekspertizom, suradnja s civilnim društvom, tribine i javne kampanje, pokretanje Facebook stranice, obilježavanje važnijih datuma, a prvi datum koji pripremaju je Dan žena.

Jedan od ključnih ciljeva Plan rada za 2024. godinu jest i jačanje svijesti o važnosti ravnopravnosti spolova u lokalnoj zajednici. Povjerenstvo planira organizirati niz edukativnih radionica, predavanja i kampanja kako bi informiralo građane o specifičnim izazovima s kojima se suočavaju žene u svakodnevice te kako potaknuti pozitivne promjene u društvenim normama i percepcijama.

“Svjesni smo sve evidentnije ugroženosti ranije stečenih prava u društvu, koja se u konačnici manifestiraju u diskriminatornom ponašanju te rastućoj stopi svih oblika nasilja u društvu. Ne želeći umanjiti važnost spomenutog, smatramo da je jedna od naših zadaća i popularizacija pozitivnih primjera rodne ravnopravnosti, kako u osobnom kontekstu i na poslu, tako i javnom životu. Prepoznajući i vrednujući i takve primjere cilj nam je i poslati poruku suradnje i zajedništva, bez obzira na naše razlike. Mladima, a posebno mladim ženama, kao i ženama s invaliditetom nedostaju, ne samo sigurnost i pravda, nego im nedostaju i podrška, inspiracija i nada.” istaknula je članica Povjerenstva Iva Rinčić.

Povjerenstvo se također obvezalo poduzeti konkretne korake u prevenciji i suzbijanju diskriminacije i nasilja na temelju spola. Ovoj je inicijativi cilj pružiti podršku, informacije i resurse žrtvama kako bi mogle izgraditi svoju sigurnost i obnoviti svoje živote.

Članica Marta Berčič naglašava ozbiljan pristup prevenciji nasilja nad ženama u obitelji i društvu te aktivnosti Plana koje će povezati dionike kako bi ojačalo zaštitne mehanizme. „Posebna pažnja bit će posvećena nasilju nad ženama s invaliditetom te majkama djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom. Povjerenstvo se obvezuje prekinuti tišinu oko skrivenog nasilja, senzibilizirati javnost o potrebi razgovora o ovoj tabu temi te potaknuti zajedničke akcije protiv neravnopravnosti žena u svim sferama života“, naglasila je.

Kako ističu, doneseni Plan rada naglašava važnost partnerstava i suradnje s drugim organizacijama, udrugama, lokalnom samoupravom i civilnim društvom. Kroz zajedničke napore, Povjerenstvo želi ostvariti veći društveni utjecaj i postići dugotrajne promjene u percepciji ravnopravnosti spolova.

Pozivaju sve građane da podrže inicijative te da aktivno sudjeluju u stvaranju društva u kojem se svaki pojedinac cijeni, bez obzira na spolnu pripadnost. Riječ je o zajedničkom naporu ka izgradnji društva u kojem je jednakost ne samo cilj, već i stvarnost, zaključuju.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.