Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima s područja Primorsko-goranske županije u 2024. godini

Dodjela sredstava 29.05.2024 Poduzetništvo

Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Primorsko-goranske županije u 2024. godini.

Potpore se dodijeljuju sa svrhom realizacije sljedećih mjera: potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja žena, sufinanciranje pripreme i prijave projekta za EU fondove, potpore za provedbu mjera razumne prilagodbe građevina poslovne namjene ulasku i kretanju osoba s invaliditetom (OSI) i osoba smanjene pokretljivosti (OSP) te potpore za mentorstvo na području Gorskog kotara za učenike koji se školuju prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Rok zaprimanja prijava je do 21. lipnja 2024. godine. Dodatna obrazloženja i informacije mogu se dobiti putem telefona na broj: 051/351-260, odnosno na e-adresu: gospodarstvo@pgz.hr.

Više informacija dostupno je na POVEZNICI.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.