Održana panel diskusija o potrošačima kao regulatorima tržišta

Manifestacija 09.06.2021 Odnosi s javnošću i protokol

U organizaciji Društva Potrošačica u Viškovu je održana panel diskusija “Jesu li potrošači regulatori tržišta”. Okupljene je pozdravio pročelnik Ureda primorsko-goranske županije Goran Petrc, zamjenik načelnice Općine Viškovo Denis Mladenić i predsjednica Društva Potrošačica Ana Smoljak. Na panel diskusiji bili su predstavnici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti Andro Marčev i Gordana Kulišić, Vijećnik grada Karlovca, Dimitrije Birač, Marina Novaković-Matanić, predsjednica udruge “KORANA” – udruge za zaštitu potrošača Grada Karlovca i iz Društva Potrošačica sudjelovale su predsjednica Ana Smoljak i zamjenica Marija Perušić.

O obavezama operatora odnosno o pravima korisnika na panel diskusiji educirala je Gordana Kulišić iz HAKOM-a. Andro Marčev je govorio o prijavi kvara/smetnje. Naglasio je da potrošač ima pravo na umanjenje mjesečne naknade u slučaju trajanja kvara duže od 24 sata, odnosno u slučaju kvara terminalne opreme operatora i ne otklanjanja kvara u roku od 5 dana – pravo na raskid ugovora bez penala. Pravo na raskid u roku od 15 dana – za sve ostale vrste kvarova u mjerodavnosti operatora, a koje nisu otklonjene (izuzev krivnje korisnika, više sile, treće strane…).Potrošači su saznali da na računala mogu instalirati aplikaciju HAKOmetar kako bi provjerili brzinu Interneta u nepokretnoj mreži. Također su saznali da ako operator ima svoju infrastrukturu u objektu koji je u vlasništvu fizičke ili pravne osobe da toj osobi mora isplatiti naknadu ako ona podnese zahtjev operatoru za naknadu ili treba izmijesiti svoju infrastrukturu.

Vijećnik grada Karlovca i Karlovačke županije, Dimitrije Birač govorio je o odnosu lokalne politike i potrošača i na koji način bi trebalo unaprijediti segment javnih usluga. Naglasio je da potrošači imaju moć utjecati na javne usluge ponajviše jer biraju lokalnu vlast koja je zadužena za javne usluge. Između ostalog, naveo je važnost savjetodavnog tijela i povjerenstva za reklamacije potrošača korisnika javnih usluga i pohvalio Općinu Viškovo po tom pitanju. Naime, Općina nije samo sve regulirala sukladno Zakonu o zaštiti potrošača već je otišla i korak dalje te u svom proračunu ima stavku iz koje financira rad udruge za zaštitu potrošača.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.