PGŽ u suradnji s HBOR-om pokreće program poduzetničkih kredita za žene i mlade

Info za medije 14.05.2021 Poduzetništvo

Primorsko-goranska županija u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak te poslovnim bankama pokreće novi program kreditiranja poduzetnika usmjeren mladima, ženama i početnicima. Kreditni potencijal za program „Poduzetništvo žena, mladih i početnika“ iznosi 20 milijuna kuna, a Županija subvencionira kamatu u visini od dva posto tijekom cijelog vremena trajanja otplate kredita. Za program „Obrtna sredstva“ kreditni potencijal također iznosi 20 milijuna kuna, a visina županijske subvencije iznosi jedan posto, također kroz cijelo vrijeme trajanja otplate. Za subvenciju kamata po ova dva programa u Proračunu Županije osigurano je gotovo 3 milijuna kuna.

Korisnici kredita po ovom Programu su poduzetnici čije je sjedište na području Primorsko-goranske županije i koji ulažu na području županije-trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovi, zadruge i profitne ustanove. Prijave se podnose HBOR-u ili poslovnoj banci, ovisno o vrsti programa i odabiru korisnika. Pregled pojedinih zahtjeva korisnika kredita provodi HBOR ili poslovna banka koja je zahtjev zaprimila, a Povjerenstvo za provedbu kreditiranja programa daje suglasnost, odnosno odobrava subvencioniranje od strane Županije.

Konačnu odluku o odobrenju ili neodobrenju kredita podnositelju zahtjeva donosi Banka ili HBOR nakon obrade zahtjeva.

Javni poziv je jučer otvoren, a mogućnost prijava je sve do iskorištenja kreditnog potencijala. Svi detalji natječaja nalaze se na službenoj web stranici.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.