Javni natječaj za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture u 2022. godini

13.01.2022

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu, poziva udruge tehničke kulture, pravne osobe koje obavljaju djelatnosti u tehničkoj kulturi na području Primorsko-goranske županije, te druge neprofitne organizacije, koje su programski usmjerene na rad u tehničkoj kulturi na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Prijavitelji), da se prijave na ovaj natječaj za financiranje programa/projekata u okviru Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Primorsko-goranske županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Javni natječaj).

Kroz Program javnih potreba u području tehničke kulture podupiru se programi/projekti udruga, saveza i zajednica u području tehničke kulture od interesa za Županiju, a koji obuhvaćaju aktivnosti kao što su: poticanje i promicanje tehničke kulture, odgoja, obrazovanja i osposobljavanja za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina kao i inventivnog rada, razvoja i širenja znanstvenih i tehničkih dostignuća

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.