Javni poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku odabira mogućih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Primorsko-goranske županije

20.02.2024

U okviru provedbe Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. godine, odnosno dopune Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine, Županija raspisuje Javni poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku odabira mogućih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Primorsko-goranske županije. Svrha poziva je na transparentan, nediskriminirajući i sveobuhvatan način prikupiti informacije o mogućim prijaviteljima i projektnim prijedlozima razvoja otoka s područja Županije koji će sudjelovati u daljnjim koracima provedbe postupka sufinanciranja projekata bespovratnim europskim sredstvima. Indikativna raspodjela sredstava za otoke Primorsko-goranske županije iznosi 31,7 mil. eura.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.