Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti za mjere u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Primorsko-goranske županije u 2023. godini

22.11.2023

Dodjela potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti za mjere u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Primorsko-goranske županije u 2023. godini.

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti u smislu Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) i Uredbi Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL l 51/1, 22.2.2019.) i Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.) i Uredbi Komisije (EU) br. 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013. u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7.07.2020.).

Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva planirana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2023. godinu, Razdjel 8. – Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj na Programskim aktivnostima razvitka poljoprivrede u iznosu od 65.802,30 EUR-a, 132.000,00 EUR-a na Programskim aktivnostima razvitka poljoprivrede Gorskog kotara i 122.000,00 EUR-a na Provedbi programa očuvanja plodnosti i povećanja učinkovitosti navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Sveukupna sredstva potpora iznose 319.802,30 EUR-a.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.