Javni poziv za prijavu projekata razvoja javne turističke infrastrukture Gorskog kotara za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2024. godinu

09.02.2024

Pravo podnošenja prijave projekata na ovaj Javni poziv imaju jedinice lokalne samouprave na području Gorskog kotara.

Uputa za prijavitelje na javni poziv za prijavu projekata razvoja javne turističke infrastrukture Gorskog kotara za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2024. godinu dostupna je na web-stranici Primorsko-goranske županije (www.pgz.hr).

U navedenoj Uputi nalaze se potrebne informacije o prihvatljivim projektima i kriterijima za njihovo vrednovanje, kao i informacija o načinu dostave prijave.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.