Javni poziv za prijavu projekata razvoja javne turističke infrastrukture za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2024. godinu

09.02.2024

Pravo podnošenja prijave projekata na ovaj Javni poziv imaju jedinice lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije (isključujući područje Gorskog kotara).

Uputa za prijavitelje na javni poziv za prijavu projekata razvoja javne turističke infrastrukture za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2024. godinu dostupna je na web-stranici Primorsko-goranske županije (www.pgz.hr).

U navedenoj Uputi nalaze se potrebne informacije o prihvatljivim projektima i kriterijima za njihovo vrednovanje, kao i informacija o načinu dostave prijave.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.