Javni poziv za sufinanciranje projekata razvoja otoka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2024. godinu

14.02.2024

Zakonom o otocima („Narodne novine“ broj 116/18, 73/20 i 70/21) propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju voditi posebnu brigu o otocima koji su obuhvaćeni njihovim područnim ustrojstvom pri provođenju postupaka dodjeljivanja sredstava za projekte, mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti te uzimati u obzir vrijednosti otočnih razvojnih pokazatelja i razvrstanost otoka na temelju udaljenosti od kopna i specifičnosti položaja otoka (otoci sa specifičnim položajem su otoci i dijelovi otoka kojima se sjedište jedinice lokalne samouprave nalazi na kopnu ili na drugom otoku).

Sukladno ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obavlja poslove koji se odnose na: planiranje, poticanje, upravljanje i provedbu politike regionalnog razvoja na području Županije i predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnog razvoja te koordiniranje provedbe županijskih razvojnih programa.

Sufinanciranje projekata razvoja otoka iz Proračuna Primorsko-goranske županije je pružanje posebne podrške otocima koji su područja s razvojnim posebnostima i predstavlja poseban programski pristup kojim se provodi politika uravnoteženog regionalnoga razvoja na području Primorsko-goranske županije.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.