Razvoj inovacija sufinanciran bespovratnim sredstvima

31.08.2020

Primorsko-goranska županija putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, tradicionalno, od 1995. raspisuje Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko – goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima  te dodjeljuje inovatorima bespovratna poticajna sredstva za razvoj inovacija. Ove godine osigurano je 100.000,00 kuna bespovratnih poticajnih sredstava koje se planira rasporediti za razvoj najbolje ocijenjenih inovacija .

Dana  31. kolovoza 2020. na Internet stranicama Primorsko-goranske županije objavljen je NATJEČAJ za izbor osoba s područja Primorsko – goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2020.  (Tekst Natječaja  i obrazac prijave  se nalazi u privitku).

Prijave na Natječaj se moraju predati na propisanom Obrascu (u privitku), s propisanom dokumentacijom i u propisanom roku-  do kad je Natječaj otvoren. 

Molimo da navedenu informaciju i Natječaj proslijedite svim zainteresiranima, posebno mladima, budući će se posebno nagraditi 3 inovacije mladih inovatora (do navršenih 30 godina). 

Natječaj:

Pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe – autori inovacija (u daljnjem tekstu: inovatori) s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije.

Kandidirati se može inovacija (izum ili industrijski dizajn) za koju je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) Ili odgovarajućoj međunarodnoj ili nacionalnoj instituciji iz područja industrijskog vlasništva zaprimljena prijava ili izdana isprava o priznatoj zaštiti tijekom 2019. ili 2020. godine. Neće se razmatrati predmeti s obustavljenim postupkom ili odbijenom zaštitom.

Inovacije koje su sufinancirane bespovratnim poticajnim sredstvima ranijih godina, neće se razmatrati.

Inovator može prijaviti više inovacija, ali pravo na sufinanciranje može ostvariti samo jedna inovacija

Posebno će se stimulirati tri najuspješnije inovacije mladih inovatora (do navršenih 30 godina).

Prijave koje ne prođu bodovni prag od minimalno 25% od ukupno mogućih bodova, neće biti sufinancirane bespovratnim poticajnim sredstvima.

Rok za podnošenje prijava s prilozima je zaključno s danom  30.  rujna  2020. (srijeda)

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.