Antikorupcijsko povjerenstvo na području Primorsko-goranske županije je radno tijelo Županijske skupštine.
Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 7 članova:

• predsjednik, zamjenik predsjednika i 3 člana Povjerenstva biraju iz reda članova Skupštine na način da se predsjednik i 2 člana biraju iz reda predstavničke većine na prijedlog predstavničke većine, a zamjenik predsjednika i 1 član iz reda predstavničke manjine bira se na prijedlog predstavničke manjine

• ostala 4 člana biraju iz reda Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Primorsko-goranske, Županijskog suda u Rijeci, Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci i Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Rijeka

Članovima Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije mandat traje do isteka mandata pojedinog saziva Županijske skupštine.

Zadaci Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije su:

• procjenjivanje korupcijskih rizika na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija) te predlaganje i osmišljavanje mjera za njihovo sprječavanje kroz izradu prijedloga Akcijskog plana suzbijanja korupcije (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) te predlaganje njegovih izmjena i dopuna,

• informiranje građana o provedbi Akcijskog plana i načinu prijave uočenih pojava i slučajeva korupcije, te sustavno praćenje podataka o pojavama koruptivnog ponašanja,

• predlaganje mjera jačanja odgovornosti i transparentnosti u radu
predstavničkih i izvršnih tijela na području Županije,

• edukacija o štetnim posljedicama korupcije posebno kroz organiziranje tematskih sjednica i okruglih stolova o korupciji u pojedinim područjima,

• podizanje ukupne svijesti javnosti o štetnosti korupcije

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Mandat 2021.-2025. – dokumenti
Razno
BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Mandat 2017.-2021. – dokumenti
Razno