Izabrani članovi 2021. – 2025.

01.01.2020

Na redovnim izborima za Županijsku skupštinu održanima 16. svibnja 2021. g u novi (deveti) saziv Županijske skupštine Primorsko-goranske županije izabrani su slijedeći kandidati pojedinih kandidacijskih listi:

S kandidacijske liste:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

nositelja liste Zlatka Komadine izabrani su:
ZLATKO KOMADINA – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga MARKO MATAJA-MAFRICI
DARIJO VASILIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga VIKTOR IVANIŠ, za vrijeme mirovanja mandata mijenja ga ROBERT MARČELJA
SRĐAN SRDOČ
DAVOR ZUBOVIĆ
IVO ZRILIĆ
MARINA MEDARIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ju DAVORKA VUKELIĆ
VOJKO BRAUT – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga WALTER VOLK
IVANA CVITAN POLIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ju ADELINA KUNST
LORIS RAK
SNJEŽANA PODOBNIK
IVANA LAKOTA – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ju GABRIJELA GORJANAC KAPŠA
ŽELJKO LAMBAŠA
FRANJO BUTORAC
ŽELJKA ŠARAČEVIĆ GRGURIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ju ROBERT MATIĆ
DAMIR PILEPIĆ
ĐURĐICA TANCABEL
ISIDORA RAJKOVIĆ – dana 5. veljače 2022. g. istupila je iz stranke Istarski demokratski sabor te nastavila djelovati kao nezavisna vijećnica u Županijskoj skupštini

S kandidacijske liste:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS

nositelja liste Olega Butkovića izabrani su:
OLEG BUTKOVIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga IVAN JAKŠIĆ
GARI CAPPELLI – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga SANJIN VRKIĆ
TOMISLAV KLARIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga VICE SEP
JOSIP OSTROGOVIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga IVAN BOGDANIĆ
MAJDA BURIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ju IVANA PEČNIK KASTNER
ALEN RUŽIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga BORIS MIKLIĆ
JOSIP BORIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga MIROSLAV HRGOVČIĆ
DAMIR RUKAVINA – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga SILVIJA CRNIĆ, za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ju SANJA TOMIĆ
MARINA TOMIĆ PUJIĆ
NIKOLA GRGURIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga BORIS BAČIĆ
SANJA BELJAN BRKIĆ
ŽELJKA MATKOVIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ju DAMIR POPOV

S kandidacijske liste:
AKCIJA MLADIH – AM
UNIJA KVARNERA – UNIJA
ALTERNATIVA
101 – ALTERNATIVA

nositelja liste Marka Borasa Mandića izabrani su:
MARKO BORAS MANDIĆ
MARIO ALEMPIJEVIĆ
ROBERT KURELIĆ (za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga BOJAN KURELIĆ)
NEDJELJKO PINEZIĆ
VJEKOSLAV RUBEŠA

S kandidacijske liste:
KANDIDACIJSKA GRUPA BIRAČA

nositeljice liste Ive Rinčić izabrani su:
IVA RINČIĆ
DAVOR ŠTIMAC
BORIS POPOVIĆ

S kandidacijske liste:
MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA
NOVA LJEVICA – NL
ZELENA ALTERNATIVA – ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – Zelena alternativa – ORaH

nositelja liste Orjena Petkovića izabrani su:
ORJEN PETKOVIĆ
JELENA ANDROIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ju MORENA LEKAN ŠTIGLIĆ

S kandidacijske liste:
MOST

nositelja liste Leonardo Pavele izabrani su:
LEONARDO PAVELA – dana 23.11.2021. g. istupio je iz stranke Most te nastavio djelovati kao nezavisni vijećnik u Županijskoj skupštini
JOSIP KATALINIĆ

Temeljem rezultata dopunskih izbora za Županijsku skupštinu Primorsko-goranske županije, održanih 3. listopada 2021. godine, u novi (deveti) saziv Skupštine izabrani su:

S kandidacijske liste:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

nositeljice liste Vesne Blanuše izabrani su:
1. VESNA BLANUŠA
2. DEJAN JAKŠIĆ

S kandidacijske liste:
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPA BIRAČA

nositelja liste Iva Vidotta izabran je:
1. IVO VIDOTTO

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.