Članovi

01.01.2020

Temeljem rezultata izbora za Županijsku skupštinu Primorsko-goranske županije, održanih 16. svibnja 2021. godine, u novi (deveti) saziv Skupštine izabrani su:

S kandidacijske liste:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

nositelja liste Zlatka Komadine izabrani su:
ZLATKO KOMADINA – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga MARKO MATAJA-MAFRICI
DARIJO VASILIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga VIKTOR IVANIŠ
SRĐAN SRDOČ
DAVOR ZUBOVIĆ
IVO ZRILIĆ
MARINA MEDARIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ju DAVORKA VUKELIĆ
VOJKO BRAUT – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga WALTER VOLK
IVANA CVITAN POLIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ju ADELINA KUNST
LORIS RAK
SNJEŽANA PODOBNIK
IVANA LAKOTA
ŽELJKO LAMBAŠA
FRANJO BUTORAC
ŽELJKA ŠARAČEVIĆ GRGURIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ju ROBERT MATIĆ
DAMIR PILEPIĆ
ĐURĐICA TANCABEL
ISIDORA RAJKOVIĆ

S kandidacijske liste:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS

nositelja liste Olega Butkovića izabrani su:
OLEG BUTKOVIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga IVAN JAKŠIĆ
GARI CAPPELLI – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga SANJIN VRKIĆ
TOMISLAV KLARIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga VICE SEP
JOSIP OSTROGOVIĆ
MAJDA BURIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ju IVANA PEČNIK KASTNER
ALEN RUŽIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga BORIS MIKLIĆ
JOSIP BORIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga MIROSLAV HRGOVČIĆ
DAMIR RUKAVINA – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga SILVIJA CRNIĆ
MARINA TOMIĆ PUJIĆ
NIKOLA GRGURIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga BORIS BAČIĆ
SANJA BELJAN BRKIĆ
ŽELJKA MATKOVIĆ

S kandidacijske liste:
AKCIJA MLADIH – AM
UNIJA KVARNERA – UNIJA
ALTERNATIVA
101 – ALTERNATIVA

nositelja liste Marka Borasa Mandića izabrani su:
MARKO BORAS MANDIĆ
MARIO ALEMPIJEVIĆ
ROBERT KURELIĆ
NEDJELJKO PINEZIĆ
VJEKOSLAV RUBEŠA

S kandidacijske liste:
KANDIDACIJSKA GRUPA BIRAČA

nositeljice liste Ive Rinčić izabrani su:
IVA RINČIĆ
DAVOR ŠTIMAC
BORIS POPOVIĆ

S kandidacijske liste:
MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA
NOVA LJEVICA – NL
ZELENA ALTERNATIVA – ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – Zelena alternativa – ORaH

nositelja liste Orjena Petkovića izabrani su:
ORJEN PETKOVIĆ
JELENA ANDROIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ju MORENA LEKAN ŠTIGLIĆ

S kandidacijske liste:
MOST

nositelja liste Leonardo Pavele izabrani su:
LEONARDO PAVELA
JOSIP KATALINIĆ

Članovi Županijske skupštine Primorsko-goranske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.