Članovi

01.01.2020

Temeljem rezultata izbora za Županijsku skupštinu Primorsko-goranske županije, održanih 21. svibnja 2017. godine, u novi (osmi) saziv Skupštine izabrani su:

S kandidacijske liste:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

nositelja liste Zlatka Komadine izabrani su:
ZLATKO KOMADINA – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga MARKO MATAJA MAFRICI
FRANJO BUTORAC
ĐANINO SUČIĆ
SRĐAN SRDOČ
DAVOR ZUBOVIĆ
IVO ZRILIĆ
MARINA MEDARIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje je GORDANA SARŠON
ERIK FABIJANIĆ
LOREN KOLENC
ŽELJKO LAMBAŠA
JAGODA UGRIN
LORIS LAK
ROBERT MARŠANIĆ
NENAD MARINAC
SANJA TAMARUT
IVICA MANESTAR
DUŠAN KOTUR
ĐURĐICA TANCABEL
KRISTIJAN DRAŽUL
GABRIJELA GORJANAC KAPŠA
TATJANA SMERALDO
VIKTOR IVANIŠ
ANDREA VUKELIĆ

S kandidacijske liste:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS

nositeljice liste Majde Burić izabrani su:
MAJDA BURIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje je DRAGUTIN CRNKOVIĆ
GARI CAPPELLI – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga Marijan Bačić
TOMISLAV KLARIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga Vice Sep
JOSIP BORIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga Damir Dumančić
RUDOLF LJUBIČIĆ
NIKOLA GRGURIĆ – za vrijeme mirovanja mandata zamjenju ga Petar Valovičić
LOVORKO GRŽAC
DINKO BEAKOVIĆ
IVA SUŠIĆ
TONČI HRABRIĆ
ČEDOMIR DUNDOVIĆ
DARIO KONTA
MARIJA DUJMOVIĆ-PAVAN

S kandidacijske liste:
AKCIJA MLADIH – AM
ŽIVI ZID
SNAGA – STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA – SNAGA ALTERNATIVA

nositelja liste Maria Alempijevića izabrani su:
MARIO ALEMPIJEVIĆ
BOJAN KURELIĆ
JADRANKA HORVAT
EDMOND TIĆ
VJEKOSLAV RUBEŠA

S kandidacijske liste:
MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST

nositeljice liste Ines Strenja-Linić izabrani su:
INES STRENJA-LINIĆ
PETRA MANDIĆ
NEREA PULIĆ

S kandidacijske liste:
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

nositelja liste Hrvoja Burića izabrani su:
HRVOJE BURIĆ
IVICA KNEŽEVIĆ

Promjene tijekom mandata

1. Hrvoje Burić od 22. studenog 2017. godine kada je Ministarstvo uprave donijelo Rješenje kojim se odobrava upis NEZAVISNE LISTE BURA u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske, u Županijskoj skupštini djeluje kao član NEZAVISNE LISTE BURA.

2. Ivo Zrilić, dana 2. lipnja 2018. stavio je mandat u mirovanje, dužnost člana Skupštine, kao njegov zamjenik, počeo je obnašati Radoslav Medica.

3. Ivo Zrilić, dna 10. prosinca 2018. godine nastavio je s obnašanjem dužnosti člana Skupštine, umjesto Radoslava Medice.

4. Tonči Hrabrić, dana 30. studenog 2018. godine stavio je mandat u mirovanje, a dužnost člana Skupštine kao njegov zamjenik počeo je obnašati Siniša Gavran (HSP AS).

5. Petra Mandić, dana 22. ožujka 2019. godine stavila je mandat u mirovanje, a dužnost člana Skupštine kao njezin zamjenik počeo je obnašati Igor Posarić (Most).

6. Jadranka Horvat, prešla je iz Živog zida u političku stranku ALTERNATIVA.

7. Siniša Gavran, prešao je iz HSP AS u političku stranku Stranka rada i solidarnosti Milan Bandić 365.

8. Petar Valovičić, dana 23. listopada 2019. godine podnio je ostavku ,a dužnost člana Skupštine, kao njegov zamjenik, počeo je obnašati Frane Gabrić

9. Robertu Maršaniću dana 9. travnja 2020. započelo je mirovanje mandata, a dužnost članice Skupštine kao njegova zamjenica počela je obnašati Ingrid Kršulja.

10. Ines Strenji, dana 27. svibnja 2020. godine, zbog podnesene ostavke, prestao je mandat, a dužnost člana počeo je obnašati Josip Katalinić.

11. Dana 19. lipnja 2020. godine Edmond Tić prešao je iz Živog zida u Akciju mladih

12. Nerei Pulić, dana 9. srpnja 2020. godine, zbog podnesene ostavke, prestao je mandat, a dužnost člana počeo je od 1. kolovoza 2020. godine obnašati Igor Posarić

13. Petra Mandić, temeljem prestanka mirovanja mandata, od dana 1. kolovoza 2020. godine nastavila je s obnašanjem dužnosti članice Skupštine

14. Tonči Hrabrić, temeljem prestanka mirovanja mandata, od dana 10. rujna 2020. godine nastavio je s obnašanjem dužnosti člana Skupštine

Članovi Županijske skupštine Primorsko-goranske županije za mandatno razdoblje 2017.-2021. godine.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.