Etičko povjerenstvo i Vijeće časti PGŽ

22.07.2022

Etičko povjerenstvo je tijelo koje prati primjenu Kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine Primorsko-goranske županije te obavlja sljedeće poslove:

• provodi postupak zbog kršenja odredbi Kodeksa na vlastitu inicijativu ili po pritužbama člana Skupštine, člana radnog tijela Županijske skupštine, dužnosnika tijela izvršne vlasti i službenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije ili po pritužbi građana
• predlaže Županijskoj skupštini donošenje odluke o usklađenosti postupanja člana Skupštine s Kodeksom
• predlaže Županijskoj skupštini izricanje mjera za članove Skupštine kod postupanja koja nisu u skladu s odredbama Kodeksa
• donosi smjernice o načelnim pitanjima vezanim uz sadržaj i primjenu Kodeksa na vlastitu inicijativu ili na zahtjev članova Skupštine
• promiče etičke standarde u obnašanju dužnosti članova Skupštine
• informira i daje savjete članovima Skupštine o pitanjima vezanim za očuvanje i jačanje njihovog integriteta i moralnog ponašanja
• pruža potporu u primjeni odredbi Kodeksa, osobito u dijelu koji se odnosi na informiranje i edukaciju članova Skupštine u području primjene Kodeksa
• prati primjenu Kodeksa uključujući poslove poput vođenja statističkih podataka o primjeni Kodeksa, odnosno broju pritužbi podnesenih za njegovo kršenje, broju pokrenutih postupaka te donesenim odlukama, po potrebi radi izvješća o primjeni Kodeksa prema Županijskoj skupštini ili drugim mjerodavnim institucijama te druge poslove koji uključuju prikupljanje, obradu i analizu podataka o primjeni Kodeksa
• informira javnost na mrežnim stranicama o primjeni Kodeksa i s ciljem ostvarivanja svrhe Kodeksa
• donosi Poslovnik o radu kojim se uređuje način rada i odlučivanja

Etičko povjerenstvo čine predsjednica – Sandra Debeljak i dva člana – Nada Gosić i Zoran Stanković.

Vijeće časti PGŽ

Vijeće časti je tijelo koje prati primjenu Kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine Primorsko-goranske te odlučuje u drugom stupnju o odlukama Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o povredama Kodeksa ponašanja.

Vijeće časti čine predsjednik i dva člana koje na temelju javnog poziva imenuje Županijska skupština iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici temeljem provedenog izbora po javnom pozivu i na osnovu njihovih sposobnosti, profesionalnih kvaliteta i besprijekornog profesionalnog ponašanja te ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Županijskoj skupštini. Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja pokrenut će postupak za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti.

Vijeće časti čine predsjednica – Željka Broz Manestar i dva člana – Maura Dorčić i Damir Pijaca.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.