Financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini

06.10.2021

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donosi Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije.

Sredstva se raspoređuju na način da se za svakog člana Županijske skupštine utvrđuje jednaki tromjesečni iznos sredstava, a pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Županijskoj skupštini prema konačnim rezultatima izbora.

Za svakog člana Županijske skupštine podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnom vijećniku pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Skupštine.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
2023. godina
Razno
BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
2022. godina
Razno
BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
2021. godina
Razno

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.