Političke stranke

Na izborima za Županijsku skupštinu Primorsko – goranske županije, održanim 16. svibnja 2021. godine sudjelovalo je 10 kandidacijskih lista i to:

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
PRIMORSKO-GORANSKI SAVEZ – PGS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO –LIBERALNA STRANKA – HSLS

3. AKCIJA MLADIH – AM
UNIJA KVARNERA – UNIJA
ALTERNATIVA 101 – ALTERNATIVA

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – nositeljica IVA RINČIĆ

5. MOŽEMO ! – POLITIČKA PLATFORMA
NOVA LJEVICA – NL
ZELENA ALTERNATIVA – ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – zelena alternativa – ORaH

6. MOST

7. LISTA ZA RIJEKU – RI
KVARNERSKA INICIJATIVA – REGIONALNA PLATFORMA – KVARNERSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – SU

8. RADNIČKA FRONTA – RF

9. DOMOVINSKI POKRET – DP
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

10. BURA

BLOK adrese: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Adresar
SDP – Socijaldemokratska partija Hrvatske, ŽO SDP PGŽ
HDZ – Hrvatska demokratska zajednica, ŽO HDZ PGŽ
PGS – Primorsko goranski savez
AM – Akcija mladih
HSS – Hrvatska seljačka stranka, ŽO HSS PGŽ
HSP – Hrvatska stranka prava, HSP PGŽ
HSU – Hrvatska stranka umirovljenika, HSU PGŽ
IDS – Istarski demokratski sabor, IDS PGŽ
Unija Kvarnera
HSLS – Hrvatska Socijalno Liberalna Stranka, HSLS PGŽ
HRAST – Pokret za uspješnu Hrvatsku, HRAST PGŽ
ŽZ – Živi zid
MOST – ŽK MOST PGŽ
BURA, Nezavisna lista BURA
Možemo