Političke stranke

Na izborima za Županijsku skupštinu Primorsko – goranske županije, održanim 21. svibnja 2017. godine sudjelovalo je 360 kandidata podijeljenih u 8 kandidacijskih lista koje su se natjecale u različitim kombinacijama i to:

Samostalne liste imale su sljedeće političke stranke:
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
LISTA ZA RIJEKU – RI
MOST NEZAVISNIH LISTA -MOST

Tročlanu koalicijsku listu sačinjavale su sljedeće stranke:
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA HRVATSKOG PRIMORJA, GORSKOG KOTARA, OTOKA I RIJEKE – ARS
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE – SDA HRVATSKE

Četveročlanu koalicijsku listu sačinjavale su sljedeće stranke:
AKCIJA MLADIH – AM
ŽIVI ZID
SNAGA-STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA – SNAGA
ALTERNATIVA

Peteročlanu koalicijsku listu sačinjavale su sljedeće stranke:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
PRIMORSKO-GORANSKI SAVEZ – PGS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Sedmeročlanu koalicijsku listu sačinjavale su sljedeće stranke:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS

Na izborima je sudjelovala jedna nezavisna županijska lista.
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

BLOK adrese: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Adresar
SDP – Socijaldemokratska partija Hrvatske, ŽO SDP PGŽ
HDZ – Hrvatska demokratska zajednica, ŽO HDZ PGŽ
PGS – Primorsko goranski savez
AM – Akcija mladih
HSS – Hrvatska seljačka stranka, ŽO HSS PGŽ
HSP – Hrvatska stranka prava, HSP PGŽ
HSU – Hrvatska stranka umirovljenika, HSU PGŽ
IDS – Istarski demokratski sabor, IDS PGŽ
Unija Kvarnera
HSLS – Hrvatska Socijalno Liberalna Stranka, HSLS PGŽ
HRAST – Pokret za uspješnu Hrvatsku, HRAST PGŽ
ŽZ – Živi zid
MOST – ŽK MOST PGŽ
BURA, Nezavisna lista BURA