Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici dana 30.5.2019. donijela je Odluku o imenovanju članova/ica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova. Odluka je objavljena u „Službenim novinama PGŽ“ broj 14/15.

Za članove/ice Povjerenstva imenovani/e su:

Jadranka Tomašić (zamjenica Danijela Almesberger)
Lorena Zec (zamjenica Tina Kovačević)
Alessandra Selak (zamjenik dr.cs. Ivan Cerovac)
Paula Bogović (zamjenica Duška Car Drljača)
Dejan Miculinić (zamjenica Tajana Masovčić)
Filipa Capan (zamjenik Vedran Barjašić)
Ana Čančarević (zamjenik Josip Tabula)
Gordana Saršon (zamjenica Andrea Vukelić)
Ljiljana Mataija-Gulić – koordinatorica za ravnopravnost spolova u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji

Mandat članica Povjerenstva traje 4 godine, od 24. lipnja 2019. do 23. lipnja 2023. godine.

Na konstituirajućoj sjednici održanoj 3.srpnja 2019. godine za predsjednicu Povjerenstva izabrana je Gordana Saršon, dok je za zamjenika predsjednice izabran Dejan Miculinić.

Djelokrug rada Povjerenstva je provedba Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politikeza promicanje ravnopravnosti spolova na području Primorsko-goranske županije.

Od kraja 2013. godine rad Povjerenstva administrativno prati Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade.


MjestoPredsjednik/caKontakt
Gradovi
CresLara Bressan Antoninalara.bressan@ri.t-com.hr
DelniceMihaela Majnarić Štimacmmstimac@gmail.com
KastavLeon Kunišekleon.kunisek@inet.hr
KraljevicaAntonela Kranjec
Mali LošinjMarijana Dragoslavićmarijanadragoslavic@gmail.com
OpatijaDražen Turina Šajetaistradamus@gmail.com
RijekaSandra Krpansandra.krpan05@gmail.com
maja.tatalovic@rijeka.hr
KrkIvana Purićivana20dujmovic@gmail.com
Općinska povjerenstva/odbori
BaškaMajda Šalemajda.sale@krk.hr
Brod MoraviceBosiljka Klobučardolores2505@gmail.com
FužineAna Radošević ana.radosevic21@gmail.com
SkradNatali Ribićnribic@hi.t-com.hr
NazivKontaktRadno vrijeme
SOS TELEFON CARITAS0800 200 137 – radnim danom 7-22 h
mob.: 098 852 633 – blagdanom i noću
0-24 h
SOS TELEFON GRAD RIJEKA-
Udruga za pomoć žrtvama nasilja
tel.: 051 211 888svaki dan 18-21 h
SOS TELEFON SKLONIŠTA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA0800 333 883, mob.: 099 502 75530-24 h
CENTAR ZA PRAVNO SAVJETOVANJE ŽENA ŽRTAVA OBITELJSKOG NASILJAtel.: 051 315 020ponedjeljak 10-12 h i četvrtak 17-19 h
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJEtel.: 1120-24 h
CARITASOV DOM ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA “SVETA ANA” U RIJECIweb: www.sv-ana.org