Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici dana 30.5.2019. donijela je Odluku o imenovanju članova/ica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova. Odluka je objavljena u „Službenim novinama PGŽ“ broj 14/19.

Za članove/ice Povjerenstva imenovani/e su:

Jadranka Tomašić (zamjenica Danijela Almesberger)
Lorena Zec (zamjenica Tina Kovačić)
Alessandra Selak (zamjenik dr.cs. Ivan Cerovac)
Paula Bogović (zamjenica Duška Car Drljača)
Dejan Miculinić (zamjenica Tajana Masovčić)
Filipa Capan (zamjenik Vedran Barjašić)
Ana Čančarević (zamjenik Josip Tabula)
Gordana Saršon (zamjenica Andrea Vukelić)
Ljiljana Mataija-Gulić – koordinatorica za ravnopravnost spolova u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji

Mandat članica Povjerenstva traje 4 godine, od 24. lipnja 2019. do 23. lipnja 2023. godine.

Na konstituirajućoj sjednici održanoj 3.srpnja 2019. godine za predsjednicu Povjerenstva izabrana je Gordana Saršon, dok je za zamjenika predsjednice izabran Dejan Miculinić.

Djelokrug rada Povjerenstva je provedba Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politikeza promicanje ravnopravnosti spolova na području Primorsko-goranske županije.

Od kraja 2013. godine rad Povjerenstva administrativno prati Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade.


MjestoPredsjednik/caKontakt
Gradovi
DelniceMihaela Majnarić Štimacmmstimac@gmail.com
KastavLeon Kunišekleon.kunisek@inet.hr
KraljevicaNada Cindrić-Tišmalanatisma@gmail.com
OpatijaDražen Turina Šajetaistradamus@gmail.com
RijekaSandra Krpansandra.krpan05@gmail.com
maja.tatalovic@rijeka.hr
KrkIvana Purićivana20dujmovic@gmail.com
Općinska povjerenstva/odbori
BaškaMajda Šalemajda.sale@krk.hr
Brod MoraviceBosiljka Klobučardolores2505@gmail.com
FužineAna Radošević ana.radosevic21@gmail.com
NazivKontaktRadno vrijemeVrsta pomoći
Centar za socijalnu skrb RijekaLaginjina ulica 11a, Rijeka 051/499-101 centar.za.socijalnu.skrb.rijeka@ri.t-com.hr
PON-PET 8:00 – 15:00Socijalne usluge i drugi oblici pomoći (proces razvoda braka, uzdržavanje, socijalna prava)
SOS RIJEKA – centar za nenasilje i ljudska pravaVerdijeva ul. 11, Rijeka 051/211-888 pomoc@sos-rijeka.orgsvaki dan 18:00-21:00Savjetovalište za sve žrtve svih oblika nasilja, besplatna psihološka i pravna pomoć
U.Z.O.R – Udruga za zaštitu obitelji RijekaUl. Blaža Polića 2, Rijeka 099/502-7553 SOS telefon 0800 333 883 skloniste@udruga-uzor-rijeka.hr0-24Sklonište i savjetovalište za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji
Caritasov dom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja “Sveta Ana” u Rijeci* 051/672-607
** 051/211-146
*** SOS telefon 098/852-633
kontakt putem obrazca na web stranici: www.sv-ana.org
* radnim danom od 7:00-19:00
** radnim danom od 7:00-15:00
*** 0-24
Pružanje psihosocijalne potpore ženama i djeci – žrtvama obiteljskog nasilja, osiguravanje usluga stanovanja, prehrane, brige o zdravlju.
Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja116 006 npc.volonteri@gmail.com kontakt putem obrasca na web stranici: https://pzs.hrsvaki dan 8:00-20:00Sveobuhvatan sustav podrške dostupan svim žrtvama i svjedocima teških kaznenih djela i drugih oblika nasilja u Republici Hrvatskoj
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u RijeciŽrtava fašizma 7, Rijeka
051/ 355-645
podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr
PON-PET 8:00 – 16:00Podrška se pruža svjedocima i žrtvama na Županijskom i Općinskom sud u Rijeci te Prekršajnom sud u Rijeci, kao i članovima njihovih obitelji prije dolaska na sud, tijekom i nakon postupka