Službenički sud

01.01.2020

Službenički sud u Primorsko-goranskoj županiji ustrojen je Odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (“Službene novine“ broj 47/08), radi odlučivanja u postupcima protiv službenika i namještenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije i upravnih tijela jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije, a koji se odnose na:

– teške povrede službene dužnosti u prvom stupnju,
– lake povrede službene dužnosti u drugom stupnju,
– žalbe protiv rješenja o udaljenju iz službe.

Nadležnost Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji odnosi se na slijedeće jedinice lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije:

Gradovi: Bakar, Cres Crikvenica, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Krk, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Opatija, Rab, Rijeka i Vrbovsko

Općine: Baška, Brod Moravice, Čavle, Dobrinj, Fužine, Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lopar, Lovran, Malinska-Dubašnica, Matulji, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Omišalj, Punat, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska, Viškovo i Vrbnik.

Odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije od dana 16. prosinca 2021. godine („Službene novine“ broj 32/21) u nadležnost Službeničkog suda uključen je i Grad Rijeka (obzirom je Gradsko vijeće Grada Rijeke dana 28. listopada 2021. godine donijelo Odluku o ukidanju Službeničkog suda Grada Rijeke).

Sjedište Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji je u Rijeci, Adamićeva 10.

Službenički sud odlučuje u vijeću od tri člana koje za svaki pojedini slučaj imenuje predsjednik Službeničkog suda vodeći računa da se u vijeće ne imenuje osoba čije bi imenovanje u konkretnom postupku moglo dovesti u pitanje nepristranost rada Službeničkog suda. Predsjednik vijeća uvijek se imenuje iz reda članova Službeničkog suda s položenim pravosudnim ispitom.

Troškove postupka pred Službeničkim sudom snosi jedinica lokalne samouprave u čijem je upravnom tijelu zaposlen službenik protiv kojeg se vodi postupak. U postupku zbog povrede službene dužnosti ne plaćaju se pristojbe.

U postupku zbog povrede službene dužnosti primjenjuje se Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Usmene rasprave pred vijećem Službeničkog suda održavaju se u poslovnim prostorijama Primorsko-goranske županije smještenim u Rijeci na adresi: Adamićeva 10, II kat.

SASTAV SLUŽBENIČKOG SUDA
Službenički sud započeo je s radom 12. ožujka 2009. godine, kada su Odlukom Županijske skupštine (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/09 i 35/11) imenovani predsjednik i osam članova Službeničkog suda, svi iz redova službenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije, te je u mandatnom razdoblju 2009. do 2013. godine, Službenički sud radio u sastavu:
• Predsjednica: Nada Milošević
• Članovi predsjednici vijeća: Daria Perčić, Vanja Seršić (do 27. 11. 2011.), Tanja Knežić (od 27. 11. 2011.), Željko Brajdić
• Članovi vijeća: Gianni Juras, Vinko Štimac, Branka Mimica, Katarina Švaglić Kovačić, Vladimira Vukelić
Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 9/13), od 26. ožujka 2013. godine Službenički sud radio je u slijedećem sastavu:
• Predsjednica: Nada Milošević
• Članovi predsjednici vijeća: Vojko Braut, Ivana Saftić, Ana Vičević Gračanin
• Članovi vijeća: Vladimira Vukelić, Tanja Knežić, Dana Jovanović Drpić, Daniela Zagorac, Maja Juračić
Odlukom o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/14), zbog nespojivosti dužnosti pročelnice upravnog tijela Primorsko-goranske županije i predsjednice Službeničkog suda, Nada Milošević razriješena je od dužnosti predsjednice Službeničkog suda, te je za predsjednika izabran Vojko Braut, dotadašnji član Službeničkog suda.
Slijedom toga od 29. ožujka 2014. godine, Službenički sud radio je u slijedećem sastavu:
• Predsjednik: Vojko Braut
• Članovi predsjednici vijeća: Edviga Sušenj, Ivana Saftić, Ana Vičević Gračanin
• Članovi vijeća: Vladimira Vukelić, Tanja Knežić, Dana Jovanović Drpić, Daniela Zagorac, Maja Juračić
Odlukom o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/16), Vojko Braut na vlastiti zahtjev razriješen je dužnosti predsjednika Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji, te je za predsjednicu Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji imenovana Edviga Sušenj Janjatović, dosadašnja članica Službeničkog suda.
Slijedom toga od 07. svibnja 2016. godine, Službenički sud radi u slijedećem sastavu:
• Predsjednica: Edviga Sušenj Janjatović
• Članovi predsjednici vijeća: Daniela Zagorac, Ivana Saftić, Ana Vičević Gračanin
• Članovi vijeća: Vladimira Vukelić, Tanja Knežić, Dana Jovanović Drpić, Davor Košmrlj, Maja Juračić

Predsjednik i članovi posljednjeg saziva Službeničkog suda imenovani su Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 9/13), Odlukom o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 8/14), Odlukom o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 11/16), Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 5/17).

Člankom 2. posljednje Odluke, utvrđeno je da mandat novoimenovanoj predsjednici i članovima Službeničkog suda traje četiri godine, počevši od 27. ožujka 2017. godine i to u sljedećem sastavu:

• Predsjednik: Edviga Sušenj Janjatović
• Članovi predsjednici vijeća: Daniela Zagorac, Ivana Saftić, Ana Vičević Gračanin
• Članovi vijeća: Vladimira Vukelić, Tanja Knežić, Dana Jovanović Drpić, Davor Košmrlj, Maja Juračić.

Odlukom o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 32/19), Vladimira Vukelić na vlastiti zahtjev razriješena je dužnosti članice Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji, te je za novu članicu Službeničkog suda iz reda diplomiranih pravnika imenovana Ena Srdoč Grozdanić.

AKTUALNI SAZIV SLUŽBENIČKOG SUDA U MANDATU 2021.-2025.

Odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 4/21) imenovani su predsjednik i članovi Službeničkog suda Primorsko-goranske županije u mandatu 2021.- 2025., s početkom mandata od 27. ožujka 2021. godine.

Predsjednica: Edviga Sušenj Janjatović
Članovi iz reda diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim ispitom: Danijela Zagorac, Ivana Saftić ( UO za opću upravu i pravne poslove ), Ana Vičević Gračanin

Članovi reda iz reda diplomiranih pravnika: Ena Srdoč Grozdanić (UO za opću upravu i pravne poslove), Tanja Knežić ( UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ ), Dana Jovanović Drpić (UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ), Davor Košmrlj, Maja Juračić

Kontakt službeničkog suda je tajnica Rachela Sindičić na 051/351 – 885 ili na e-mail rachela.sindicic@pgz.hr

Službenički sud jednom godišnje podnosi Županijskoj skupštini izvješće o svom radu. Izvještaj o radu za 2022. godinu razmatran je i usvojen na 16. sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije dana 30. ožujka 2023. godine.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.