Vijeće seniora je radno tijelo Županijske skupštine koje raspravlja o pitanjima koji su od interesa za seniore i za unapređenje položaja seniora na području PGŽ. Vijeće čini devet članova, a mandat traje 2 godine.

Na 24. sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, 29. veljače 2024. za članove Vijeća seniora izabrani su:

1. Gordana Stolfa, za članicu
Marijan Haupert, za zamjenicu članice

2. Dinko Jurjević, za člana
Denise Defranza, za zamjenicu člana

3. Ivan Skender, za člana
Josip Juretić, za zamjenika člana

4. Jadranka Andrić-Maravić, za članicu
Mirjana Rački, za zamjenicu članice

5. Jasna Krstović, za članicu
Mirjana Perković, za zamjenicu članice

6. Marijan Turina, za člana
Aldo Valenčić, za zamjenika člana

7.Ljubica Vujnović, za članicu
Josip Briški za zamjenika članice

8. Goran Petrc, za člana
Jasna Turak, za zamjenicu člana

9. Sonja Maksan Trbović, za članicu
Ivan Vidović, za zamjenika članice

Na konstituirajućoj sjednici održanoj 27. ožujka 2024. za predsjednicu vijeća izabrana je Gordana Stolfa, a za zamjenika Goran Petrc.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod