Vijeće seniora je radno tijelo Županijske skupštine koje raspravlja o pitanjima koji su od interesa za seniore i za unapređenje položaja seniora na području PGŽ. Vijeće čini devet članova, a mandat traje 2 godine.

Na 6. sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, 16. prosinca 2021. za članove Vijeća seniora izabrani su:

1. Jasna Krstović, za članicu
Mirjana Perković, za zamjenicu članice

2. Ivan Skender, za člana
Josip Juretić, za zamjenika člana

3. Ivan Kruljac, za člana
Mirko Vukelić, za zamjenika člana

4. Marijan Majnarić, za člana
Slavko Peračković, za zamjenika člana

5. Nikola Pleša, za člana
Ivan Mencer, za zamjenika člana

6. Željko Jurković, za člana
Drago Zelenović, za zamjenika člana

7. Agneza Grgurina, za članicu
Marija Marčina, za zamjenicu članice

8. Velimir Domijan, za člana
Mira Pirša, za zamjenicu člana

9. Dragutin Vrus, za člana
Josip Čop, za zamjenika člana

Na konstituirajućoj sjednici održanoj 18. siječnja 2022. za predsjednicu vijeća izabrana je Jasna Krstović, a za zamjenika Ivan Skender.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod