Odluka o izboru članova vijeća seniora PGŽ (SN PGŽ br.32/21)

Izvješće o radu Vijeća seniora u 2019. godini

Izvješće o radu Vijeća seniora u 2018. godini

Izvješće o radu Vijeća seniora u 2017. godini

Izvješće o radu Vijeća seniora u 2016 godini

Izvješće o radu Vijeća seniora u 2015. godini