Županijski savjet mladih Primorsko-goranske županije osnovan je odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije od 17. srpnja 2014. godine. Županijski savjet mladih Primorsko-goranske županije je savjetodavno tijelo Županijske skupštine koje je osnovano u cilju uključivanja mladih u javni život Primorsko-goranske županije. Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije, u dobi od 15 do 29 godina. Županijski savjet mladih Primorsko-goranske županije čini predsjednik, zamjenik predsjednika i 9 članova.

Na temelju članka 5. i 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/14), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 17. sjednici od 13. i 20. prosinca 2018. godine, donijela Odluku o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije. Odluka je objavljena u „Službenim novinama PGŽ“ broj 43/18.

Za članove/ice Savjeta mladih imenovani/e su:
Robert Matić (zamjenica Antonia Džido)
Riccardo Sgardelli (zamjenica Tea Dimnjašević)
Marina Banković (zamjenica Rea Škuflić)
Doris Puž (zamjenica Sara Grujić)
Adelina Kunst (zamjenica Korina Zoretić)
Valentino Rački (zamjenik Lovro Bonefačić)
Kristian Tončić (zamjenik Dominik Mohorovičić)
Marijana Vargić (zamjenica Bruna Jakovac)
Mauro Rubeša (zamjenica Bernarda Rubeša)
Tesa Soldičić (zamjenik Domagoj Car)
Ivo Pekić (zamjenik Josip Tabula)

Na konstituirajućoj sjednici održanoj 17.01.2019. godine za predsjednika Savjeta mladih Primorsko-goranske županije izabran je Robert Matić, dok je na sjednici održanoj 12.04.2019. godine za zamjenika izabran Kristian Tončić .

Zapisnik 10. sjednice
Zapisnik 9. sjednice
Zapisnik 8. sjednice
Zapisnik 7. sjednice
Zapisnik 6. sjednice
Zapisnik 5. sjednice
Zapisnik 4. sjednice
Zapisnik 3. sjednice
Zapisnik 2. sjednice
Zapisnik 1. sjednice

Prijedlog izvješća o radu za 2019. godinu
– Izvješće o radu za 2018. godinu

Izvješće o radu za 2017. godinu
Izvješće o radu za 2016. godinu

Program rada za 2020. godinu
Program rada za 2019. godinu
Program rada za 2018. godinu

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije 

Arhiva mandata

Vijest

Savjet mladih PGŽ-a: Cilj nam je poticati pozitivne promjene za mlade u zajednici

Savjet mladih PGŽ-a održao je interaktivnu radionicu s predstavnicima mladih s područja županije, na kojoj je bilo riječi o stambenom zbrinjavanju, ali prvenstveno kvaliteti života i slobodnog vremena u ruralnim i otočnim krajevima.

Vijest

Poziv mladima u PGŽ-u da se organiziraju kroz savjete mladih u svojim općinama i gradovima

Savjet mladih Primorsko-goranske županije organizirao je sastanak s predstavnicima jedinica lokalnih samouprava s područja PGŽ kako bi potaknuli pozitivne procese i motivirali mlade u svim gradovima i općinama na okupljanje kroz Savjete.