Županijski savjet mladih Primorsko-goranske županije osnovan je odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije od 17. srpnja 2014. godine. Županijski savjet mladih Primorsko-goranske županije je savjetodavno tijelo Županijske skupštine koje je osnovano u cilju uključivanja mladih u javni život Primorsko-goranske županije. Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije, u dobi od 15 do 29 godina. Županijski savjet mladih Primorsko-goranske županije čini predsjednik, zamjenik predsjednika i 9 članova.

Na temelju članka 5. i 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 22/14), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13–pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine, donijela

Za članove/ice Savjeta mladih imenovani/e su:
Ivan Meštrović (zamjenica Petra Mavrinac)
Kristian Tončić (zamjenica Ena Knežević Tončinić)
Dominik Škibola (zamjenica Peta Zaharija)
Doris Puž (zamjenica Laura Nežić)
Carmen Aji (zamjenik Dino Jelenić)
Klara Car (zamjenik Eugen Podobnik)
Dominik Mohorovičić (zamjenica Petra Banić)
Magdalena Vrkić (zamjenica Martina Tomljanović)
Vedran Barjašić (zamjenik Josip Ukalović)
Martina Tomljanović ( zamjenica Korina Zoretić)
Josip Tabula (zamjenik Matija Oršić)

Na konstituirajućoj sjednici održanoj 17.01.2022. godine za predsjednicu Savjeta mladih Primorsko-goranske županije izabrana je Magdalena Vrkić, dok je za zamjenicu izabrana Doris Puž .

Aktualni saziv

Program rada za 2022. godinu

Zapisnik 3. sjednice
Zapisnik 2. sjednice
Zapisnik konstituirajuće sjednice

Arhiva

Zapisnik 14. sjednice
Zapisnik 13. sjednice
Zapisnik 12. sjednice
Zapisnik 11. sjednice
Zapisnik 10. sjednice
Zapisnik 9. sjednice
Zapisnik 8. sjednice
Zapisnik 7. sjednice
Zapisnik 6. sjednice
Zapisnik 5. sjednice
Zapisnik 4. sjednice
Zapisnik 3. sjednice
Zapisnik 2. sjednice
Zapisnik 1. sjednice

– Izvješće o radu za 2020. godinu
Izvješće o radu za 2019. godinu
– Izvješće o radu za 2018. godinu

Izvješće o radu za 2017. godinu
Izvješće o radu za 2016. godinu

Program rada za 2022. godinu
Program rada za 2021. godinu
Program rada za 2020. godinu
Program rada za 2019. godinu
Program rada za 2018. godinu

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije 

Arhiva mandat 2009 – 2011

Vijest

Savjeti mladih Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije dodatno osnažili međusobnu suradnju i prijateljstvo

Savjeti mladih Primorsko-goranske županije i Ličko-senjske županije potpisali su Sporazum o prijateljstvu i suradnji kojim će se, osim čvršćim kontaktima i razmjeni znanja i iskustva, doprinijeti i razvoju politika za mlade i intenzivnijem povezivanju ovih dviju županija.

Vijest

Mladi u Gorskom kotaru u fokusu novog saziva Savjeta mladih PGŽ

U sjedištu Primorsko-goranske županije, resorna pročelnica Dragica Marač održala je sastanak s predstavnicima Savjeta mladih PGŽ na kojem su predstavljene dosadašnje i dogovorene daljnje aktivnosti u 2022. godini, Europskoj godini mladih.