Evidencija korisnika i naplata godišnje naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti

01.01.2020

Naredbom o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica odnosno upisnik jahti (“Narodne novine” broj 174/04 – u daljnjem tekstu: Naredba o visini naknade), propisano je da se naknada plaća u korist proračuna županije na čijem području je brodica, odnosno jahta upisana u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti.

Temeljem navedenih odredbi Zakona i Naredbe o visini naknade Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) donosio je i izdavao pojedinačna rješenja kojima se vlasnicima brodica i jahti utvrđivala godišnja naknada za upotrebu pomorskog dobra sve do konca prosinca 2013. godine sve do stupanja na snagu Naredbe o visini naknade koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” 159/13) kojom je nadležnost za navedene poslove prenijeta na lučke kapetanije, ali je prihod i dalje Proračuna Županije.

Dana 13. siječnja 2014. godine od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprave pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra zaprimljena je informacija naslovljena na sve obalne županije, kojom se obavještavaju da je s danom 1. siječnja 2014. godine stupila na snagu Naredba o visini naknade koje plaćanju vlasnici pomorskih objekta u RH (“Narodne novine” broj 159/13).

Danom stupanja na snagu Ovršnog zakona (“Narodne novine” 112/12, 25/13) propisana je mogućnost izravne naplate novčane tražbine na temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda, upravnog tijela, odnosno obračuna poslodavca putem Financijske agencije (dalje: FINA).

U  2014. godini Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze započeo je postupak prisilne naplate dospjelih dugovanja naknada za upotrebu pomorskog dobra ovršnim postupkom (za sve naknade za koje je Upravni odjel izdao uplatnice). U tu svrhu započelo se s objedinjavanjem podatka o ukupnom dugovanju svakog pojedinog dužnika (vlasnika brodica i jahti)  za razdoblje od 2009.-2014. godine.

Kako su poslovi utvrđivanja visine naknade za pomorske objekte kao i svaka promjena vezana za brodice i jahte prešli u nadležnost lučkih kapetanija dostavljaju se kontakt osobe vezane uz pogreške u obračunu naknade za upotrebu pomorskog dobra od 1. siječnja 2014. godine.

Lučka kapetanija Rijeka
Lučka kapetanija Rijeka
Lučka kapetanija RijekaSenjsko pristanište 3, 51000 Rijeka
Tel.: 051/214-113
Fax: 051/211-660
Lučki kapetanDr.sc. Darko Glažar, kap.
OdjelUpis plovila
Broj telefona051/215-398
Elektronska poštaupis-plovila.ri@pomorstvo.hr
Radno vrijeme07:00 – 15:00
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.