Koncesijsko odobrenje

01.01.2020

Za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru fizičkim i pravnim osobama može se izdati koncesijsko odobrenje.

Koncesijsko odobrenje izdaje Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja formirano pri priobalnim gradovima i općinama. Za koncesijsko odobrenje plaća se naknada gradu/općini.

Koncesijska odobrenja daju se sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.