Zračna luka Rijeka

01.01.2020

Najznačajniji aerodrom PGŽ je Zračna luka Rijeka (ZLR), izgrađena u blizini Omišlja, otok Krk, otvorena 1970. godine. Registrirana je za javni promet, domaći i međunarodni. Jedini je aerodrom u županiji tehnički spreman za slijetanje svih pa i najvećih aviona s aspekta dužine i širine uzletno-sletne staze. Također, jedini je opremljen sustavom za precizni prilaz i slijetanje kategorije I u jednom pravcu prilaza i predviđen za dnevno i noćno slijetanje. Otvoren je za promet od 8 do 16 sati i po najavi.

Uzletno-sletna staza (USS) je izgrađena od asfalta dužine 2.500 m, širine 45 m i predviđena je za slijetanje i uzlijetanje konvencionalnih aviona (CTOL-Conventional take off and landing). Prema klasifikaciji Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO- International Civil Aviation Organization), USS ZLR ima kodnu oznaku 4E, donedavno najvišu moguću. USS zatvara sa sjeverom kut od 143o odnosno 323o. Pravac pružanja USS je dakle sjever, sjeverozapad-jug, jugoistok.

ZLR ima minimalan broj staza za vožnju izgrađenih od betona širine 20m koje povezuju USS i stajanku. Sustav voznih staza ne zadovoljava širinom staza najveće avione i brojem, lokacijama i tipovima staza ne omogućuje postizanje velikih satnih kapaciteta.

Stajanka veličine oko 33.000 m2 omogućuje istovremeno parkiranje odnosno prijam i otpremu pet srednjih aviona od čega jedan dugodoletni i četiri srednje doletna.

Putnički terminal ima površinu od 2.100 m2 u prizemnoj, prometnoj etaži što bi po uobičajenim mjerilima za kapacitet putničke zgrade iznosio oko 200 tisuća putnika godišnje. Sadržaji i oprema u putničkom terminalu ne zadovoljavaju za taj promet, ali bi se sa tehničko-tehnološkim unapređenjima moglo postići projektirani kapacitet. Pristupna prometnica i parkiralište ispred putničkog terminala kapacitetima zadovoljavaju odnosno veći su od prometne potražnje.

Putnički terminal ima najmanji kapacitet od infrastrukturnih prometnih kapaciteta ZL Rijeka. Tako uz današnji promet od nešto preko 100 tisuća putnika godišnje, ZLR ima dovoljne rezerve u kapacitetima.

Vlasnička struktura
Sukladno Zakonu o zračnim lukama te temeljem Društvenog ugovora sklopljenog u Zagrebu, 19.05.2004. g., određeno je da poslovni udjeli u trgovačkom društvu Zračna luka Rijeka d.o.o. Omišalj budu u omjeru udjela u temeljnom kapitalu i to: Republika Hrvatska – 55 %, Primorsko-goranska županija – 20 %, Grad Rijeka – 10 %, Grad Krk – 4 %, Grad Crikvenica – 4 %, Grad Opatija – 4 % i Općina Omišalj – 3 %.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.