ATRAC

01.01.2020

Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC, osnovan je i utemeljen od strane Primorsko-goranske županije unutar EU projekta “Jačanje zajedničkih kapaciteta u borbi protiv onečišćenja mora uljima, štetnim i opasnim tvarima na Jadranu” – HAZADR, temeljem odluke Županijske skupštine o osnivanju ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ (“Službene novine” broj 39/14, 28/15).

Jedan od ciljeva Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora je edukacija osoba uključenih u nacionalni i područni/regionalni sustav pripravnosti i reagiranja na onečišćenja mora, uključujući izljeve ulja te ostalih opasnih i štetnih tvari. Ključna uloga ATRAC-a je educiranje osoblja jadranskih zemalja vezano za spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora.

Edukacijski program ATRAC-a pokriva sve aspekte zaštite morskog okoliša od ulja i štetnih i opasnih tvari. ATRAC razvija edukacijske programe prilagođene regionalnim karakteristikama i potrebama. Edukacijski programi osmišljeni su u skladu s međunarodnim standardima, te bi trebali biti prepoznati od strane nadležnih institucija svih jadranskih regija.

Ciljevi i uloge ATRAC-a uključuju, između ostalog, pripomoć jadranskim zemljama i njihovim teritorijalnim odjeljenjima u razvoju vlastitih sustava za pripravnost i reagiranja, posebice planova intervencija. Jedna od najvažnijih aktivnosti ATRAC-a je pružanje takve vrste pomoći lokalnim, područnim/regionalnim i nacionalnim vlastima, ukoliko ju zatraže.

ATRAC će, također, imati i veliki utjecaj na usklađivanje nacionalnih propisa unutar regije, osiguravajući kontinuirano praćenje svih aktivnosti vezanih za prevenciju, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora u cijeloj jadransko-jonskoj regiji.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.